Now Reading
Par gavēņa ievērošanu sv. Jāzepa dienā un citos svētkos

Par gavēņa ievērošanu sv. Jāzepa dienā un citos svētkos

Šodien Baznīcā svin svētā Jāzepa dienu. Šī ir svētku diena un, neskatoties uz to, ka 19. marts šogad iekrīt Lielā gavēņa laikā, gavēnis tajā nav jāievēro. Arī tad, ja sv. Jāzepa diena iekristu piektdienā, no gaļas ēdieniem nebūtu jāatturas.

Dažkārt ticīgajiem rodas šaubas par piektdienas gavēņa ievērošanu tad, ja šajās dienās iekrīt svētki. Tāpēc Latvijas Bīskapu konference ziņo, ka saskaņā ar vispārējiem Baznīcas noteikumiem par gavēni – piektdienas gavēnis nav jāievēro:
– Vissv. Jaunavas Marijas, Dieva Mātes svētkos 1. janvārī,
– Kunga Parādīšanās jeb Triju Ķēniņu dienā 6. janvārī,
– svētā Jāzepa dienā,
– Kunga pasludināšanas svētkos 25. martā,
– sv. Jāņa Kristītāja piedzimšanas svētkos 24. jūnijā,
– svēto apustuļu Pētera un Pāvila dienā 29. jūnijā,
– 15. augusta svētkos,
– Visu svēto dienā 1. novembrī,
– Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētkos 8. Decembrī,
– Kristus dzimšanas svētkos 25. decembrī.
Gavēnis nav saistošs arī Kristus dzimšanas svētku oktāvas un Kristus augšāmcelšanās svētku oktāvas piektdienā, kā arī Vissvētās Jēzus Sirds svētkos.

Arī atsevišķos Latvijas Baznīcas un Latvijas valsts svētkos – Līgo dienā, sv. Meinarda dienā (14. augusts), konkrētas diecēzes vai draudzes svētā aizbildņa dienā, Vissv. Jaunavas Marijas dzimšanas svētkos (8. septembris) un Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18. novembrī – gavēnis nav jāievēro.

Tāpat gavēnis nav jāietur kāzu un bēru mielasta dalībniekiem, izņemot Lielo piektdienu un Pelnu trešdienu, un tiem, kuri ēd kopgaldā, piemēram, skolēniem vai karavīriem. Baznīca šādos gadījumos gavēni aicina ievērot tikai Pelnu trešdienā un Lielajā piektdienā, bet citos gadījumos piedāvā to aizvietot ar citiem pašaizliedzības darbiem vai lūgšanu.

Daudzās ticīgo ģimenēs ir tradīcija ievērot atturību un gavēni Kristus dzimšanas svētku un Kristus augšāmcelšanās svētku vigīlijā, tomēr Latvijas Bīskapu konference uzsver, ka šajās dienās atturēšanās no gaļas ēdieniem nav saistoša.

LRKB IC

Scroll To Top