Latvieši iepazīst Viļņas “Caritas” aktivitātes

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 3. un 4. oktobrī, organizācijas “Caritas Latvija” vadība un brīvprātīgie koordinatori no dažādām Latvijas vietām devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Viļņu, lai tiktos un iepazītu Viļņas arhidiecēzes “Caritas” aktivitātes. Divu dienu laikā bija iespēja ne tikai dzirdēt par padarīto, bet arī pašiem apmeklēt gan dienas centru bezpajumtniekiem, gan sveču darbnīcu, kā arī iepazīt kādas draudzes sociālo centru un brīvprātīgos, kas palīdz bēgļiem.

Pirmajā dienā ciemiņi tikās ar Viļņas katedrāles “Caritas” grupas aktīvistiem un draudzes administratoru priesteri Virginijus Česnulevičius. Priesteris, pastāstot par karitatīvo darbu, uzsvēra, ka katram pašam sev jāuzdod jautājums – vai es gribu veltīt laiku nabadzīgajiem. Baznīca nav tikai priesteris, to veido cilvēki. Lai atbildētu Dieva Vārdam un to īstenotu dzīvē, ir vajadzīgi cilvēki un konkrēta atbilde no katra cilvēka puses. Tieši caur cilvēkiem priesteris var nonākt pie daudziem, un tā tiek realizēts Dieva plāns.

Tāpat arī priesteris uzsvēra, ka ļoti svarīga “Caritas” darbībā ir lūgšana – ne tikai priestera, bet arī draudzes “Caritas” mazo grupiņu lūgšana. Īpaši svarīga tā ir šaubu brīžos, jo palīdz ticībā pieņemt, ka viss nāk no Dieva, un Viņš dod spēku darboties tālāk. Svētie Raksti un Euharistija ir spēka avots. Kad ejam pie cilvēka, svarīgi, lai iniciatīva nāk no Dieva, nevis darbojos pats savā vārdā. Kāds brīvprātīgais, kurš darbojas ar bēgļiem, arī sacīja: ”Kad tiekos ar cilvēkiem, tad lasu Bībeli viņu dzīvēs.” Arī pārējie “Caritas” brīvprātīgie piebilda, ka svarīgi ir darīt ne tikai, lai darītu, bet apzināties, ka cilvēkiem tas ir svarīgi, tādējādi atsaucoties uz pāvesta Franciska aicinājumu palīdzēt cilvēkiem no savas draudzes, lai draudzē nebūtu nabadzība. Lietuvieši dalījās arī ar savu praktisko pieredzi, novērojumiem un vērtīgiem ieteikumiem.

Pēc maltītes Sv. Jāņa kopienas viesu namā „Marijos namai” sekoja dienas centra bezpajumtniekiem „Betānija” apmeklējums. Centra vadītājs Vladislavas pastāstīja par centra darbības principiem, par to, ka te bezpajumtnieki saņem ne tikai materiālo palīdzību, bet arī garīgo. Kopumā dienā te tiek pabaroti ap 500 cilvēku. Tas ir daudz, taču ir ieviesta talonu sistēma, kas palīdz organizēt rindas un ēdināšanu. Tāpat nav iespējams saņemt ēdienu, ja cilvēks ir iereibis. Tad centra brīvprātīgie aicina nākt nākamajā dienā, un daudzi tiešām saņemas un tā dara.

Centra apmeklētājiem tiek piedāvātas konsultācijas, sarunas, kā arī dalība darba grupās, piemēram, mūzikas, zīmēšanas utml. Vadītājs uzsvēra, ka svarīgi ir radīt ne tikai palīdzību sniedzošas organizācijas, bet gan ģimenes atmosfēru. Tāpat viņš arī pastāstīja, ka vakaros brīvprātīgie uz ielām uzrunā klaiņojošus bērnus un aicina uz Betāniju, kur viņi var iedzert tēju, aprunāties, uzspēlēt kādu spēli. Brīvprātīgie mēģina uzzināt, kas ir šo bērnu un jauniešu ģimenes.

Vladislavas dalījās arī interesantā novērojumā, ka gada laikā, kopš brīvprātīgie no draudzēm un kopienām sākuši apmeklēt „Betāniju”, pamazām centra apmeklētāju attieksme pret dzīvi un vienam pret otru ir mainījusies – bezpajumtnieki vairāk sākuši pievērst uzmanību personīgajai higiēnai un valodas kultūrai, arvien mazāk var dzirdēt lamu vārdus, kā arī arvien vairāk atveras viens otram un sāk savstarpēji dalīties un veidot attiecības. Arī brīvprātīgie liecina, ka viņu attieksme pret nabadzīgiem cilvēkiem būtiski mainījās. Pazudušas bailes viņiem tuvoties uz ielas, lai vienkārši parunātos un painteresētos par viņiem.

Tālāk ceļš veda uz “Caritas” sveču ražotni, kurā varēja aplūkot visas iekārtas, kuras nepieciešamas sveču ražošanai, un arī gatavo produkciju. Sveču ražošanā lielākoties darba vietas tiek nodrošinātas cilvēkiem, kuriem ir jāiemācās darba kultūra, kā arī cilvēkiem, kuriem ir grūtības atrast darbu savas ārienes dēļ. Parasti te piecus mēnešus strādā pieci no alkohola vai narkotikām atkarīgiem. Pēc pieciem mēnešiem nākamie pieci, bet iepriekšējiem šai laikā jācenšas atrast pastāvīgs darbs.

Pieredzes brauciena dalībnieki atbalstīja ražotni, nopērkot svecītes. Tikšanās noslēgumā kārtējo reizi varēja pārliecināties par lietuviešu sirsnību un viesmīlību, jo bez pacienāšanās pie tējas galda atstāt šo vietu nebija iespējams.

Vēlāk sekoja iepazīšanās ar svētīgā Jurģa Matulaiša draudzes sociālo centru un tā darbību. Viss sācies ar labdarības pasākumiem 1991. gadā, kad trūkumā nonākušajiem tika izdalīta pārtika un apģērbs. 1996. gadā radās dienas centrs ielas bērniem un jauniešiem, līdz 2001. gadā projekta ietvaros tika uzceltas patreizējās centra ēkas, kurā strādā ar bērniem un jauniešiem, kā arī ar ģimenēm, kuras nonākušas grūtībās, darbojas bērnudārzs, notiek darbs ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citas aktivitātes. Darbojas arī “Caritas” kafejnīca „Agape”.

Tikšanās noslēgumā brīvprātīgā Laima dalījās savā pieredzē, novērojumos un ieteikumos darbā ar bēgļu ģimenēm. Viļņas ticīgie gada sākumā bija izteikuši vēlmi uzņemt vajāto kristiešu ģimenes. Tā rezultātā ar Viļņas arhidiecēzes “Caritas” gādību pilsētā ieradās trīs kristiešu ģimenes no Irākas, kopā 15 cilvēki. Paredzēts, ka vietējo kristiešu ģimenes par viņiem rūpēsies četrus mēnešus līdz irākieši iegūs bēgļa statusu un varēs sākt paši sevi uzturēt. Apbrīnojama ir lietuviešu drosme un uzņēmība iesaistīties jaunajā un nezināmajā, kas, kā atzina Laima, ir licis augt un paplašināt sirdis visām iesaistītajām draudzēm un katram individuāli.

Svētdien Margarita Viskupaitiene, Viļņas arhidiecēzes “Caritas” direktora vietniece darbā ar draudzēm, dalījās Lietuvas pieredzē darbā ar brīvprātīgajiem draudzē: animatoru programmu un programmu draudzei, kā arī uzsvēra, ka veiksmīgai draudzes darbībai ir nepieciešama iesaistīšanās visos trīs līmeņos – diakonijā, liturģijā un evaņģelizācijā ar vārdu un piemēru. Svarīgi ir ne tikai sniegt sociālo palīdzību, bet veidot kopienu ar saviem tuvākajiem. Un mūsu tuvākie šodien ir tie, kuri šodien lūdz manu palīdzību.

“Caritas Latvija”

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti