Now Reading
Seminārs “Kas ir eņģeļi un Debesu spēki”

Seminārs “Kas ir eņģeļi un Debesu spēki”

2015. g. 28. novembrī, sestdien. Laiks: 10.00 – 14.00
Semināra tēmas:
• Vai eņģeļi ietekmē mūsu dzīvi? Ja ietekmē, tad kā?
• Eņģeļu hierarhija un klasifikācija;
• Kādi mīti par eņģeliem ir patiesi, kādi ne?
• Vai varam pie eņģeļiem vērsties ar lūgšanām?
• Daudz informācijas par eņģeļu dabu, spēku, komunikāciju un izpausmēm;
• Eņģeļu savstarpējās attiecības un attiecības ar mums;
• Eņģeļi kā vidutāji starp cilvēku un Dievu, kas noteikti ir jāzina?
• Eņģeļi Vecajā un Jaunajā Derībā;
• Kas ir kritušie eņģeļi?
• Kādu vēsti Dievs caur eņģeļiem vēlas mums nodot?
• Neredzamās pasaules hierarhija Austrumu Baznīcas tradīcijā;
• Dievišķā pasaule Austrumu Baznīcas ikonogrāfijā.
Par Gunti Dišleru
Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs, tulkotājs.
Specializācija Vecajā Derībā, Austrumu Baznīcas tēvu darbu latviskošanā, Latvijas Baznīcas vēstures lappusēs 19. gadsimta vidū, kas skar vidzemnieku konversiju no luterisma pareizticībā.
Četrpadsmit gadus kalpojis Latvijas Luteriskajās draudzēs – Rīgas Domā, Sv. Jāņa baznīcā Rīgā, Piņķos, Babītē, Ikšķilē, Usmas draudzē, Rīgas Krusta draudzē. 
Autors grāmatām par Veco Derību, tulkojis austrumu Baznīcas tēvu darbus latviski.
Semināra norises vieta: 
Pestīšanas armijas nams, Rīga, Bruņinieku iela 10a.
Laiks: 10.00 – 14.00
Dalības maksa ziedojums 7,- eiro 
Mīlestībā, Jūsu DOMINUS kopiena

Scroll To Top