Now Reading
Antona Rimoviča 150 gadu jubilejas izstāde Balvos

Antona Rimoviča 150 gadu jubilejas izstāde Balvos

16. oktobrī Balvu Sakrālajā kultūras centrā tika atklāta izstāde par godu garīdznieka un koktēlnieka Antona Rimoviča 150 gadu jubilejai, kuru veidoja Balvu Novada muzejs sadarbībā ar Balvu Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu draudzi, tās prāvestiem Mārtiņu Klušu un Jāni Bārtuli, Rundāles pils muzeju, Balvu Centrālo bibliotēku un Šauļu „Aušros” muzeju Lietuvā. Izstāde pulcināja gan tos, kuri nekad nebija dzirdējuši par šo unikālo personību, gan cilvēkus, kuri jau daudzus gadus ir pētījuši prāvesta A. Rimoviča dzīvesstāstu un daiļradi.

Tilžas Romas katoļu draudzes prāvests Alberts Budže iepazīstināja klātesošos ar lietuviešu izcelsmes priestera A. Rimoviča biogrāfiju, kurš visu savu mūžu bija atdevis kalpošanai Dievam un cilvēkiem tieši Latgalē. Balvu Romas katoļu draudzē viņš kalpoja no 1897. gada līdz 1914. gadam. Šodien Balvu Romas katoļu baznīca var lepoties ar kokgriezumiem, kuri tapuši tieši Antona Rimoviča darbības laikā. Tos darināja viņa pieaicinātie galdnieki, gan arī pats prāvests apguva koktēlniecības prasmes un iemaņas.

Savās atmiņās par prāvestu Rimoviču nākamais draudzes prāvests Benedikts Skrinda viņu nosaucis par „Balvu miestiņa dibinātāju”. Izstādē var aplūkot šo citātu prāvesta Benedikta Skrindas rakstītajā Balvu Romas katoļu baznīcas hronikā. Turpretī prāvests Alberts Budže ir ierosinājis kādai no Balvu ielām piešķirt A. Rimoviča vārdu.

A. Rimovičs dzimis 1865. gadā Lietuvā, Šauļu draudzē, Šakinas sādžā. Pirmo izglītību viņš ieguvis Šauļos, bet pēc tam mācījies Pēterpils Sv. Katrīnas ģimnāzijā un Pēterpils Garīgajā seminārā. 1891. gadā iesvētīts par priesteri. Viņš kalpoja Melnajā Dukstigalā, Līvānos, Andrupenē, Rudzātos, Bikavā, Sventē, Grendzē. Visilgāk viņš kalpoja Balvos, kur sakopa baznīcu, viņa laikā no koka izveidoja lielo un sānu altārus, kā arī izvietoja daudzus citus kokgriezumus, piemēram, svēto Francisku, Klāru, Jāni, Jēkabu utt. Altāra būvei un kokgriezumu veidošanai prāvests ataicināja no Lietuvas kokgriezēju, kuram palīdzēja vietējie galdnieki. Kokgriezēja darbs iepatikās arī pašam prāvestam un viņš pakāpeniski apguva šo mākslu. Pēdējā viņa kalpošanas vieta bija Rubenes draudze. Prāvests Antons Rimovičs nomira 1933. gada 1. jūlijā Ilūkstē un tika apbedīts Rubenes baznīcas dārzā.

Izstāde ir apskatāma Balvu Sakrālās kultūras centrā otrdienās no pl. 10 līdz 18, bet citos laikos izstādi var apskatīt, sazinoties pa mobilo tālruni: 26309415.

Balvu katoļu draudze

Scroll To Top