Now Reading
Lūgsimies par jauniem aicinājumiem Latvijas Baznīcā!

Lūgsimies par jauniem aicinājumiem Latvijas Baznīcā!

Tuvojas Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem – Labā Gana svētdiena (26. aprīlī), kad pulcēsimies Sv. Jēkaba katedrālē, lai kopā ar jauniešiem un konsekrētajām personām lūgtos par aicinājuma dāvanas atpazīšanu. Svinīgu Svēto Misi jauniešiem plkst. 18.30 celebrēs V.E. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Pēc tās notiks slavēšanas koncerts ar konsekrēto personu liecībām un sadraudzība.

Tieši Labā Gana svētdienā pirms diviem gadiem pāvests Francisks uzrunāja jauniešus, sakot: “Katra aicinājuma uz priesterību vai konsekrēto dzīvi pamatā un pirms katra aicinājuma vienmēr ir bijusi kāda spēcīga un intensīva lūgšana – vecmammas, vectēva, mammas, tēta, kopienas lūgšana. Tieši tāpēc Jēzus ir teicis: “Lūdziet Pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Mt 9, 38). Aicinājumi dzimst no lūgšanas un lūgšanā; un vienīgi lūgšanā tie spēj pastāvēt un nest augļus.” (21.04.2013.)

Vai arī tu vēlētos, lai katrai Latvijas draudzei būtu savs priesteris? Lai klostermāsas kalpotu cilvēkiem arī tavā draudzē? Konsekrētās dzīves gadā, kas sasaucas ar mūsu zemes – Terra Mariana – 800 gadu jubileju, vēlamies Dievmātei uzdāvināt īpašu dāvanu – 800 cilvēku lūgšanas par aicinājumiem uz priesterību un konsekrēto dzīvi.

Mēs ticam, ka, vienojoties kopīgā lūgšanā par aicinājumiem, mēs varēsim palīdzēt daudziem jauniem aicinājumiem uzplaukt Latvijas Baznīcā. Dievs aizvien bagātīgi dāvā aicinājumus savai Baznīcai, mums vienīgi ir jālūdz, lai jaunieši, kas sadzirdējuši sirdī Dieva balsi, nebaidās atstāt visu un līdzīgi kā Marija Viņam atbild “jā”!

Kā iesaistīties lūgšanā par aicinājumiem?

Lūdzies zemāk pievienoto lūgšanu vai arī kādu citu lūgšanu;

iesaisti lūgšanā arī citus – ģimenes locekļus, draugus, cilvēkus tavā draudzē un kopienā. Mēs vēlamies atrast 800 cilvēkus, kas lūdzas par aicinājumiem;

paziņo mums par tiem, kas ir iesaistījušies (e-pasts: konsekretie@gmail.com vai mājaslapā www.konsekretie.lv, vai arī pa pastu: Enkura iela 9, Rīga, LV-1048)

Lūgšana par aicinājumiem:

Debesu Tēvs, dod, lai mēs katrs, vienoti Kristus Miesā, kalpotu ar tām dāvanām, ko esam saņēmuši. Mēs lūdzam, lai jaunieši, kurus Tu esi aicinājis uz priesterību un uz konsekrēto dzīvi, drosmīgi atbild Tavai gribai! Sūti strādniekus savā lielajā pļaujas laukā, lai Evaņģēlijs aizvien tiek sludināts, lai nabagi netiek aizmirsti un izslēgti no mīlestības kopības, lai cietēji saņem mierinājumu un lai Tava tauta vienmēr tiek stiprināta ar Sakramentiem. Mēs lūdzam to Jēzus Kristus, Tava Dēla vārdā. Amen.

Papildu informācija: www.konsekretie.lv

LKDIPAK


Scroll To Top