Now Reading
Otro reizi Latvijā Kairos rekolekcijas jauniešiem

Otro reizi Latvijā Kairos rekolekcijas jauniešiem

Tās bija otrās Kairos rekolekcijas Latvijā. Pirmās notika aizvadītā gada rudenī RKĢ jauniešiem. Zināmā mērā toreiz tas bija izmēģinājums, jo skolēni, kas 2013. gada pavasarī piedalījās jezuītu rīkotajās Kairos rekolekcijās Kauņā, vēlējās uzdāvināt līdzīgu iespēju saviem vienaudžiem. Šoreiz notika līdzīgi, jo kā kalpotāji tajās piedalījās iepriekšējo rekolekciju dalībnieki.
Dalībnieki, izvērtējot pavadīto laiku rekolekcijās, atzina, ka tā bijusi vērtīga personiskā pieredze sevis un citu izzināšanā un attiecību veidošanā ar Dievu. Dalībnieki bija vienisprātis, ka būtiskākais ieguvums ir saņemtais impulss gribēt daudz tuvāk un dziļāk draudzēties ar Jēzu, pieņemot Viņu par savu īsteno Draugu. Jāatzīmē, ka jaunieši praktiski apguva formas, kādās ir iespējams veidot tuvākas attiecības ar Dievu – lūgšanu, klusumu, slavēšanu. Tāpat iedvesmojošas bija rekolekciju vadītāju teiktās liecības, kuras aicinājušas izvērtēt ne tikai Dieva lomu personīgajā dzīvē, bet arī saskatīt Dieva klātbūtni tajos brīžos, kad licies, ka Dievs ir tālu. Agija Lietapure norādīja, ka šajās dienās esot ieguvusi Dieva sūtītu draugu, kas esot mainījis viņas dzīves uztveri, kā arī attieksmi pret Dievu. “Šajā laikā es satuvinājos ar Dievu, esot kopā klusumā un vienkārši sarunājoties ar Viņu,” atzina Agija.
Arī pēc rekolekcijām ar sociālo tīklu palīdzību jauniešu starpā notiek aktīva komunikācija – jaunieši apvaicājas, kā klājas, vienojas par savstarpējām aizglūgšanām. Agija atzīst, ka “tagad, dzīvojot ikdienas dzīvi, man ir tāda sajūta, ka es vairāk smaidu, uzticos Dievam un vienkārši mīlu Bībeli, jo tajā daudz kas atklājas no Dieva”. Viņa arī norādīja, ka tagad daudz biežāk atvēlot laiku lūgšanām, jo labāk saprotot lūgšanu nozīmi.
Kairos rekolekciju pieredze aizsākās 1968. gadā ASV, bet kopš 1975. gada tās vada jezuīti. Tulkojumā no grieķu valodas “kairos” nozīmē “īstais laiks” vai “piemērots brīdis”. Tās ir īpaši 16 līdz 18 gadus veciem jauniešiem radītas rekolekcijas, kurās caur liecībām, lekcijām, klusumu, darbu grupās utml. jauniešiem tiek dota iespēja piedzīvot Dieva klātbūtni, kopienas garu, pabūt vienatnē ar sevi, kā arī caur konkrētu žestu piedzīvot Dieva mīlestību attiecībā pret sevi. Lai patiesi piedzīvotu laiku un klusumu, dalībnieki rekolekciju laikā neizmanto pulksteņus, mobilos tālruņus. Tos var saņemt pasākuma beigās. Kairos rekolekciju īpatnība ir arī tā, ka tajās var piedalīties vienu reizi, bet pēc tam ir iespēja iesaistīties kalpotāju komandā, organizējot nākamās rekolekcijas.
Rekolekciju vadītāji un dalībnieki īpaši pateicas Gulbju ģimenei, kas nodrošināja iespēju rekolekciju laiku pavadīt brīnišķīgā, sakoptā un miera pilnā vidē viesu mājā „Lobes krogs”.
Sandris Rakauskis; LRKB IC

Scroll To Top