Latviešu valodā iznākušas pāvesta Franciska rīta homīlijas

Kopš savas kalpošanas sākuma pāvests Francisks ik rītu svin Svēto Misi Svētās Martas viesu namā Vatikānā, kuru izvēlējās par savu dzīvesvietu. Dievkalpojumu laikā viņš saka īsu homīliju nama pastāvīgajiem iedzīvotājiem, darbiniekiem un viesiem. Homīlijas ir skaidri saprotamas, dažreiz jautras, tām ir dzīva valoda, tās balstītas pāvesta dzīves pieredzē, kā arī saistītas ar mūsu katra ikdienu. Lai iepazīstinātu lasītājus Latvijā ar pāvesta īsajām uzrunām, izdevniecība “KALA Raksti” ir publicējusi “Pāvesta Franciska rīta homīlijas” latviešu valodā.

Izdevumā ir apkopoti pārskati par homīlijām, kas sacītas pāvesta pirmajos piecos kalpošanas mēnešos – no 2013. gada 22. marta līdz 26. jūlijam. Pārskatus sagatavoja un katru dienu publicēja Vatikāna oficiālais laikraksts “Osservatore Romano”. Katrai homīlijai grāmatā ir virsraksts, piemēram, “Dievam nav burvju nūjiņas”, “Nekad par citiem nerunā sliktu” u.c., datums, kad tā ir sacīta, kā arī atsauce uz konkrētās dienas Svēto Rakstu lasījumiem. Grāmatas noslēgumā ir trīs pāvesta rīta homīlijas no viņa apustuliskā apmeklējuma Riodežaneiro saistībā ar XXVIII Pasaules Jauniešu dienām.

Priesteris Andris Marija Jerumanis grāmatas ievadvārdos uzsver, ka pāvesta Franciska homīlijas “ir jau iepriecinājušas” lasītājus visā pasaulē, “un nu arī tiem, kas lasa latviešu valodā, ir iespēja tajās atrast “zelta graudus”, lai ik dienas bagātinātu savu dzīvi.” Homīliju pamatā ir konkrētās dienas Svēto Rakstu lasījumi, un uzrunās atspoguļojas gan pāvesta attiecības ar Dievu, gan viņa pastorālā pieredze, gan cilvēka dvēseles pazīšana, gan īpašā pastorālā pieeja katram cilvēkam.

Saturiski homīlijas skar visdažādākos jautājumus, aptverot visu kristīgo dzīvi, kas tiek izgaismota ar galveno ticības noslēpumu palīdzību. Viena no svarīgākajām tēmām ir piedošana. Francisks uzsver, cik svarīgi ir nezaudēt cerību, kā arī norāda, ka konfesiāls ir “sastapšanās ar Jēzu un viņa maiguma piedzīvošana”. Pāvests runā arī par Jēzu – vienīgo Pestītāju un Glābēju, durvīm, pa kurām var ieiet Dieva valstībā – un Baznīcu, kas “aizsākas Tēva sirdī”.

“Rīta homīlijās sacītie pāvesta vārdi “atbrīvo” mūsu sirdi un sekošanu Kristum dara saprotamu un pieejamu ikvienam labas gribas cilvēkam. Vārdos, kurus viņš lieto, lai palīdzētu mums saprast Dieva Vārdu, jūtama dziļa gana mīlestība, un tieši šī dziļā mīlestība dara šo grāmatu par pievilcīgu kristīgā garīguma un morāliskās dzīves ceļvedi,” raksta A.M. Jerumanis.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti