Now Reading
Katoļu mediji Latvijā

Katoļu mediji Latvijā

Adrese: Klostera iela 4, Rīga, LV-1050
Mob. + 371 29444171
E-pasts: info@catholic.lv
Mājas lapa: www.katolis.lv
Twitter: @katolislv
Facebook: www.facebook.com/katolislv

Kurzemes bīskapijas portāls
Redaktors: Andris Ābelis
Mob. +371 29729673
E-pasts: redakcija@katedrale.lv
www.katedrale.lv
Twitter: @katedralelv

Katedrale.lv portāls stāsta par Romas katoļu Baznīcas dzīvi, it īpaši Kurzemē, sniedzot autentisku Baznīcas mācību, veicinot patiesības iepazīšanu arī caur diskusijām. Portāls sniedz iespēju sekot līdzi katoļu Baznīcas liturģiskajam gadam, atrast draugus un domubiedrus, bet – pats galvenais – atrast Kristu.

Kontaktpersona: Elina Čulkstena
E-pasts: paraduzel@inbox.lv
Mājaslapa: http://terramariana.org/
Facebook: www.facebook.com/terramariana.org
Portāla mērķis ir kalpot par informācijas platformu krievu valodā runājošiem katoļiem visā Eiropā. Terramariana.org/ ir pieejamas lūgšanas, liturģijas un katehēzes materiāli no pirmavotiem, ko apstiprinājusi Katoliskā Baznīca. Informatīvi polemiskie raksti pauž tikai autoru privāto viedokli.Rīgas Metropolijas Romas katoļu Baznīcas izdevums
Adrese: M. Pils 2, Rīga, LV-1050
E-pasts: kbvestnesis@inbox.lv
Mājas lapa: www.kbvestnesis.lv
Galvenā redaktore: Ingrīda Lisenkova (+ 371 26569731)
Laikraksts „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” iznāk reizi mēnesī.
Pasta abonēšanas indekss 1224.

Raidījums “Vertikāle” atspoguļo to cilvēku liecības, kuri piedzīvojuši Dieva spēku un ar savu dzīvi apliecina, ka Kungs ir dzīvs. Nereti tas uzrunā vairāk par teoloģiskiem traktātiem. 

Twitter: VertikaleRaidījumus var noskatīties LTV mājas lapā: http://www.ltv.lv/lv/dokumentalie/vertikale/ un Youtube.com vietnē: Vertikāle

Redakcijas vadītāja: Silvija Krivteža
Adrese: Radio Vaticana, Programma Lettone, Piazza Pia 3, 00193, Roma, Italia
Tālr. + 390 669884661
E-pasts: latvia@vatiradio.va
Mājas lapa: https://www.vaticannews.va/lv.html

Vatikāna Radio – pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli.

Vatikāna Radio raidījumus var uztvert ar satelītu starpniecību: EUTELSAT (Telepace) Hot Bird II, 13° Est, 11804 MHz, kā arī INTELSAT virs Atlantijas okeāna (AOR-1)Web Live 3 kanālā.

Raidījumus latviešu valodā var klausīties arī interneta mājas lapā: http://lv.radiovaticana.va/ un Latgales Radio pulksten 9.30 un 21.30 pēc Latvijas laika. Savukārt Romā un tās apkārtnē raidījumus pulksten 14.00 var klausīties FM ultraīsviļņu diapazonā 93,3 MHz frekvencē, bet Itālijā DAB Radio Vaticana Europe digitālajā formātā.

Adrese: Latgales iela 82, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis studijā: + 371 64607570, + 371 26591198
E-pasts: radiolg@inbox.lv
“Latgales Radio” var klausīties Jēkabpilī 95,8FM, Balvos 99,5FM, Rēzeknē 103,0FM un Daugavpilī 95,2FM, kā arī tiešraidē mājas lapā: http://radiolg.lv/
SIA “MG Latgolas Bolss” darbojas no 2005. gada, bet kopš 2009.gada radio ir Romas Katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēzes īpašumā. No 2012. gada 18. jūlija notiek Vatikāna Radio latviešu raidījumu retranslācija.
Garīgā programma darbdienās

  • Plkst. 4:57, 5:57, 6:57, 7:57 rīta lūgšana
  • No plkst. 7:30 līdz 8:00 dienas Svēto Rakstu lasījumi un sprediķis
  • No plkst. 10:00 līdz 11:00 Rožukronis
  • Plkst. 9:30; 21:30 Vatikāna ziņas
  • Plkst. 15:00 Žēlsirdības kronītis
  • Plkst. 19:00 dienas Svēto Rakstu lasījumi, priestera mācība par tiem, Vesperes vai litānija.

Liturģisko programmu īpašs mērķis ir aizsniegt tos, kuri dažādu iemeslu dēļ nespēj apmeklēt dievnamus. Galvenā mērķauditorija ir slimnieki, invalīdi, pansionātu iemītnieki.

Raidījumu veido: Inta Zēgnere un Rinta Bružēvica
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, LV – 1505
E-pasts: inta.zegnere@radio.org.lv
Mājas lapa: http://lr1.latvijasradio.lv
Raidījumu “Pāri mums pašiem” Latvijas Radio I programmā var klausīties katru svētdienu no plkst. 22.15 līdz 23.00. Raidījuma laikā kopā ar viesiem – garīdzniekiem, psihologiem, kultūras darbiniekiem un zinātniekiem – tiek risināti jautājumi par dzīves jēgu, mūsu aicinājumu un sūtību šajā pasaulē. Raidījuma mērķis ir meklēt atbildes Svētajos Rakstos, citu cilvēku pieredzē, analizēt konkrētas problēmu situācijas, bet pats galvenais – izzināt, kā iespējams piedzīvot savā dzīvē Dieva klātbūtni. Atrodot Viņu, tiek atrasts ceļš arī pašam pie sevis!
Raidījuma laikā gaidām klausītāju zvanus – pa tālruni 67222888, 67225599.

Izdevējs: nodibinājums “Katoļu Baznīcas Vēstnesis”
Sastādītāja: Ingrīda Lisenkova
Adrese: M. Pils iela 2, Rīga, LV-1050
Mob. +371 26569731
E-pasts: katolukalendars@inbox.lv

“Katoļu Kalendārs” ir gadagrāmata katoļiem. Tā iznāk kopš 1990. gada. Tajā ir trīs lielas sadaļas: kalendārs ar visiem liturģiskajiem svētkiem un citām Baznīcai nozīmīgām dienām; dažādi raksti, intervijas, dzeja, kas lasītājiem ļauj uzzināt par iepriekšējā gadā notikušo Baznīcā Latvijā un pasaulē, kā arī paplašināt savu redzeslauku no katoliska skatupunkta. Kalendāra noslēgumā ir sadaļa, kurā var atrast priesteru, draudžu, dažādu organizāciju kontaktinformāciju.

Kalendāru var iegādāties draudžu grāmatu galdos, kā arī vairākās Latvijas grāmatnīcās.

Liepājas un Kurzemes diecēzes laikraksts
Redaktore: Ieva Liede
Adrese: Peldu iela 15, Liepāja, LV-3400
Tālr. +371 63425422
Mob. +371 26310871
E-pasts: nac@tvnet.lv
Laikraksts iznāk sešas reizes gadā un to var iegādāties baznīcu grāmatu galdos. Visi izdevumi pieejami elektroniski: http://www.katedrale.lv/index.php?id=15733Dieva Vārds katrai dienai
Izdevuma redaktore: Aija Balode
Adrese: Kalnciema iela 140, Rīga, LV-1046 
Mob. +371 29118495; +371 26672531
Tālr. +371 67148336
E-pasts: mt@mieramtuvu.lv
Mājas lapa: www.mieramtuvu.lv
Facebook: www.facebook.com/Mieram-tuvu
Izdevums iznāk vienreiz mēnesī. Tajā var atrast Svēto Rakstu lasījumus katrai dienai, priestera sprediķi svētdienās un svētku dienās, rīta un vakara lūgšanu, kā arī kādu fragmentu meditācijai. Izdevuma noslēgumā ir apraksts par svētajiem.
Mieram tuvu var abonēt mājas lapā www.mieratuvu.lv, kā arī visās pasta nodaļās.Žurnāls “Katōļu Dzeive”- Rēzeknes-Aglonas diecēzes izdevums
Galvenais redaktors: pr. Andris Ševels MIC
Redaktore: Maruta Latkovska
Adrese: Kārklu iela 6, Viļāni, LV-4650
Mob. +371 26563793
E-pasts: malta2003@inbox.lv
Kopš 2015. gada janvāra vairs neiznāk.Evaņģelizācijas žurnāls
Redaktors Polijā: pr. Mečislavs Pjotrovskis TChr
Adrese: Wydawnictwo Agape, ul. Planny Marii 4, 60-962 Poznan, Polija
Tālr. +48 618523282
Atbildīgais par izdevumu latviešu valodā: pr. Arnis Maziļevskis
Biedrības adrese: biedrība “Mīliet viens otru”, Filozofu iela 21, Jelgava, LV-3001
Tālr. +371 28312211
E-pasts: redakcija@miliet.org
Mājas lapa: www.miliet.org
Facebook: www.facebook.com/miliet.orgRēzeknes-Aglonas diecēzes izdevums 
Izdevējs: Rēzeknes-Aglonas diecēzes kūrija un Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība
Adrese: Baznīcas iela 28, Rēzekne, LV-4601
Tālr./fakss: +371 64624403 (kūrija)
Tālr. +371 64636585 (biedrība)
E-pasts: eppuslatgaliensis@inbox.lv (ar norādi “Gaismas Takai”)

Kontaktinformācija:
Baiba Vilciņa, vietnes vadītāja
E-pasts: office@katsat.lv
Tālr. +371 29164249

Satikšanās vietne katoļiem katSat.lv ir kopiena dzīvesdrauga meklētājiem, kuri viens ar otru vēlas dalīties ticībā un kristīgajās vērtībās. Vietnē aicināti reģistrēties neprecētie, kuri ir dzīvesdrauga meklējumos un kuriem nav kanonisku šķēršļu laulības slēgšanai, un savā laulībā vēlas dzīvot pēc Baznīcas mācības. Portālā katSat iespējams izveidot savu profilu, meklēt un iepazīties ar katoļiem. Tāpat ir iespējams forumā diskutēt par dažādām aktuālām tēmām, izveidot un ievietot pasākumus neprecētajiem. Portāls ir izveidots vienkāršs, lai arī tiem, kuri ikdienā datoru neizmanto, būtu viegli to lietot.

Adrese: M. Pils 2-7, Rīga, LV-1050, Latvija
Redaktore: Elina Čulkstena
E-pasts: paraduzel@inbox.lv
Laikraksts iznāk sešas reizes gadā un ir pieejams bez maksas. Izdevējs: Kustība “Pro Sanctitate”
Adrese: Republikas laukums 3/226, Rīga LV-1010
Tālr.: + 371 26319789
liliane123@hotmail.com
Izdevumu Var lasīt arī internetā: http://prosanctitate.lv/index.php/musu-izdevumi/svetums-sodien
Kopš 2006. gada oktobra Apustuliskās Oblātes no kustības “Pro Sanctitate” izdod nelielu izdevumu “Svētums šodien”, uzsverot, kā to vienmēr ir mācījis kustības dibinātājs Dieva kalps Guljelmo Džakvinta, trīs būtiskus garīguma aspektus: Baznīcas garīgumu, ģimeņu garīgumu un sociālo garīgumu.Radio Marija Latvija programmas direktors: pr. Pēteris Skudra, mob.tālr. +371 26991964
Radio var klausīties interneta vietnē: http://rml.lv/
FM viļņos: Rīgā FM 97,3, Liepājā FM 97,1 un Krāslavā FM 97,0
Facebook: https://www.facebook.com/rmlatvia
Twitter: @radiomarialv
 

E-pasts: info@civitas.lv
Mājaslapa: www.civitas.lv

Portālu izveidojusi biedrība “Kirijana un Lajana Katoļu Laju klubs” ar mērķi atbalstīt vispārcilvēcīgas un kristīgas vērtības.

Galvenais redaktors: pr. Pauls Kļaviņš
E-mail: terramariana.lv@gmail.com 

Reliģiski zinātnisks žurnāls – Laterāna Pontifikālās universitātes filiāļu Rīgas Teoloģijas institūta un Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta izdevums. 

Priekšsēdētājs: Andris Amoliņš
E-pasts: unavocelatvija@inbox.lv
Mājaslapa: http://unavoce.lv

Asociācijas “Una Voce Latvija” interneta žurnāls. Asociācija apvieno katoļticīgos, kas vēlas, lai Baznīcā būtu pieejama Svētā Mise, kā arī citi dievkalpojumi un sakramenti tradicionālajā Romas ritā.

Scroll To Top