Now Reading
Sociālais atbalsts

Sociālais atbalsts

Kontaktpersona: Dana Anskaite
Adrese: Katoļu iela 14, Rīga, LV-1003
Mob. +371 29221901, + 371 26903982, + 371 29804336
E-pasts: nova.vita.latvia@gmail.com
Garīgais atbalsts: pr. Arnis Maziļevskis un pr. Andris Priede 
Rekvizīti ziedojumiem:
Nodibinājums “Nova vita”,
Katoļu iela 14, Rīga;
Reģ. LV40008137356
LV72HABA0551034255532
Lasīt vairāk par organizācijuJuridiskā adrese: Mazā Pils iela 2a, Rīga, LV-1050
Biroja adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV-1050
Mob. +371 29552102
E-pasts: info@caritas.lv
Mājas lapa: www.caritaslatvija.lv
Pasaules organizācijas mājas lapa: www.caritas.org
Facebook: Caritas-Latvija
Twitter: @caritaslatvija
Lasīt vairāk par labdarības organizācijuAdrese: Grašu pils, Cesvaine pag., Cesvaines nov., LV-4871
Tālr. +371 64852702
Mob. +371 29411312
Fakss: +371 64852081
E-pasts: grasi@apollo.lv 
Mājas lapa: www.grasufonds.lv
Lasīt vairāk par organizāciju

Kontaktpersona: Iveta Jansone
Mob. +371 26093782

Palīdzības māja vientuļām māmiņām ar bērniem un grūtniecēm. Pirms aptuveni 15 gadiem tika atvērta palīdzības māja “Mārtiņmāja”, lai palīdzētu grūtībās nonākušajām māmiņām un viņu bērniem, grūtniecēm, kā arī bērniem no trūcīgām ģimenēm vai ģimenēm, kurās bērni cieš no vardarbības, vecāku alkohola un citām atkarībām. Sievietes “Mārtiņmājā” atrod morālu un garīgu atbalstu. Pateicoties labas gribas cilvēkiem, organizācijām un fondiem, kuri ziedo un atbalsta palīdzības mājas darbību, grūtībās nonākušās ģimenes var saņemt dažāda veida palīdzību un atbalstu.

Adrese: Ludzas iela 6/8, Rīga, LV-1003
Tālr. +371 67704869

Iespēja palīdzēt māsām zupas virtuvē ēdiena gatavošanā un servēšanā nabadzīgajiem, kā arī kalpošanā ar bērniem.

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca 
Dana Kalniņa – Zaķe
Garīgās aprūpes dienesta vadītāja, 
Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācijas (LPVAKA) valdes priekšsēdētāja un sertificēta kapelāne
Tālr. +371 67069645; +371 29714515
Kapela atrodas 15. korpusa vestibilā. Svētā Mise notiek katras nedēļas ceturtdienā pl. 16.00
Lelde Titava
Garīgās aprūpes dienesta kapelāne, LPVAKA sertificēta kapelāne
Tālr. +371 67069645; +371 28305895
Gita Ozola
Garīgās aprūpes dienesta kapelāne, LPVAKA sertificēta kapelāne
Tālr. +371 67069645
SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca
Inese Lūse
Kapelānu dienesta vadītāja, stacionāra „Gaiļezers” kapelāne, 
LPVAKA sertificēta kapelāne
Tālr. +371 67042728; +371 29520532
Kapela atrodas pie lielās konferenču zāles. Sv. Mise notiek katra mēneša pirmās un trešās nedēļas otrdienā pl. 19.00.
Juris Meijers
Kapelānu dienesta stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” un „Linezers” kapelāns,
LPVAKA sertificēts kapelāns
Tālr. +371 29116132
„LOC” kapela atrodas 10. nodaļā. Svētā Mise notiek katra mēneša otrās nedēļas otrdienā pl. 19.00.
Vizma Kaupuža
Kapelānu dienesta stacionāra „Biķernieki” kapelāne, LPVAKA biedre
Tālr. +371 26448115
Kapela atrodas trešajā stāvā administratīvajā korpusā. Par dievkalpojuma norisi tiek sniegta informācija iepriekš.
Kristīne Vanaga
Kapelānu dienesta stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” kapelāne,
LPVAKA sertificēta kapelāne
Tālr. +371 67014781; +371 26563337
Milda Klampe
Kapelānu dienesta stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” kapelāne,
LPVAKA biedre
Tālr. +371 29372788
Kapela atrodas pirmā stāva vestibilā. Svētā Mise notiek katra mēneša ceturtās nedēļas ceturtdienā pl. 16.00.
VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīca
Inta Morica, kapelāne, LPVAKA biedre
Tālr. +371 67064482
Kapela atrodas paliatīvajā dienestā.

