Ar konferenci noslēgusies kampaņa “Katram bērnam savu ģimeni”

Šā gada rudenī norisinājās kampaņa “Katram bērnam savu ģimeni”, kuras ietvaros notika informatīvie semināri par viesģimeņu un audžuģimeņu jautājumiem, kā arī Bāreņu svētdiena dažādās Latvijas draudzēs. Savukārt aizvadītajā nedēļā kampaņas ietvaros norisinājās konference “Kristīgās ģimenes kā resurss institūciju bērnu ģimeniskās vides nodrošināšanā”.

Konferences laikā kampaņas rīkotāji atskatījās uz šī gada kampaņā paveikto un informēja par to klātesošos. Tāpat diskusijas laikā tika izvērtētas problēmas, kas kavē iespēju bērniem nodrošināt ģimenisku vidi. Tika izvirzīti vairāki priekšlikumi, kas vispirms tiks nosūtīti parakstīšanai Latvijas kristīgo konfesiju vadītājiem, bet pēc tam arī atbildīgajām institūcijām.

Organizācijas un draudzes, kuras ir iesaistījušās Bāreņu svētdienas iniciatīvā, uzskata, ka jāizskata iespēja nodrošināt to, ka bērni, kas tiek šķirti no savām ģimenēm un ir jaunāki par trim gadiem, nenonāk sociālās aprūpes iestādēs. Ir pierādīts, ka līdz trīs gadu vecumam aktīvi noris psihofizioloģiskie procesi, centrālās nervu sistēmas attīstība, tāpēc bērnam ir svarīga viena piesaistes persona vai ģimene. Šī iemesla dēļ nepieciešams attīstīt specializēto audžuģimeņu pakalpojumu bērniem līdz trīs gadu vecumam un bērniem ar īpašām vajadzībām, nosakot arī sociālās garantijas vismaz tādā apjomā, kādas paredzētas visiem bērnu vecākiem. Ņemot vērā, ka adopcija faktiski tiek pielīdzināta bērna piedzimšanai ģimenē, nepieciešams nodrošināt adoptētājiem valsts apmaksātu bērna kopšanas atvaļinājumu un sociālās garantijas pirmsadopcijas aprūpes laikā neatkarīgi no bērna vecuma.

Savukārt draudzes tiek aicinātas ne tikai regulāri lūgties par bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem, kā arī ģimenēm, kuras uzņēmušas savā aprūpē bāreņus, bet arī kopā ar vietējām Bāriņtiesām informēt, sistemātiski aktualizēt un izglītot savus draudžu locekļus par aprūpes iespējām viesģimenēs, audžuģimenēs, aizbildnībā un adopcijā, organizējot informatīvos seminārus, lekcijas, konferences un citas aktivitātes. Draudžu locekļi tāpat tiek aicināti kalpot bērnu sociālās aprūpes iestādēs un organizēt kalpošanas aktivitātes, lai atbalstītu draudzēs esošās audžuģimenes, viesģimenes, aizbildņus un adoptētājus.

Konference “Svētās Ģimenes Mājā“ notika šī gada 11. decembrī. To organizēja nodibinājums “Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonds” sadarbībā ar ģimenes atbalsta centru “Svētās Ģimenes Māja”, Rīgas domes Labklājības departamentu, biedrību “Latvijas Kristīgo aliansi bāreņiem” un profesionālo audžuģimeņu apvienību “Terēze”. Diskusijā piedalījās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas, Labklājības ministrijas, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Rīgas domes Sociālo lietu komitejas, Rīgas domes Labklājības departamenta, Rīgas Bāriņtiesas, Rīgas Sociālā dienesta, Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra, Kristīgo konfesiju un NVO pārstāvji, kā arī projekta koordinatore Inese Švekle. Romas katoļu baznīcu Latvijā pārstāvēja kardināls Jānis Pujats  un Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas prāvests Andris Kravalis. 

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti