Nuncija Luidži Bonaci apsveikums Vissv. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā, 2012. gada 15. augustā

Apustuliskā nuncija Luidži Bonaci apsveikums Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā, 2012. gada 15. augustā

Mīļotie brāļi un māsas,
Sirsnīgi sveicu visus jūs, un, redzot, ka šeit ir pārstāvēta visa Latvija, nesu jums un jūsu dārgajai tēvzemei, pāvesta Benedikta sešpadsmitā sveicienus un atbalstu: Svētais tēvs ir garīgi klātesošs un jūs svētī, svētī visu Latviju.
Jūsu bīskaps, Jānis Bulis, ir lūdzis uzrunāt visus svētceļniekus.
Arī es esmu nācis kā svētceļnieks, lai lūgtu Dievmāti, kas šeit ir parādījusies.
Aglonas Dievmāte: lūk, esmu šeit. Paldies, ka savā gādībā pavadi manu misiju. No savas puses tev nesu mīlestību, lielās cerības, bet arī daudzās grūtības un ciešanas, ar ko savā ceļā sastopas Latvijas nācija. Zini, dažreiz, jo īpaši medijos, rodas iespaids, ka kāds grib izplatīt ideju par Latviju, kas sadalīta nacionālajās grupās. Tāpat liekas, ka daudz tiek kritizēti citi.
Aglonas Dievmāte, vai tāda ir Latvija? Man šķiet, ka Dievmāte atbildētu:
Nē! Latvija nav tāda. Latvija ir liela ģimene, dzīvs organisms, kas, kā ikviena dzīva miesa, piedzīvo grūtības, bet tās šūnas kopumā ir veselas un labas. Latvija ir veselīga sabiedrība. Veselīga sabiedrība nav tā, kas noteiktajos savas vēstures brīžos netiek pakļauta problēmām un grūtībām. Veselīga sabiedrība ir tāda, kas, lai arī kādā brīdī cieš no slimības, rod sevī dziedinošu spēku. Latvija pagātnē ir uzvarējusi smagas kaujas un pārvarējusi lielus pārbaudījumus: tai ir visi nepieciešamie spēki, lai uzvarētu šodienas grūtības.
Aglonas Dievmāte, kādi spēki mums ir nepieciešami?
Tie ir spēki, ko Latvija ir saņēmusi vēstures gaitā, kas veido tās kultūru, kuras pamatelements ir Evaņģēlijs, kristietība, ko XII gadsimtā atnesis svētais Meinards.
Aglonas Dievmāte, ko Evaņģēlijs ir devis Latvijai?
Tas devis Latvijas tautai iespēju sastapt Jēzu, cilvēktapušo Dieva Vārdu, kas ir „ceļš, patiesība un dzīvība” ( 14,6). Evaņģēlijs, izdzīvots ikdienā, kļūst par varenu spēku sabiedrības pārveidē un maina cilvēku mentalitāti, kas pēc dabas ir egoistiska. Iedzīvināts Evaņģēlijs ieliek sirdī Jēzus domas: nevis vēlmi valdīt par citiem, bet gan cieņu pret visiem, vienlaikus pūloties kopīgiem spēkiem veicināt Valsts kopējo labumu.
Liekas, ka Aglonas Dievmāte teiktu vēl ko: ir svarīga ekonomiskā un sociālā drošība, kuru Valsts, paldies Dievam, cenšas sasniegt ar labiem rezultātiem. Bet vēl svarīgākas ir saskaņa, cieņa un uzticība pilsoņu starpā.
Un viņa teiktu vēl: tur, kur nevarat atrast mīlestību un taisnīgumu – ienesiet šo mīlestību un taisnīgumu un to atradīsiet.
Aglonas Dievmāte, tu esi mūsu Māte un zini mūsu vajadzības: ko tu iesaki mums darīt?
Es jums atstāju tos pašus vārdus, ko reiz teicu kāzās Kānā: „dariet visu, ko Viņš jums teiks”. Mīļotie Latvijas dēli un meitas, cenšaties arī jūs katru dienu klausīties un sekot manam Dēlam Jēzum. Jūs piedzīvosiet Viņa vārdu patiesību: „ikviens, kas nāk pie manis un klausa manus vārdus un tos pilda… ir līdzīgs cilvēkam, kas savu namu būvē uz klints” (sal. Lk 6,47-48).
Aglonas Jaunava, palīdzi drošā cerībā celt Latvijas māju uz klints! ĀMEN.
arhibīskaps Luidži Bonaci
Svētā Krēsla apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs,

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti