Now Reading
Biedrība “Krīzes grūtniecības centrs” uzsāks apmācību kursu „Aicināti rūpēties”.

Biedrība “Krīzes grūtniecības centrs” uzsāks apmācību kursu „Aicināti rūpēties”.

Sākot ar š. g. 13. oktobri, Rīgā tiks uzsākts “Aicināti rūpēties” apmācību kurss, kura laikā ir iespēja apgūt konsultatīvu palīdzības sniegšanu pirms aborta situācijā. Programma ir sertificēta gan Lielbritānijā, gan Latvijā un ir balstīta kristīgajā ētikā.
Kurss domāts cilvēkiem, kuri vēlas izprast dzīvības svētumu, uzzināt patiesību par abortu un spontāno abortu, kā arī sniegt palīdzību krīzes situācijā nonākušām grūtniecēm un viņu ģimenēm.
„Aicināti rūpēties” ir 45 stundu kurss, kas sadalīts 15 nodarbībās. Pēc kursa beigšanas tiek izsniegta Latvijas Māsu asociācijas piešķirta izziņa ar iegūtajiem kredītpunktiem, un absolventi var turpināt apmācības 30 stundu kursā „Ceļojums”, kurā tiek apgūta konsultatīvā palīdzības sniegšana pēc aborta, spontānā aborta, kā arī bērna zaudējuma gadījumos. Absolventi tiek arī aicināti līdzdarboties brīvprātīgajā darbā Krīzes grūtniecības centrā.
Apmācību sākums ir 13. oktobrī plkst. 18.00 Rīgā, Tērbatas ielā 38-4, taču interesentiem ir iespēja nokomplektēt grupas arī citās pilsētās. Pieteikties apmācībām Rīgā ir iespējams līdz 12. oktobrim, aizpildot pieteikuma formu http://www.krizescentrs.lv/kgc-apmacibas/.
Apmācības pieejamas par ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijai – Biedrībai “Krīzes grūtniecības centrs”.

Scroll To Top