Now Reading
Izdevniecības

Izdevniecības

Izdevniecības direktore: Ilze Kurša-Briede
Mob. +371 29455267
E-pasts: info@dzivibasstraumes.lv
Mājas lapa: www.dzivibasstraumes.lv
Maketētājs un grāmatu vāku autors: Ainārs Vanags
Mob. +371 22821290
Izdod kristīgu literatūru, kas veicina atjaunotni Baznīcā un vērsta uz cilvēka iekšējo dziedināšanu. Tāpat izdod arī grāmatas bērniem un jauniešiem ticības padziļināšanai.Izdod ikmēneša izdevumu “Mieram tuvu” un kristīgo literatūru
Kontaktpersona: Aija Balode
Adrese: Kalnciema iela 140, Rīga, LV-1046
Mob. +371 29118495
Tālr. +371 67148336
E-pasts: aija.balode@mieramtuvu.lv
Mājas lapa: www.mieramtuvu.lvIzdevniecības vadītājs: Jānis Elksnis
Mob. +371 26529898
E-pasts: lkcizdevnieciba@apollo.lv
Mājas lapa: www.lkcizdevnieciba.lv
1990. gada aprīlī tika nodibināta sabiedriska organizācija “Latgales Kultūras centrs”, kuras statūtos viens no uzdevumiem bija grāmatu izdošana, tāpēc 1990. gada 1. jūnijā tika izveidota izdevniecība. Līdz 2009. gadam ir izdotas ap 370 nosaukumu grāmatas latviešu literārajā, latgales latviešu, krievu un angļu valodā. LKC izdevniecības mērķis ir attīstīt latgaliešu literāro valodu un atbalstīt autorus, kas raksta latgaliski vai par Latgali. Izdevniecība ir izdevusi ir vairākus garīga rakstura literāros darbus par katoļu Baznīcas dzīvi Latgalē.Izdevniecības direktore: Žanete Narkēviča
Adrese: Mazā Pils iela 2a-1, Rīga, LV- 1050
Mob. +371 26727003
E-pasts: voxecclesiae.libri@gmail.com
Izdevniecības “VOX ECCLESIAE” darbības galvenais mērķis ir Baznīcas dokumentu un pāvestu darbu tulkošana. “VOX ECCLESIAE” vēlas piedāvāt Latvijas sabiedrībai augstvērtīgu garīgo literatūru, kas lasītājam dotu iespēju labāk izprast Eiropas kultūras garīgos pamatus, cilvēka vietu pasaulē un sabiedrībā, viņa attiecības ar Dievu, kā arī iezīmēt jaunu perspektīvu mūsdienu sabiedrības sociālo, politisko un ekonomisko procesu interpretācijā. “VOX ECCLESIAE” mērķauditorija ir lasītāji, kurus interesē kristietības garīgais mantojums, Katoliskās Baznīcas principi un šajā tradīcijā gadsimtu gaitā izkoptais skatījums uz cilvēku. Izdevniecībā iznākušās grāmatas izplata SIA “KALA Raksti”.Biroja vadītāja: Žanete Narkēviča
Adrese: Klostera iela 4 / M. Pils iela 2, Rīga, LV-1050
Tālr. +371 67223598
Mob. +371 26727003
Lai veicinātu augstskolas attīstību un tās atpazīstamību Latvijas sabiedrībā, kā arī celtu studiju kvalitāti, Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts izveidoja augstskolas grāmatu biroju.
Biroja uzdevums ir izdot kvalitatīvu teoloģiski-filozofisko literatūru, kas paredzēta vispirms augstskolas studentu vajadzībām. Tāpēc tulkošanai un izdošanai paredzēto darbu atlasi veic RARZI grāmatu biroja komisija, izvēloties pasaulē atzītu autoru darbus garīgajā teoloģijā, Svēto Rakstu ekseģēzē, ētikā, morālteoloģijā, dogmatikā, filozofijā, psiholoģijā un pedagoģijā.
Tomēr RARZI izdoto grāmatu mērķauditorija neaprobežojas ar šajā augstskolā studējošajiem vai tikai kristiešiem. Tās domātas daudz plašākam lasītāju lokam, lai attīstītu Baznīcas un Latvijas sabiedrības dialogu kultūras un izglītības jomā, kā arī veicinātu Institūta atpazīstamību Latvijas akadēmiskajā un intelektuālajā vidē.

Scroll To Top