Now Reading
Iespēja elektroniskā veidā noklausīties priesteru uzrunas konferencē “Bībele, kultūra, sabiedrība”

Iespēja elektroniskā veidā noklausīties priesteru uzrunas konferencē “Bībele, kultūra, sabiedrība”

DVD formātā izdoti un interneta vietnē “Youtube” ir apskatāmi 2014. gada augustā Ogrē notikušo X Bībeles svētku konferences “Bībele, kultūra, sabiedrība” materiāli. Konferencē piedalījās dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji, un konferences mērķis bija atklāt Svēto Rakstu ietekmi uz vidi, kurā mēs dzīvojam.

Konferencē kopumā notika astoņas lekcijas. Starp runātajiem bija arī katoļu priesteri Andris Kravalis un Modris Lācis. Andra Kravaļa lekciju “Cilvēka  brīvības, cieņas un tiesību pamatojums Dieva Vārda gaismā” var noklausīties: https://www.youtube.com/watch?v=1iGjvzGmad0. Savukārt priesteris Modra Lāča lekcija “Bībeles sižeti viduslaiku mākslā” ir skatāma: https://www.youtube.com/watch?v=–hWImzU878.

Interesenti var noklausīties arī pārējās lekcijas, kuras lasīja tādi lektori, kā teoloģijas doktors Ilmārs Hiršs, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore mg.art. Ieva Rozenbaha, Latvijas Kristīgās akadēmijas docents Guntis Dišlers un citi. Lekcijas var noklausīties “Youtobe.com” vietnes profilā “Bībeles svētki Ogrē”.

Svētkus organizēja Latvijas Evaņģēliskā Alianse sadarbībā ar vietējām kristīgajām draudzēm.

Interesenti par brīvprātīgu ziedojumu savā īpašumā var iegūt arī 3 konferences DVD, sūtot pieprasījumu uz e-pastu: otbdraudze@gmail.com.

LRKB IC

Scroll To Top