Tagad lasi
Rīgas Garīgā semināra rektora vēstule, Pūpolu svētdienu sagaidot

Rīgas Garīgā semināra rektora vēstule, Pūpolu svētdienu sagaidot

Augsti godātie Latvijas bīskapi, priesteri un diakoni, dārgā Dieva tauta!

Atkal ar prieku sagaidīsim Kristus augšāmcelšanās svētkus, kas mums dos mierinājumu grūtībās, jo, cik nu katram smaga nasta nebūtu, Jēzus žēlsirdība vienmēr mūs spēs pildīt ar mīlestību, ja atvērtām sirdīm sekosim Viņam savu spēku robežās. Ievērojamais mūks un rakstnieks Tomass Mērtons, kura simtgadi atzīmējām 31.janvārī, atgādinājis, ka savas robežas aizvien jāpaplašina. Viņš centās tuvoties Dieva patiesībai un nest to citiem, skaidrojot, ka Dievs mums atklāj savu identitāti dvēseles dziļumos, kad atbildam Viņa aicinājumam un tiecamies pēc miera un laimes pilnības kopībā ar Dievu, kas dzīvo mūsos. Mērtons daudz lasīja, uztvēra pasauli mākslas kategorijās, meklēja dziļāku jēgu savai dzīvei, saviem darbiem, bija jūtīgs Dieva izliktajām zīmēm: notikumiem, sarunām, draugiem, pasniedzējiem.

Tomasa Mērtona aicinājuma ceļš saistījās arī ar pieredzi draudzē un kopienā. Tāpēc Rīgas seminārs sestdien, 2. maijā piedāvā katram, kuru Jēzus varētu aicināt uz ciešāku sekošanu viņam, ņemt dalību topošo priesteru rekolekcijās, piedzīvot lūgšanas un sadraudzības gaisotni. Uzrunājiet un pamudiniet, jo sevišķi jauniešus, piedalīties šajā pasākumā – atvērto durvju dienā. Lai tā kļūst par iespēju daudziem jauniešiem izprast Garīgā semināra audzēkņu dzīvi un varbūt arī sevī ieraudzīt to gaismu, ko Dieva aicinājums ir devis šiem puišiem. Viņu izvēlētajā ceļā netrūkst arī kritienu un grūtību. Mērtons mācījis novērsties no paviršiem, pārejošiem, bieži vien iluzoriem priekšstatiem par Dievu un sevi, lai ļautu Dievam aktualizēt savu klātbūtni cilvēka patiesā iekšējā būtībā. Dievs runā mūsu sirdīs pat caur ikdienas rūpēm un raizēm, sakot: nebīsties, ej, es esmu ar Tevi. Ikvienam no mums ir vērts saprast, ka nav nekā cēlāka par kalpošanu Radītājam, atdodot savu dzīvību par citiem (sal. Jn 15:13). Tāpēc no sirds lūgsimies par semināristiem un tiem, kurus Dievs aicina sekot viņu paraugam. Stiprināsim mūsu semināristus ar savām lūgšanām un atbalstīsim ar Pūpolu svētdienas ziedojumiem, lai topošie priesteri varētu atbilstoši gatavoties kalpošanai zemē, kura pirms 800 gadiem veltīta Vissvētākajai Jaunavai Marijai.

Šīs jubilejas ietvaros 29.-30. maijā Rīgā paredzēta starptautiska zinātniska konference “Terra Mariana 800: Ticības un sabiedrības dialogs.” Esam aicināti novērtēt savu garīgo un kulturālo mantojumu, vērsties pie Dieva Mātes Marijas, godināt viņu ne tikai kā izvēlēto, sagatavoto un aicināto pestīšanas vēsturē, un arī īpaši klātesošu Latvijā. Dievs arī mūs aicina sadarboties ar viņu (sal. 1 Tim 2: 4), sevi veltīt tam, lai labā vēsts par Dieva mīlestību un žēlsirdību sasniegtu katru cilvēku. Pateicamies par līdzšinējo atbalstu un par jūsu dāsnumu Pūpolu svētdienas ziedojumos. Ceram, ka mūsu kopējās pūles veicinās šādu atdevi sadarbībai ar Dievu.

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgā semināra audzēkņu un pasniedzēju vārdā,

Pr. Pauls Kļaviņš, Dr. theol., semināra rektors         

<