Mācītājs Linards Rozentāls
„Vecāku mājas” kapelāns, LPVAKA sertificēts kapelāns
Tālr. +371 67621418; +371 29220416
Aina Briede
Bērnu paliatīvais dienests, kapelāne
Tālr. +371 67064443
Rīgas 2. slimnīca
Apkalpo „Marijas leģiona” māsas
Tālr. +371 26720375
Kapela atrodas 5. stāvā. Svētā Mise notiek katras nedēļas sestdienā plkst. 16.00.
VSIA Jelgavas psihoneiroloģiskā slimnīca, Ģintermuiža
Gunta Grīnberga, kapelāne, LPVAKA biedre
Tālr. +371 26586139; kapela atrodas administratīvā korpusa 5. stāvā
SIA Mazsalacas slimnīca
Marta Lulle, kapelāne, LPVAKA biedre
Tālr. +371 26389391
Vidzemes slimnīca
Māris Priede, kapelāns
Tālr. +371 29787419Latvijas diplomātiskās attiecības
Pagaidu pilnvarotais lietvedis Latvijā: Horst Rieger
Adrese: Mēmeles iela 31/1, Mārupe, LV-2167
Mob. +371 29485064
E-pasts: horst.rieger@yahoo.com  
Neatkarīgās Maltas Bruņinieku ordeņa (Vācijā) maģistrāta kapelāns: pr. Gatis Mārtiņš BezdelīgaLatvijas diplomātiskās attiecības
Pagaidu pilnvarotais lietvedis Latvijā: Horst Rieger
Adrese: Mēmeles iela 31/1, Mārupe, LV-2167
Mob. +371 29485064
E-pasts: horst.rieger@yahoo.com  
Neatkarīgās Maltas Bruņinieku ordeņa (Vācijā) maģistrāta kapelāns: pr. Gatis Mārtiņš BezdelīgaAdrese: Klostera ielā 4, Rīga
Mob. + 371 27733590
E-pasts: bbsloskanafonds@gmail.comAtbildīgā: Lilija Jančevska
Adrese: Torņa iela 2b, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
E-pasts: lianma@inbox.lv
Rekvizīti:
“Rīgas pils Dievmātes fonds”
Reģ. 40008193404
LV87UNLA0050019021567
Fonda mērķis ir Rīgas pils unikālo skulptūru „Madonna ar bērnu” un „Volters fon Pletenbergs” restaurācija.Juridiskā adrese: Ezera-4, Jēkabpils LV- 5202
Mob.tālr.: 22029791; 29610055
E-pasts: monsinjors_pv@inbox.lv
www.monsinjorspeterisvilcans.lv
Rekvizīti:
„Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds”
Reģ. nr.  40008218411
AS „Citadele banka”
SWIFT: PARXLV22
Konta nr.: LV16PARX0013985670001Ordeņa Latvijas nodaļas vadītājs: Jānis Smelters
Mob.: + 371 29452989
E-pasts: oessh@oessh.lv; janis.smelters@apollo.lv
Mājaslapa: www.oessh.lv

Rīgas klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku māja piedāvā iespēju vecākiem, kuru bērni ārstējas slimnīcā, nakšņot un atpūsties, pavadīt laiku mājīgā atmosfērā, saņemt psihologa, kapelāna, sociālā darbinieka un sociālā pedagoga palīdzību, pagatavot pusdienas un vakariņas, nomazgāties dušā. Papildu informācija www.vecakumaja.lv vai pa tālr. 28355353.

Adrese: Jelgavas iela 6/8, Subate, Ilūkstes nov., LV-5471
Tālr. +371 65462517

Iestādē tiek sniegti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, galvenokārt veciem ļaudīm ar kustību traucējumiem.

Adrese: Klostera iela 5/7, Rīga
Mob.tālr. +371 29497000 (pr. Andris Kravalis), e-pasts: info@gimenesmaja.com
http://gimenesmaja.com, Facebook: gimenes.maja, Twitter: @klostera5un7

“Svētās Ģimenes māja” ir daudzfunkcionāls ģimenes centrs, kura mērķis ir sniegt garīgu, sociālu, psiholoģisku un izglītojošu atbalstu ģimenēm visplašākajā nozīmē – bērniem, jauniešiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un senioriem, integrējot sabiedrībā kristīgās vērtības. 

Scroll To Top