Arhibīskapa uzrunas Bīskapu sinodē

Vislielākā žēlsirdība ir teikt patiesību ar mīlestību

Savā uzrunā 2015. gada 9. oktobrī arhibīskaps izvēlējās uzsvērt Sinodes darba dokumenta “Instrumentum Laboris” 67. punktu, kurā sacīts: “Vislielākā žēlsirdība ir teikt patiesību ar mīlestību”.

Vācu kopiena var lepoties ar brīnišķīgu piemēru, kā atvērties mūsdienu cilvēka vajadzībām. Šeit es runāju par Augsburgas lūgšanu nama iniciatīvu, kas radās 2007. gadā un kur katru gadu tūkstošiem cilvēku tiek piedāvāta iespēja no jauna atklāt cilvēka lūgšanu dimensiju, atveroties sakrālajam un lūgšanai. Katru gadu pieaug nama dalībnieku skaits, kas norāda uz mūsdienu cilvēka lielo vajadzību no jauna atklāt dievišķo klātbūtni savā dzīvē.

Mēs kā gani esam aicināti būt radoši, tuvinot cilvēkus Dievam kā viņu dziļāko ilgu augstākajam horizontam. Patiesība ir tāda, ka mūsdienu cilvēks, tāpat kā cilvēks visos laikos, izjūt to pašu vajadzību pēc Dieva, patiesības un norādēm droši ejamā ceļā. Un katra mūsu sirdsapziņa ir īpašā evaņģēliskās misijas un pastorālās aprūpes vieta.

Tā ir patiesība, ka katra ticīgā sirdsapziņa ir vissvarīgākā attiecībās ar Dievu, bet tikpat patiesi ir arī tas, ka šī sirdsapziņa ir attiecīgi jāveido. Nepietiek ar pašu izveidotiem principiem, jo ir nepieciešama visiem saprotama patiesība, kurai var sekot. Tāpēc arī apziņa, ka tādas disciplināras problēmas kā komūnija šķirtajiem un tiem, kas ir vēlreiz precējušies, ir iespējams risināt “iekšēji”, var ietvert sevī risku, jo šai gadījumā galvenā vairs nav sirdsapziņa, bet gan paša veidotie principi. Šai gadījumā riskējam piekopt “pašdarbības” ticību. Mūsu kā ganu mērķis ir veidot ganāmpulku, kas zina, kurā virzienā jādodas, un kas nešaubās.

Tas ir iespējams, runājot arī par sarežģītām situācijām, ar kurām saskaras ģimene. Latvijā un vēl citās 12 valstīs eksistē kustība “Laulāto Tikšanās”, kas piedāvā atbalstu pāriem, kas piedzīvo ģimenes krīzi. Jaunā, radošā veidā un dialoga formā tā palīdz ģimenēm no jauna atklāt sakramentālās dzīves jēgu, laulāto vienību un otra papildināmības aspektu laulībā. Turklāt, pateicoties viņu palīdzībai jauniešiem, īstenojot pirmslaulību sagatavošanās kursus, kustība ir devusi savu ieguldījumu, lai samazinātu jauno pāru šķiršanās skaitu. No mūsu pieredzes varu sacīt, ka ir iespējams atrast efektīvus risinājumus izaicinājumiem, kas ir šķietami nerisināmi. Dievs ir lielāks par mūsu problēmām!

Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs

Mūsu uzdevums ir nest mieru ģimenēm

Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča uzruna Bīskapu sinodē 15.oktobra brīvo diskusiju laikā.

Atļaut saņemt Komūniju šķirtajiem, kuri dzīvo jaunās attiecībās, būtu netaisnīgi pret tiem pāriem, kuri cīnās par savas laulības saglabāšanu un kuri ar lielu piepūli dzīvo uzticībā viens otram. Neviens no mums nenosoda žēlsirdību pret šķirtajiem, tiem, kas izveidojuši jaunas attiecības, un pret homoseksuāliem cilvēkiem. Bet nedrīkstam žēlsirdības jēdzienu piepildīt ar saturu, kas ir atrauts no patiesības un taisnīguma, no Baznīcas dzīvās Tradīcijas.

Šeit nepieciešams paskatīties dziļāk. Mazajā Katehismā, no kura Latvijā mācās bērni, rakstīts, ka, lai saņemtu piedošanu, ir nepieciešama nožēla un apņemšanās vairs negrēkot.

Uzskatu, ka argumentiem, kas ir par atļauju šīm personām pieņemt Komūniju, ir drīzāk socioloģisks un psihoemocionāls, nevis teoloģisks raksturs. Baznīcas dzirnu rats griežas lēnām, bet parasti tiek iegūti labi milti. Mūsu uzdevums ir nest mieru Dieva tautai, bet jo īpaši ģimenēm. Būtu ļoti labi, ja šajā jautājumā nonāksim līdz vienbalsībai. Bet uzspiest mēs neko nedrīkstam.

Mūsu laji ir norūpējušies. Es runāju visas Latvijas Bīskapu konferences vārdā. Mūsu Bīskapu konference ir pret Komūnijas piešķiršanu tiem, kas ir šķīrušies, izveidojuši jaunas attiecības un homoseksuāliem pāriem, kas dzīvo kopā.

Svētais tēvs jau ir spēris lielu soli, dodoties pretī tiem, kas ir šķīrušies un izveidojuši jaunas attiecības, paātrinot laulības anulēšanas procesa gaitu, tādā veidā taisnības mūrī paverot žēlsirdības eju. Es aicinu pie tā apstāties un to pārdomāt.

Mūsu svarīgākais uzdevums ir atraktīvā veidā rādīt laulības aicinājuma skaistumu un stiprināt tās ģimenes, kurām ir grūti saglabāt uzticību laulībā. 

Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs

No 2015. gada 4. līdz 25. oktobrim Vatikānā notika Bīskapu sinode par ģimenes misiju Baznīcā un mūsdienu sabiedrībā. Tajā piedalījās arī Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Katolis.lv lasītājiem piedāvājam iepazīties ar arhibīskapa 9. oktobra, 15. oktobra un 23. oktobra uzrunu.

Arhibīskapa uzruna Bīskapu sinodes aulā 2015.gada 23.oktobrī

Svētais tēvs, dārgie brāļi un māsas!
Vēlos paust savu atzinību redakcijas komisijai, kas veica lielu darbu, sagatavojot priekšlikumu Sinodes noslēguma dokumentam. Es augstu vērtēju dokumenta pozitīvo valodu un atvērtību. Pozitīvs uzstādījums ir izvēlēts pareizi, tomēr, uzsverot tikai pozitīvos aspektus, riskējam zaudēt līdzsvaru un līdz galam neparādīt realitāti.

Labās Vēsts sirds, kerigma, ietver vismaz trīs galvenos elementus. Pirmais: Dievs bezgalīgi mīl cilvēku. Otrais: ir kāds šķērslis, lai šo mīlestību piedzīvotu. Tomēr eksistē izeja. Atsakoties no grēka un ticot Jēzum Kristum, varam tikt atbrīvoti no grēka un piedzīvot Dieva mīlestību. Lai to sasniegtu, ir nepieciešams sākt atgriešanās ceļu no grēka. Sinodes dokumentos tiek stāstīts par valodas maiņu, misionāro un pastorālo atgriešanos, bet netiek minēta atgriešanās no grēka. Turpretī, saskaņā ar Evaņģēliju, atgriešanās sevī ietver atzīšanos grēkā un atsacīšanos no tā. Labā Vēsts ir: atgriezieties (no grēkiem!) un ticiet Evānģēlijam! Šī aspekta man pietrūkst dokumentā.

Kad, raksturojot ģimenes situāciju mūsdienu pasaulē, neņemam vērā problēmas komplicitāti, akcentējot tikai socioloģiskos, psiholoģiskos aspektus un pozitīvus teoloģiskos aspektus, riskējam ieņemt redukcionistisku pieeju. Tādā gadījumā no dokumenta praktiski izzūd grēka jēdziens. Kā dokumenta vājie punkti šai ziņā ir minami jautājumi attiecībā uz sirdsapziņas lomu, uz šķirtajiem, kuri vēlreiz ir izveidojuši attiecības, uz personām ar homoseksuālu orientāciju.

Zbigņevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti