Now Reading
Piedalies akcijā „40 dienas dzīvībai”

Piedalies akcijā „40 dienas dzīvībai”

No 24. septembra līdz 2. novembrim Latvijā pirmo reizi norisināsies ekumeniska akcija „40 dienas dzīvībai”, kurā aicināts piedalīties ikviens, kas jūt aicinājumu lūgties par cilvēka dzīvības vērtības nostiprināšanos sabiedrībā no ieņemšanas brīža līdz dabīgai nāvei. Akcija notiks vienlaicīgi visā pasaulē. Latvijā to organizē kustība „Par Dzīvību!” sadarbībā ar „Luterāņi dzīvībai” un atbalsta Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, un tās moto Latvijā ir „Vienoti lūgšanā par dzīvību!”.

Akcijas misija ir vienot kristiešus lūgšanā, gavēni un miermīlīgās aktivitātēs, rosinot grēku nožēlu un izlūdzot no Dieva labvēlību cilvēkus no nāves kultūras pievērst dzīvības kultūrai, tādā veidā valstī pārtraucot abortus un jebkuras citas cilvēka dzīvību apdraudošas darbības.

Akcijas trīs galvenie pamatelementi ir: lūgšana un gavēnis; miermīlīga klātbūtne; sabiedrības informēšana. Cilvēki individuāli vai draudzēs, ģimenēs, lūgšanu grupās vienojas kopīgā lūgšanā par noteiktu, visā pasaulē vienotu tēmu. Ticīgie tiek aicināti arī uz gavēni. Kristus teica, ka ir ļaunie gari, kas neiziet citādi, kā ar lūgšanu un gavēšanu. Vairākās valstīs redzamākais akcijas elements ir nepārtraukta 24 stundu miermīlīga klātbūtne kādas abortu klīnikas tuvumā vai citās nozīmīgās vietās. Šādi sabiedrība tiek aicināta pievērst uzmanību tam, cik traģiska ir aborta realitāte, kā arī tas ir aicinājums atgriezties tiem, kas abortu klīnikās strādā. Organizatoriem jāapņemas izvairīties no vārdiem vai rīcības, kuru nolūks ir kaitēt, aizskart citu cilvēku cieņu, iebiedēt, kurināt naidu. Sadarbībā ar masu medijiem, kā arī publicējot izglītojošus rakstus internetā, dzīvības vēsts tiek aktīvi nesta visā sabiedrībā, īpaši tiecoties aizsniegt tos, kuri nekad neienāk dievnamā.

Akcijas „40 dienas dzīvībai” katrai dienai ir sagatavots Svēto Rakstu lasījums, nelielas pārdomas un lūgšana, kas vienos akcijas dalībniekus visā pasaulē. Šie materiāli latviešu valodā būs publicēti kustības „Par dzīvību!” u.c. sadarbības partneru mājas lapās, laikrakstā „Katoļu Baznīcas Vēstnesis”, kā arī nosūtīti visu konfesiju garīdzniekiem izmantošanai draudzēs.

27. septembrī, 18. oktobrī un 1. novembrī pēc Svētās Mises, kas Rīgas Sv. Alberta baznīcā notiks plkst. 8, sāksies lūgšanu gājiens uz Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu. Draudzes aicinātas iepriekš minētajos datumos organizēt lūgšanu gājienus arī citās Latvijas pilsētās. 1. novembrī notiks ekumeniska konference par dzīvības tematiku.

Akcijas „40 dienas dzīvībai” pirmsākumi meklējami 2004. gadā, Teksasā, ASV, kur pirms neilga laika bija atvērta abortu klīnika. „Par dzīvību” organizāciju vadītāji sajuta aicinājumu rīkot 40 dienu lūgšanas dzīvības aizstāvībai. Kopš tā laika ir notikušas 3039 kampaņas 539 pilsētās, 24 valstīs. Tajās ir piedalījušies 625 000 brīvprātīgo. Akcija norisinās pavasarī un rudenī ar devīzi “Un mana tauta, kas saukta manā vārdā, zemosies un lūgs – meklēs mani un atgriezīsies no sava ļaunā ceļa, tad es no Debesīm uzklausīšu tos, piedošu viņu grēkus un dziedēšu viņu zemi!” (2 Laiku 7:14)

Akcijas organizētāji Latvijā aicina tās dalībniekus informēt par savām aktivitātēm draudzēs, kā arī liecināt par to, ko Dievs darījis šajās 40 dienās, rakstot uz e-pastu: kustibapardzivibu@gmail.com, kā arī zvanot pa tālruni 27024699. Papildu informācija par akciju „40 dienas dzīvībai”: www.prolife.lv, www.luteranidzivibai.lv, http://40daysforlife.com/

Scroll To Top