Now Reading
“Rožukroņa lūgšana – skaista savā vienkāršībā un dziļumā”

“Rožukroņa lūgšana – skaista savā vienkāršībā un dziļumā”

Turpinoties Rožukroņa mēnesim un atzīmējot svētā pāvesta Jāņa Pāvila II piemiņas dienu (22. oktobrī),  šoreiz piedāvājam iedziļināties tajā, ko par šo lūgšanu ir teicis Jānis Pāvils II apustuliskajā vēstulē “Jaunavas Marijas Rožukronis”.

“Rožukronis arī trešā gadu tūkstoša sākumā paliek ļoti nozīmīga lūgšana, kurai būtu jānes svētuma augļi. Šī lūgšana labi iekļaujas tādas kristietības garīgajā ceļā, kas vēl pēc 2000 gadiem nav neko zaudējusi no sava sākotnējā svaiguma un jūtas Dieva Gara mudināta, […] lai no jauna pasaulei izteiktu un pat “izkliegtu” to, ka Kristus ir Kungs un Glābējs, “ceļš, patiesība un dzīvība” (Jņ 14, 6).”

“Kaut arī Rožukronis raksturojams kā mariāniska lūgšana, tomēr tai ir kristoloģisks kodols. Rožukroņa vienkāršajās sastāvdaļās koncentrējas visas Evaņģēlija vēsts dziļums. […] Ar Rožukroni kristīgā tauta iet Marijas skolā, lai ļautu sevi ievest Kristus vaiga skaistuma kontemplācijā un piedzīvotu Viņa mīlestības dziļumu.”

“Rožukronis ir mana mīļākā lūgšana. Tā ir brīnišķīga lūgšana. Skaista savā vienkāršībā un dziļumā. Patiešām, lūgšanas “Esi sveicināta, Marija” vārdu fonā dvēseles acīm skatāmi svarīgākie Jēzus dzīves notikumi. Vienlaicīgi šajos Rožukroņa noslēpumos mēs varam ietvert visus mūsu personiskās dzīves vai ģimenes, mūsu zemes, Baznīcas un cilvēces notikumus.”

“Mani priekšteči un es pats esam atkārtoti piedāvājuši Rožukroni kā lūgšanu par mieru […]. Atklāt Rožukroni nozīmē iedziļināties tā noslēpuma kontemplācijā, kurš  ir “mūsu miers”. […] Tāpēc Rožukroni nevar lūgties, nejūtoties konkrēti iesaistīts kalpošanā mieram […].”

“Līdzīgā veidā, nekavējoties, jāmēģina aktīvi darboties un lūgties par vēl vienu mūsu laikmeta krīzes situāciju: tā ir ģimene.”

“Rožukroņa lūgšanas atjaunošana kristīgajās ģimenēs var kļūt par iedarbīgu palīdzību pašreizējās krīzes graujošo seku ierobežošanai.”

“… ar paļāvību atkal ņemiet savās rokās rožukroņa virteni, to atklājot no jauna Svēto Rakstu gaismā. […] Kaut mans aicinājums tiktu sadzirdēts!”

Sagatavoja Helēna Žigo

Scroll To Top