Now Reading
Rēzeknes – Aglonas diecēzē iesvētīts priesteris

Rēzeknes – Aglonas diecēzē iesvētīts priesteris

31. maijā Rēzeknes katedrālē Priesterības sakramentu no bīskapa Jāņa Buļa rokām saņēma diakons Juris Skutels, kurš nāk no Daugavpils Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas draudzes.

Sprediķī Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, vēršoties pie jaunā priestera, norādīja, ka garīgajā formācijā nedrīkst apstāties. Izmantojot Garīgajā seminārā iegūtos rīkus, sava garīgā dzīve jāizkopj un jāattīsta tālāk. Noslēgumā bīskaps uzdāvināja rožukroni gan jaunajam priesterim, gan arī Garīgā semināra rektoram pr. Paulam Kļaviņam, lai ar lūgšanu vieglāk audzināt semināristus. Tāpat bīskaps pateicās Dieva tautai par lūgšanām un aicināja turpināt lūgties par topošajiem priesteriem.

Juris Skutels Garīgajā seminārā iestājās 2010. gadā. Pēc iestājeksāmeniem viņš LRKB IC atzina, ka priesteros visvairāk vērtē pazemību un vēlmi palīdzēt. Tajā gadā Garīgajā seminārā iestājās seši jaunieši, no viņiem J. Skutels vienīgais pabeidza mācības un saņēma Priesterības sakramentu.

Primīcijas Svēto Misi J. Skutels svinēs Daugavpils Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas baznīcā 6. jūnijā.

LRKB IC, foto: Ainārs Londe

Scroll To Top