Now Reading
Klusumā ar Kristu – rekolekcijas Sarkaņos

Klusumā ar Kristu – rekolekcijas Sarkaņos

Dzīvības Mātes rekolekciju mājā (Rēzeknes nov. Sarkaņos) no 16. līdz 22. novembrim notiks ignāciskās klusuma rekolekcijas ar garīgajiem vingrinājumiem. Paredzētas astoņiem cilvēkiem. Pašlaik uz tām vēl iespējams pieteikties. Rekolekcijas vadīs Euharistiskā Jēzus māsa Emanuēla.

Katru dienu būs paredzēta kāda lekcija, kas ievadīs jautājumos par Dieva mīlestību, grēku, iemiesošanos, augšāmcelšanos u.tml. Paredzēti četri personiskie lūgšanu laiki. Garīgajās sarunās individuāli tiks izvērtēts, kādus Svēto Rakstu lasījumus katram piedāvāt apcerei ikdienas lūgšanu laikos. „Svēto Rakstu lasījumi netiek doti visiem vienādi. Katrs cilvēks jau ir kādā garīgā ceļa punktā, tāpēc svarīgi sākt no tās vietas, kurā viņš atrodas. Šī izvērte jāveic individuāli, lai katram personiski palīdzētu attīstīt labākas attiecības ar Kristu,” paskaidro māsa Emanuēla. Viņa uzsver, ka Dzīvības Mātes rekolekciju māja ir īpaši piemērota lūgšanu laikam klusumā. Tā atrodas laukos, tālu prom no pilsētu trokšņiem, var doties pastaigā mežā. Katram paredzēta individuāla istabiņa. Svētās Mises vadīs priesteris Antons Justs.

Euharistiskajām Jēzus māsām ignāciskais garīgums ir īpaši tuvs tādēļ, ka viņu dibinātājs, tēvs Francisks Masiļonis arī pats ir jezuīts. Viņš kongregāciju veidojis un izglītojis ignāciskajā garīgumā, ielicis to konstitūcijas pamatos.

Latvijā Ignāciskā klusuma rekolekcijas māsas sadarbībā ar jezuītiem no Lietuvas vada jau gandrīz piecpadsmit gadus. 2015. gadā no 26. maija līdz 26. jūnijam pirmo reizi Latvijā varēs arī iziet 30 dienu klusuma rekolekcijas, kas ir pilnais Ignācija no Lojola piedāvātais klusuma rekolekciju formāts (septiņas – astoņas dienas ir to saīsināts variants). Notiks Dzīvības Mātes institūta rekolekciju māja Sarkaņos, Rēzeknes nov. Rekolekcijas vadīs jezuīts tēvs Algimantas Gudaitis un Euharistisā Jēzus masa Emanuēla, SJE.  Uz šīm rekolekcijām palikušas vēl tikai dažas vietas. www.rekolekcijas.lv.

Ignāciskā klusuma rekolekcijas piemērotas pieaugušajiem (apm. no 18 gadiem), kam jau ir izveidojusies zināma dzīves pieredze un lietu uztvere. Jabūt gatavībai pavadīt laiku lūgšanā un klusumā, kaut arī var nebūt iepriekšējas lielas lūgšanu pieredzes. Ignāciskās rekolekcijas var nebūt piemērotas cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem, emocionālo nestabilitāti.

Pieteikšanās un informācija: Rekolekcijām var pieteikties pa tel. 29395168 (māsa Emanuēla). 

Kā norisinās ignāciskās klusuma rekolekcijas?

To laikā dalībnieki apņemas ievērot pilnīgu klusumu. Reizi dienā katrs tiekas ar savu garīgo vadītāju, pārrunā iepriekšējās dienas pieredzi un saņem norādījumus dienas lūgšanai. Parasti tie ir četri lūgšanu laiki, kad privāti tiek lasīti un pārdomāti Svēti Raksti vai citi garīgi teksti. Rekolekciju dalībnieki katru dienu kopīgi svin Svēto Misi, piedalās adorācijā. Šajā laikā pamazām norimst iekšējie trokšņi, un cilvēks nostājas savas sirds un Dieva priekšā. Nereti tas nav viegls laiks, dažādi sārņi un grūtumi arī paceļas augšup. Bet tieši tam ir domāta Dieva un pieredzējuša vadītāja palīdzība.

LRKB IC

Scroll To Top