Arhibīskaps aicina gavēnī ielūkoties dvēseles dziļumos un sastapties ar Dievu

Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, sākot Lielo gavēni, aicina īpaši pievērst uzmanību trim elementiem: „Mūsu ikdienas dzīvē ir ļoti daudz steigas un spriedzes. Tāpēc gavēņa laikā mēs esam aicināti ielūkoties dvēseles dziļumos, kur varam gan ieraudzīt sevi, gan sastapties ar Dievu. Ir svarīgi, lai mūsu askēze un dievbijības prakse nebūtu tikai kaut kas ārējs, bet paustu mūsu patieso sirds nostāju. Ielūkošanās sevī un ārējās askēzes mērķis ir viens – atvērties Dieva mīlestībai un ļaut, lai tā caur mums tiek nodota citiem.”

Gavēņa laiks ir sagatavošanās Lieldienām, Kristus augšāmcelšanās svētkiem. Simboliski šis laiks atgādina tās 40 dienas, ko Jēzus pavadījis tuksnesī lūgšanā un gavēnī pirms savas publiskās darbības. 40 gavēņa dienās ticīgie tiek aicināti sagatavoties svētkiem ar lūgšanām, sirdsapziņas izmeklēšanu un labiem darbiem.

Šodien katoļu baznīcās notiek Pelnu trešdienas dievkalpojumi, kura laikā priesteris uz ticīgo pierēm ar pelniem uzvelk krusta zīmi. Bībeliskajā skaidrojumā pelni nozīmē cilvēka trauslumu un to, ka cilvēks ir ņemts no zemes – tas ir, pakļauts nāvei. Pelnu zīme ir arī ārēja apņemšanās zīme tam, kurš nožēlo savus sliktos darbus un veic atgriešanās ceļu pie Dieva.

Šī gada gavēnī ir īpaši svarīgi aizlūgt par mieru pasaulē, tai skaitā par situāciju Ukrainā. V. E. arhibīskaps Svjatoslavs Ševčuks, Ukrainas grieķu katoļu Baznīcas galva, gavēņa vēstījumā savas tautas ticīgajiem raksta: „Lai tagadējās grūtības kļūst par mūsu dzīves gavēni, cerības avotu. Mums jāiestājas par patiesību un taisnīgumu, par cilvēciskās cieņas aizstāvēšanu, par izlīgumu starp cilvēkiem un grēku nožēlas veicināšanu, par emocionālu un fizisku dziedināšanu spēcīgi ievainotajai ukraiņu tautai. Tādēļ aicinu ikvienu uz lūgšanu, gavēni un žēlsirdības darbiem.”

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti