Svēto Rakstu studijas Betānijas dominikāņu māsu klosterī

Februāra sākumā par Betānijas dominikāņu māsu Rīgas Svētā Jāzepa klostera priekšnieci jeb priori kļuva māsa Hanna Rita Laue. Viņu uz nākamajiem trim gadiem par priori ievēlēja pārējās māsas, kas dzīvo Latvijā.

Māsa Hanna nāk no Vācijas, no maza ciemata, kas atrodas netālu no Bonnas. Viņa ir viena no jaunākajām Betānijas dominikāņu māsām – dzimusi 1983. gada 2. jūlijā -, klosterī iestājās 2003. gadā. Latvijā kādu laiku uzturējusies aptuveni pirms sešiem gadiem, viņa pēc tam devās atpakaļ uz Vāciju, lai Bonnas Frīdriha Vilhelma Teoloģijas universitātē pabeigtu teoloģijas studijas. Tagad, pēc iegūtā maģistra grāda teoloģijā, māsa Hanna ir atgriezusies Latvijā un Sv. Jāzepa klosterī interesentiem vada Svēto Rakstu studijas.

Ideja par Svēto Rakstu studijām radusies jau tad, kad māsa klosterī uzturējās pirmo reizi. Māsa Diāna Cērmane vadīja dejas meditācijas nodarbības, bet māsa Hanna saprata, ka rekolekciju laikā to dalībniekiem varētu maliet pastāstīt par Evaņģēliju, kura fragmenti tiek skatīti rekolekciju laikā. “Tad es sapratu, ka cilvēki parasti maz vai pat neko nezina par Veco Derību vai arī to lasa, bet nesaprot. Un redzēju pēc reakcijas un jautājumiem, ka viņi labprāt vēlētos uzzināt kaut ko vairāk,” atminas māsa. Sākotnēji skaidrojumi bija kā nelieli impulsi, taču bija skaidrs, ka ir nepieciešamas dziļākas studijas. Diemžēl toreiz tas neīstenojās, jo māsai Hannai bija jādodas atpakaļ. Nebija arī zināms, ka pēc pāris gadiem viņa vēlreiz dosies uz Latviju. Tomēr tā notika: “Un vairs nebija jautājumu. Bija skaidrs, ka jāsāk studēt, jo arī cilvēki, kas uzzināja, ka esmu atpakaļ, uzreiz jautāja – kad sāksies studijas.” Turklāt bija arī skaidrs, ka savas zināšanas jāizmanto, tās nododot citiem.

Svēto Rakstu studijas sākās 2013. gada Adventa laikā. Tā kā tas ir liturģiskā gada sākums un šogad liturģijā tiek lasīts Mateja evaņģēlijs, tad ar to arī studijas sākās. Turklāt māsai bija jau daudz materiālu par šo Evaņģēliju no studiju laika. “Es gribēju kaut kādā veidā gatavoties Ziemassvētkiem un parādīt, ka Evaņģēlijs, kura sākumā dzirdam it kā tik garlaicīgo uzskaitījumu, kuram kas piedzima, nemaz nav garlaicīgs. Ir nepieciešams skatīties dziļāk, pievērst uzmanību niansēm un atklāt tā bagātību.”

Lekcijas laikā māsa Hanna dalībniekiem ne tikai ar vārdiem, bet arī ar vizuāliem attēliem palīdz saprast Vecās Derības nozīmi, uzsverot, cik ļoti Jaunā un Vecā Derība ir saistīta viena ar otru, ka arī evaņģēlisti un apustuļi interpretē Veco Derību, stāstot par Jēzu, jo Vecā Derība ir mūsu bagātība un vēsture. Viņasprāt, galvenais ir nevis visas šīs saistības un tekstus sīki atcerēties, bet gan vienkārši iet šo izzināšanas ceļu, jo šādā veidā arvien labāk iepazīstam pašu Dievu, atklājam Viņa klātbūtni savas tautas un mūsu vēsturē. Katrā Bībeles stāstā lasām, ko Dievs ir darījis, kā cilvēki ir piedzīvojuši Viņa klātbūtni. “Tur ir tik daudz skaistuma! Sākumā gan viss var likties kā nesaprotams murgs, bet soli pa solim var saprast un pamanīt daudzas līnijas un saistības. (…) Svētie Raksti ir mūsu tradīcijas pamats, un Svētie Raksti joprojām ir daļa no mūsu tradīcijas,” Rakstu nozīmi skaidro māsa Hanna. Ja nepievēršam uzmanību Vecajai Derībai, tad zināmā mērā sevi padarām nabadzīgākus.

Tiem, kuri vēlas sākt lasīt Bībeli, bet nekad to nav darījuši vai arī nezina, ar ko lai sāk, māsa Hanna iesaka sākt ar Jauno Derību: “Sāciet ar vienu no Evaņģēlijiem, jo to valoda ir vienkārša. Tas ir stāsts, kuru var vienkārši lasīt vai pārdomāt. Ļoti interesanti lasīt ir 2. Mozus jeb Izceļošanas grāmatu, arī Radīšanas grāmatu. Šīs grāmatas ir sarakstītas tādā veidā, lai būtu interesanti tajās klausīties. Tas ir saistīts ar to laiku tradīciju, kad viss tika stāstīts. Un kad stāsta, jābūt interesanti, jo citādi cilvēki neklausās.” Māsa Hanna iesaka lasīt pa nelielam fragmentam: “Ja sāksi par daudz, tad pēc tam negribēsi.” Tāpat viņa iesaka sākumā lasīt par ticības tēviem Abrahamu, Īzāku, Jēkabu, savā veidā kopā ar šiem tēviem dodoties pa Izraēļa ceļu, kad tauta bija ceļā uz satikšanos ar savu Dievu.

Studiju laikā Svētā Jāzepa klosterī māsa Hanna izmanto tās zināšanas, kuras guvusi studijās, balstoties Rakstu interpretācijas tradīcijā: “Cilvēki jau gadsimtiem ilgi ir studējuši un interpretējuši Rakstus, tāpēc mums jau ir interpretācijas tradīcija, uz kuras balstīties, ņemot vērā ne tikai pašus tekstus, bet tā laika tradīcijas, arheoloģiju, valodu, vārdu nozīmes utml. Protams, vienmēr var ieraudzīt arī kādu jaunu niansi, atklāt kaut ko personīgi priekš sevis.”

Māsa Hanna visus tos, kuri grib studēt Svētos Rakstus kopā, aicina uz tikšanos Sv. Jāzepa klosterī. Nākamā studiju reize būs sestdien, 15. martā. Patlaban tikšanās notiek reizi mēnesī, bet plānots, ka gavēņa laikā tās būs divas tikšanās mēnesī. Studijas notiek pēc Vesperēm, kas notiek pl.19 klostera kapelā.

Noslēdzot sarunu, māsa Hanna saka: “Ir vērsts satikt Dievu Svētajos Rakstos. Arī savā dzīvē man ir bijis vieglāk saprast vairākas lietas tieši ar Svēto Rakstu palīdzību. Tas palīdzēja man augt un pilnveidot attiecības ar Dievu.”

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti