Arhibīskaps Svētā Alberta draudzi aicina sekot draudzes aizbildņa piemēram

Novembrī Rīgas Svētā Alberta draudze atzīmē Svētā Alberta, šīs baznīcas aizbildņa, svētkus. Alberts visus ir saistījis kā liels teologs, filozofs un dabaszinātnieks. Savu plašo zināšanu dēļ viņš tiek saukts arī par universālo doktoru (Doctor-Universalis).  Alberts Lielais ar savu cēlo priekšzīmi un zināšanām visiem parādīja, ka starp ticību un zinātni, starp patiesību un vispārējo labumu, starp dziļu mācību un svētumu nav ne mazākās pretrunas, bet gan visciešākais sakars.

Ap šo laiku parasti tiek ieplānota arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča vizitācija Rīgas Svētā Alberta draudzē. Arī šogad 8. novembrī arhibīskaps apmeklēja draudzi, esot vienotībā ar ticīgajiem šīs baznīcas titula svētkos.

Celebrējot Svēto Misi, arhibīskaps uzsvēra, ka svētais Alberts ir izcils savas tautas un Baznīcas līderis. Tauta bez garīgā līdera, bez vadītāja, bez autoritātes ļoti ātri kļūst svārstīga savās domās un var aiziet maldu ceļus. Alberts Lielais bija garīgais līderis, kas intelektuālajā līmenī apkaroja tā laika maldus.

Z. Stankevičs sacīja, ka līdera loma, izgaismojot un atgādinot patiesās vērtības, ir ļoti svarīga arī mūsdienās, kad veidojas divas bīstamas tendences: dzīve patēriņa sabiedrībā tā, it kā Dieva nebūtu; sekošana dažādām garīgām kaislībām, novirzoties maldos izpratnē par Dievu. Intelektuālajā līmenī postmodernās sabiedrības domāšanā pastāv liela bīstamība, katram sludinot savu patiesību, pazaudējot objektīvo patiesību. Cilvēks kļūst visu lietu mērs un pēdējais atskaites punkts. Tiek noliegta Dievišķās atklāsmes esamība. Ja nav Dieva likumu, cilvēciskā sabiedrība ar vienkāršo balsu vairākumu referendumos var izlemt, kas ir labs un kas ir ļauns, balstoties savā prātā un tā brīža izdevīgumā. Šī pati situācija bija sastopama arī Mozus un svētā Alberta laikā, un šobrīd nekas nav mainījies.

Arhibīskaps piedāvāja meklēt risinājumu garīgajos un intelektuālajos līderos, autoritātēs, kuri ir vajadzīgi, lai spētu aizraut Dieva tautu sev līdzi, līdzīgi kā svētais Alberts, kas tika novērtēts gan ticīgās tautas, gan zinātnieku vidū, kuriem ticība nebija pirmajā vietā. Svarīgi, lai ticīgie būtu kompetenti dažādās jomās – mediju, politikas, sabiedrisko attiecību – un ienestu Evaņģēlija sēklu tajā vidē, kur viņi paši ar panākumiem un atzinību spēj darboties.  Ne jau katrs var būt līdzīgs Mozum vai Albertam. Vienā miesā ir daudz locekļu, bet katram loceklim ir savs uzdevums. Z. Stankevičs teica: “Arī mēs visi kopā esam viena miesa un katram Dievs ir devis kādu īpašu dāvanu. Svarīgi, lai mēs šīs dāvanas, talantus saliekam kopā un varam kalpot sabiedrībā, draudzē. Mums pašiem ir ļoti svarīgi atpazīt savus talantus, un pārējiem būtu svarīgi palīdzēt līdzcilvēkiem izpausties ar šiem talantiem, palīdzēt tos attīstīt un ļaut darboties konkrētajā jomā, vienlaikus ļaujot,  lai cits realizē savu talantu citā virzienā. Galarezultātā draudze pati kļūst par garīgo, kolektīvo līderi. Kad mēs ieklausāmies viens otrā, palīdzam viens otram, liekam savus talantus darbībā, draudze sāk strauji attīstīties un kļūst par paraugu citiem. Un es jums novēlu, lai Svētā Alberta draudze seko sava aizbildņa piemēram un kļūst liela šī vārda labā nozīmē.” Savukārt, uzrunājot iestiprināmos, arhibīskaps sacīja, ka draudzes attīstība nav iespējama bez atvērtības uz Svēto Garu, kuru īpašā veidā var saņemt Iestiprināšanas sakramentā.       

Arhibīskapu pēc dievkalpojuma uzrunāja kuplā Saprikinu ģimene: “Kur ir bīskaps, tur ir Baznīca. Kur nav bīskapa, tur nav Baznīcas. Šodien gribam izteikt pateicību Dievam par to, ka mums ir bīskaps, un mēs varam būt Baznīca.” Draudzes vārdā ģimene pateicās par draudzes apmeklējumu un ticīgo stiprināšanu. Noslēgumā  Z. Stankevičs ar cerībām skatījās uz iestiprinātajiem draudzes locekļiem, ticot, ka šīsdienas notikums viņu dzīvē dos arī augļus, un iestiprināmie iesaistīsies draudzes darbā, draudzes evaņģelizācijas procesā, nesot labo vēsti tālāk, nepaturot to tikai pie sevis.

Pēc Svētās Mises draudzes prāvests izrādīja arhibīskapam baznīcu, iepazīstināja viņu ar jaunumiem draudzes dzīvē un uzaicināja uz kopīgu agapi ar draudzes kopienu un kustību atbildīgajiem pārstāvjiem, lai draudzīgā atmosfērā pārrunātu aktualitātes un pārrunātu abas puses interesējošus jautājumus.

Romualds Beļavskis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti