Dievam veltīta dzīve

Dievam veltīta, jeb konsekrēta dzīve ir pastāvīgs dzīvesveids, kurā ticīgie, Svētā Gara iedarbībā ciešāk sekodami Kristum, sevi pilnīgi veltī Dievam. Jaunā un īpašā veidā upurējušies Viņa godam, Baznīcas celtniecībai un pasaules svētdarīšanai, viņi vēlas sasniegt mīlestības pilnību, kalpojot Dieva Valstībai.

Šo dzīvesveidu kristieši brīvi izvēlas konsekrētās, jeb Dievam veltītās dzīves institūtos, kurus kanoniski dibinājusi Baznīcas autoritāte. Viņi ar svētsolījumiem vai citām svētām saitēm saliek evaņģēliskos šķīstības, nabadzības un paklausības solījumus, un ar mīlestību, pie kuras šie evaņģēliskie padomi ved, tiek īpašā veidā savienoti ar Baznīcu un tās noslēpumu.

Baznīcā ir ļoti daudz konsekrētās dzīves institūtu, kuriem ir dažādas dāvanas saskaņā ar katram doto žēlastību. Tie ciešāk seko Kristum, lūdzot Dievu, sludinot Dieva Valstību, darot labu cilvēkiem vai vienkārši uzturoties viņu vidū pasaulē, taču vienmēr pildīdami Tēva gribu.

Konsekrētas dzīves kārta nav ne klerikāla, ne laju. Par klerikālo institūtu sauc to, kas, garīdzniecības pārvaldīts, uzņemas priesterisko uzdevumu izpildi. Par laju institūtu sauc tādu, ko Baznīca ir atzinusi un kuram ir dibinātāja vai likumīgās tradīcijas noteikts uzdevums, kas neietver priesteriskās funkcijas. Konsekrētās dzīves institūti ir īpaši nodoti Dieva un visas Baznīcas kalpojumam un sevišķā veidā padoti Baznīcas visaugstākajai autoritātei. To locekļiem ir pienākums paklausīt pāvestam kā savam visaugstākajam priekšniekam paklausības svēto saišu spēkā.

Ar arhibīskapa Luidži Bonacci, toreizējā apustuliskā nuncija Baltijas valstīs, atbalstu kopš 2013. gada 5. februāra darbojas Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku/-ču apvienotā konference (LKDIPAK), kas cenšas veicināt sadarbību starp kongregācijām un ordeņiem. Regulāri notiek Dievam veltīto personu tikšanās, kas palīdz izdzīvot Baznīcā svarīgus notikumus (piemēram, Konsekrētās dzīves gada svinības uc.). Ir izveidota Konferences  mājaslapa www.konsekretie.lv, kas apkopo informāciju par dažādiem institūtiem. Konference ņem dalību arī UCESM (Unione delle Conferenze Europee dei e delle Superiori/e Maggiori).

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Nuntiae

Ancillae Sacratissimi Cordis Jesu – Nuntiae Mariae Vissvētākās Jēzus Sirds kalpoņu – Marijas sūtņu sekulārinstitūts ir Svētā Krēsla jurisdikcijai pakļauts

Lasīt vairāk »