Now Reading
Jauna grāmata par garu izšķiršanu ikdienas garīgajā pieredzē

Jauna grāmata par garu izšķiršanu ikdienas garīgajā pieredzē

Izdevniecība “KALA Raksti” lasītājiem piedāvā jaunu grāmatu – Timotija M. Galagera OMV “Garu izšķiršana. Ignācisks ceļvedis ikdienas dzīvei”. Autora vārdiem sakot, tā “paredzēta, lai izskaidrotu, ilustrētu un pielietotu garu izšķiršanu dievbijīgu cilvēku parastā, ikdienas garīgajā pieredzē”.

Katrs cilvēks savā dzīvē sastopas ar prieku un bailēm, mieru un nemieru, cerību un izmisumu, laimi un šaubām. Šīs “kustības, kas rodas dvēselē”, var dāvāt mums jaunu enerģiju, bet var arī to sagraut vai kavēt. Lai izšķirtu, kuras no šīm kustībām ir labas, kuras – sliktas, savu pieeju piedāvāja svētais Ignācijs no Lojolas. Garīgajos vingrinājumos viņš ir iekļāvis 14 konkrētus noteikumus, lai “apzinātos un izprastu dažādās kustības, kas rodas dvēselē: labās, lai tās pieņemtu, un sliktās, lai tās atmestu”. 

Grāmatas autors Timotijs M. Galagers ir katoļu priesteris un Jaunavas Marijas oblātu kongregācijas loceklis, kā arī ignāciskā garīguma pētnieks un pieredzes bagāts ignāciskā garīguma rekolekciju vadītājs. Viņš ir pieredzējis to, cik daudzu cilvēku garīgajā dzīvē Ignācija padomi ir palīdzējuši, tāpēc gadu gaitā viņš izstrādāja metodi, kā pasniegt šos noteikumus. Šo metodi viņš izmanto arī grāmatā, uzsverot, ka viņa mērķis ir piedāvāt pieredzē balstītu Ignācija garu izšķiršanas noteikumu izklāstu, lai atvieglotu to pielietojumu garīgajā dzīvē.

Priesteris raksta:  “Četrpadsmit izšķiršanas noteikumu galvenā vēsts ir garīgās dzīves atbrīvošana no izmisuma un maldu gūsta. […] tie pamodina jaunu cerību tajos, kuri šos noteikumus iepazīst. Ticīgi cilvēki, kuri ilgu laiku cietuši no garīgā izmisuma, Ignācija noteikumos atrod mācību, kas ļauj uzsākt atbrīvošanos. Vārdi, ko Jēzus pasludināja Nācaretes sinagogā kā visas savas pestīšanas misijas kopsavilkumu, izsaka arī šīs grāmatas centrālo tēmu: “Kunga Gars ir pār mani, jo Viņš mani ir svaidījis sludināt nabagiem prieka vēsti, mani ir sūtījis vēstīt gūstekņiem brīvību .. , palaist brīvībā apspiestos.” (Lk?4,?18–19) Šī grāmata ir par gūstekņu atbrīvošanu. Katrs noteikums, kā redzēsim grāmatas nodaļās, mums ļaus spert vēl vienu soli tuvāk šai brīvībai.”

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags raksta, ka garīgie vingrinājumi ir “pneimatiskais āmurs, kas bez žēlastības uzlauž nomīdītos un pieblietētos dvēseles slāņus. Tie piespiež cilvēku ielūkoties sevī bez saudzējošas pašapmāna dūmakas, taču arī dziedina un ceļ. Tie palīdz Kristu skaidrāk redzēt, pilnīgāk mīlēt un Viņam tuvāk sekot”.

T.M. Galagers ir kopumā uzrakstījis septiņas grāmatas, no kurām vienu – “Izvērtes lūgšana” – izdevniecība “KALA Raksti” izdeva 2011. gadā. 

LRKB IC

Scroll To Top