Now Reading
Lekciju ciklā “Domāsim kopā!” šonedēļ par Satversmes preambulu

Lekciju ciklā “Domāsim kopā!” šonedēļ par Satversmes preambulu

Publisko lekciju cikla “Domāsim kopā!” lekcijas ir populārzinātniskas – par kultūras, ekonomikas, filozofijas, vēstures, mākslas, reliģijas un sabiedriskās dzīves jautājumiem. Ar savu redzējumu uzstājas Latvijā populāri lektori un augstskolu mācību spēki. Lekcijas notiek divas reizes mēnesī ceturtdienās no pulkst. 18 līdz 19.30.

Pagājušajā gadā īpašu atsaucību ieguvuši lektori filozofe Maija Kūle, teologs Leons Taivāns, ekonomists Vilnis Zakrevskis, kuri sarežģītus procesus un problēmas spēja izskaidrot saprotami un kompetenti atbildēt uz interesentu jautājumiem.
2014. gada janvārī lekciju tēma bija “Globalizācija” . Par to izteicās vēstures zinātņu doktors Harijs Tumans un ekonomikas doktors Ivars Brīvers. Februāra lekcijas bija veltītas kultūras un reliģija, zinātnes un reliģijas attiecībām. Lektori bija Latvijas Universitātes vadībzinātņu doktors Andrejs Mūrnieks un Organiskās sintēzes institūta direktors ķīmijas zinātņu doktors Ivars Kalviņš.
Cikla idejas iniciators Andrejs Mūrnieks uzskata, ka svarīgi ir meklēt patiesību kopā, “nevis norobežoties nelielās akadēmisku speciālistu vai žurnālistu un politiķu grupiņās, kas kļūst par ekspertiem visās jomās, bet sabiedrības, zinātnes un kultūras problēmas apspriest publiski.”
Šajā pavasarī “Domāsim kopā!” ietvaros lekcijas notiks arī 10. aprīlī un 8. maijā.

Andrejs Mūrnieks

Scroll To Top