Izlaidumā RARZI absolventus aicina savā vietā atvest pa vienam jaunam studentam

Piektdien, 25. aprīlī, Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā (RARZI) notika izlaidums, kurā bakalaura un maģistra diplomus, kā arī sertifikātus par mūžizglītības programmas pabeigšanu saņēma vairāk nekā 40 studenti.

Izlaidums sākās ar Svēto Misi Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā. Dievkalpojuma laikā absolventus uzrunāja arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Komentējot dienas lasījumus, viņš salīdzināja svēto apustuli Pēteri ar RARZI studentiem. Viņš sacīja, ka zināmā mērā Pēteris bija RARZI absolvents, kurš guvis bakalaura grādu, jo “trīs gadus pavadīja ar Jēzu. Zināšanas viņam bija, jo pats Jēzus bija viņa profesors, kurš ne tikai lasīja lekcijas, bet arī vadīja praktiskās nodarbības, ar savu dzīves piemēru rādot, kā zināšanas iemiesot praksē”. Pēteris bija labi skolots, bet vienalga brīdī, kad Jēzu arestēja, viņš nobijās no vienkāršas kalpones un noliedza Jēzu. Zināšanas vien viņu pārbaudījumu laikā neglāba.

Arhibīskaps arī stāstīja, ka pēc Jēzus nāves Pēteris it kā atgriezās vecajās sliedēs, “pavelkot sev līdzi pārējos”, jo atsāka zvejot, kur pie ezera viņus apmeklēja augšāmceltais Pestītājs. Tikai pēc tam, kad Vasarsvētkos pār apustuļiem nonāca Svētais Gars, viņi saņēma drosmi un gudrību no augšienes. Z. Stankevičs RARZI beidzējiem novēlēja saņemt šo gudrību no augšienes, jo pēc studijām sākas jauns dzīves posms, var rasties nedrošības sajūta. Tikai Svētais Gars šai situācija var atvērt prātu, jo ar studijām vien nepietiek. Ir jābūt atvērtiem Garam, Viņa zīmēm un jābūt gataviem sludināt, neskatoties uz grūtībām, kuras noteikti būs.
Pēc dievkalpojuma RARZI profesors priesteris Andris Marija Jerumanis prezentēja RARZI jaunizdoto grāmatu “Identitāte un atvērtība”, kurā apkopotas kardināla Kurta Koha, Vatikāna Kristiešu vienotības padomes prezidenta, vizītes laikā Latvijā rīkotajā konferencē izskanējušās uzrunas. Komentējot izdevumu, A. M. Jerumanis sacīja, ka ekumenisms ir izaicinājums. Bet viņš citēja arī kardinālu K. Kohu, kurš teica: “Neviens nav tik bagāts, ka nebūtu vajadzīga otra bagātība, un neviens nav tik nabags, lai nevarētu bagātināt otru.”
Pirms diplomu un sertifikātu pasniegšanas RARZI absolventus uzrunāja institūta direktora p.i. Aleksandrs Stepanovs, kurš sacīja, ka lajiem ir liela loma visdažādākajās dzīves jomās un profesijās. Tai pat laikā viņš norādīja: “Jūs dosieties pasaulē, un tas ir liels uzdevums, taču lieli draudi ir palikt vienam. Tāpēc es aicinu, lai veidojat asociācijas, nepaliekat vieni. Jau izskanējusi doma veidot RARZi absolventu asociāciju un citas. Aicinu un novēlu, esiet tie, kas tās veidojat. Tikai kopā mēs varam kaut ko izdarīt.” A. Stepanovs arī aicināja, lai absolventi rudenī uz studijām RARZI savā vietā atved pa vienam jaunam studentam, jo institūts pastāv, pateicoties studentiem un interesei par teoloģiskiem jautājumiem.
Priesteris A. M. Jerumanis un RARZI asociētā profesore Baiba Brūdere, uzrunājot absolventus, pieskārās ģimenes tēmai. Priesteris aicināja veidot ģimenes, uzsverot, ka Latvijai būs nākotne, ja būs ģimenes. B. Brūdere papildināja, ka arī RARZI ir kā liela ģimene, turklāt ģimene, kura kļūst arvien lielāka, jo, viņasprāt, pirmo reizi izlaidumā telpa ir bijusi tik piepildīta. Viņa sacīja, ka studijas „RARZI ģimenē” maina skatienu uz dzīvi, uz sevi un citiem. Viņa aicināja absolventus nebeigt uzsākto virzību dziļumā.
Šogad izlaidums bija īpašs arī tādēļ, ka pirmo reizi diplomus saņēma maģistri, kas beiguši studiju programmu “Reliģija” ar kvalifikāciju “pastorālais konsultants”. Tas esot bijis sen lolots sapnis, atzinās B. Brūdere, kurš nu kļuvis par īstenību. Z. Stankevičs papildināja, ka jaunie maģistri ir kā ieraugs, taču šai profesijai vēl jāizcīna sava vieta Latvijā, tāpēc nepieciešama “baloža vienkāršība un čūskas gudrība, lai radītu šo nišu”.
Vairāki studenti, kas saņēma sertifikātus par katoliskās teoloģijas pamatkursa beigšanu, plāno turpināt studijas RARZi bakalaura programmā. Tāpat arī daži bakalaura diploma saņēmēji ir apņēmības pilni turpināt izglītošanos. Šogad pirmo reizi RARZI ir absolvējis priesteris – Gulbenes un Alūksnes draudzes vikārs Aglis Klovāns beidza maģistra studiju programmu, iegūstot pastorālā konsultanta kvalifikāciju.
Pēc diplomu saņemšanas atsevišķi maģistranti izteica cerību, ka reiz RARZI būs iespēja turpināt studijas arī doktorantūrā, uz ko arhibīskaps atbildēja: “Ja Dievs to vēlēsies, jo cilvēciski tas pagaidām nav iespējams.”

LRKB IC; Foto: Liene Martuzāne

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti