“Laulāto Tikšanās” kalpojums laulātiem pāriem krīzes situācijās

Mūsdienu pasaulē daudzi cilvēki domā, ka mīlestība ir jūtas, kas zūd. Tam nevar piekrist – mīlestība ir gan jūtas, gan process vienlaikus – darbība, skaista atbildība un brīnišķīga izaugsme abiem laulātajiem. Laulībā izdzīvojam īpašu mīlestības piepildījumu. Tomēr katrā laulībā tiek piedzīvoti grūtāki brīži – krīzes. Katram laulātajam pārim krīžu veidošanās biežums un dziļums ir atšķirīgs. Grūtie brīži laulībā, dažādi konflikti reizēm liek domāt, ka ejams „vieglākais” ceļš un katram jāiet uz savu pusi.

Biežāk piedzīvojam krīzes, ja paši sev neatzīstam un noklusējam otram, ka netiekam galā ar kādu notikumu, arī tad, kad nepazīstam sevi, kad neprotam nosaukt savas jūtas īstajā vārdā, neapzinamies savas vajadzības, neprotam sarunāties ar laulāto, nesam līdzi savu vecāku pieredzi, piemēram, ja esam auguši nepilnā ģimenē vai pieredzēta vecāku atkarība utt. Tomēr krīze nav uzlūkojama vienīgi kā ļaunums, jo tikai daļa no tās ir draudīga. Krīze ir arī jauna iespēja. Krīze ir kā uzdevums, kad jāstrādā ar sevi, jāvelta uzmanība gan sev, gan savam laulātajam.

“Laulāto Tikšanās” kustības rīkoto rekolekciju laikā, tāpat arī ārpus tām, animatori tiekas ar laulātajiem pāriem, kuri piedzīvo krīzi. Daudzi meklē palīdzību, atbalstu, jautā, lūdz padomu, lūdz un sagaida, ka tiks ieteikts noteiktas rīcības modelis. Tādēļ nepieciešams reaģēt atbildīgi, izprast situāciju, problēmu. Animatoru kalpojuma pilnveidošanai un bagātināšanai no 16. līdz 18.oktobrim divi “Laulāto Tikšanās” animatoru pāri noLatvijas – Uldis un Daina Žurilo, kā arī Jānis un Māra Bumbieri, piedalījās praktiskā seminārā Baranavičos, Baltkrievijā.

Mums – tiem, kas devāmies uz Baltkrieviju, bija jau aizmirsies, kā notiek robežu šķērsošana tad, kad ir valstu robežas. Eiropas Savienībā braucam nekur “neaizķeroties”, bet šajā ceļā devāmies ar ieprieš sagādātām vīzām un uz robežas pildījām dažādus formulārus par sevi un automašīnu. Mūsu pases pārbaudīja vairāki robežkontroles darbinieki, bet pati Baltkrievija sagaidīja mūs ar zeltainu rudeni, sakoptiem un koši krāsainiem ceļmalas ciemiem.

Baranavičos, meistarklases laikā, mēs no Latvijas un animatori no Baltkrievijas, Lietuvas, Ukrainas, Krievijas (Pēterburgas), dzīvojām brīnišķīgā katoļu centrā – Svētās Trīsvienības mājā. Dalībnieki pārstāvēja ne tikai dažādas valstis, bet arī dažādas konfesijas, galvenokārt katoļus – lajus, priesterus, franciskāņu un dominikāņu mūkus, kā arī grieķu-katoļus un pareizticīgos. Meistarklasi vadīja “Laulāto Tikšanās” dibinātāji Ježi un Irena Gžibovski no Polijas. Tik plaša un interesanta animatoru kopiena mums apliecina, ka “Laulāto Tikšanās” un dialogs ir aktuāls un vajadzīgs.

Meistarklasē apguvām gan teorētiskas, gan praktiskas iemaņas laulāto krīzes izprašanai, mācījāmies saskatīt paši savas stiprās puses, kompetenci un tās robežas problēmu risināšanā. Darbojoties grupās, varējām tuvāk iepazīt citus animatorus, gūt pieredzi, dalīties savās zināšanās, novērojumos un pieredzē, kopīgi meklēt risinājumu darba uzdevumā piedāvātajai situācijai.

Kalpojot, un it īpaši saskaroties ar laulāto pāri krīzē, arī animatori izdzīvo dažādas jūtas. Rodas jautājumi – kā tikt galā ar savām jūtām, kā vadīt sarunu, kā pārvarēt nedrošību un šķietamo pieredzes trūkumu, kā pārvarēt vēlmi dot gatavas receptes tā vietā, lai uzklausītu un iedrošinātu krīzē nonākušos laulātos pašiem pieņemt savus lēmumus. Mūsu, sirdsgudrības un pieredzes bagātie semināra vadītāji, atbildēja uz mūsu jautājumiem, daloties ar pašu piedzīvoto un paveikto. Šīs zināšanas, mīlestības un sadraudzības gars ir lieliska bagāža, ko atvedām līdzi uz mājām. Mūsu uzdevums tagad ir to nodot pārējiem Latvijas “Laulāto Tikšanās” animatoriem, lai varam kalpot vēl lielākā mīlestībā un pazemībā.

Jānis un Māra Bumbieri

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti