Now Reading
Kā svinēsim Dieva žēlsirdības gadu?

Kā svinēsim Dieva žēlsirdības gadu?

Atlikušas tikai dažas dienas, un 8. decembrī, Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas dienā, ar svinīgu Sv. Pētera bazilikas Svēto durvju atvēršanu sāksies pāvesta Franciska pasludinātais ārpuskārtas Dieva žēlsirdības gads. Svētais gads ir sevišķas Dieva žēlastības gads, aicinājums piedot, pieņemt Dieva žēlsirdības dāvanas ar Labās Vēsts pasludināšanas un svēto sakramentu spēka starpniecību, aicinājums uz savstarpēju mīlestību.

Šim gadam izvēlēts īpašs logo, kurš ietver Jubilejas gada moto: “Žēlsirdīgi kā Tēvs” (Lk 6,36), kas aicina sekot Tēva piemēram žēlsirdībā, netiesājot un neapvainojot, bet piedodot un dāvājot bezgalīgu mīlestību. Jubilejas gada logo, kas ataino teoloģisku žēlsirdības kopsavilkumu, ir izstrādājis jezuītu tēvs Marko Rupniks. Viņš ir veidojis arī mozaīkas Fatimas bazilikā un Vatikāna Redemptoris Mater kapelā. Logo ir attēlots Dēls, kas uz saviem pleciem nes pazudušo cilvēku tā, lai tam nebūtu iespējas izbēgt. Labais Gans bezgalīgā žēlsirdībā paceļ cilvēci, un Viņš raugās cilvēka acīs. Katrs cilvēks tādā veidā Kristū ierauga jauno Ādamu, savu cilvēcību un nākotni, kas viņu sagaida, Viņa skatienā kontemplējot Tēva mīlestību. Attēls ir izveidots mandeles formā, kura bija iemīļota antīkajā un viduslaiku kristīgajā mākslā un norāda uz cilvēcisko un dievišķo Kristus būtību. Trīs ovāli, kas no tumšākā pāriet gaišākos, norāda uz Kristus kustību – Viņš nes cilvēku no grēka un nāves tumsas. No otras puses, tumšās krāsas intensīvums norāda uz to, ka Tēva mīlestību, kura vienmēr piedod, līdz galam nespējam izdibināt.

Lai arī Jubilejas gada atklāšana notiks Vatikānā, pāvests aicina visus ticīgos īpašā veidā iesaistīties, svinēt un piedzīvot šo gadu savās draudzēs, ģimenēs, sirdīs. 13. decembrī, kad Romā tiks atvērtas Svētā Pāvila ārpus mūriem un Svētā Jāņa Laterānā bazilikas Svētās durvis,  īpašas žēlsirdības durvis tiks atvērtas visās pasaules diecēzēs. Šajā dienā ar svinīgu ritu tiks atvērtas arī visu Latvijas diecēžu katedrāļu žēlsirdības durvis. Turklāt katrā diecēzē būs izvēlēti arī vēl citi dievnami, kuros būs žēlsirdības durvis.

Rīgas arhidiecēzē žēlsirdības durvis būs Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, Rīgas Svētā Franciska baznīcā, Madonas, Ogres un Valmieras katoļu dievnamā. Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs 13. decembrī pl. 11 celebrēs Svēto Misi Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, pēc tam atverot šī dievnama žēlsirdības durvis.

Jelgavas diecēzē žēlsirdības durvis būs Jelgavas katedrālē, Skaistkalnes, Jēkabpils un Grīvas katoļu baznīcā, Liepājas diecēzē – Liepājas katedrālē, kā arī Alsungas, Talsu un Saldus katoļu dievnamos, savukārt Rēzeknes – Aglonas diecēzē žēlsirdības durvis būs Rēzeknes katedrālē, Aglonas bazilikā un iespējams arī citos dievnamos, par kuriem informācija vēl sekos.

Ņemot vērā pāvesta aicinājumu uz žēlsirdības darbiem, jau durvju atvēršanas priekšvakarā māsu kalpoņu klosterī Ķīpsalā, Rīgā, notiks vokālā ansambļa “LUAR” un flautu trio “Svīres” koncerts. Koncertā ieejas maksas vietā jāpaņem neliela Ziemassvētku dāvana trūcīgām ģimenēm, kuras ir māsu kalpoņu redzeslokā. Savukārt 28. decembrī māsas organizēs svētku pusdienas trūcīgām ģimenēm un aicina pieteikties brīvprātīgos, kas vēlētos palīdzēt.

Gatavojoties Dieva žēlsirdības gadam, Saldus draudze ir izveidojusi baneri ar Žēlsirdības gada logo, ko izvietos uz dievnama, atgādinot visiem dievnama apmeklētājiem un garām gājējiem par pāvesta aicinājumu uz žēlsirdību. Savukārt Ludzas draudze ir sagatavojusi īpašu plakātu, kurā atgādina par miesas un gara žēlsirdības darbiem, uz kuriem pāvests aicina Dieva žēlsirdības gada pasludināšanas bullā. Nodibinājums “Caritas Latvija” no 10. decembra piedāvās draudzēm iegādāties speciālas “Caritas” sveces. Nopērkot šo speciālo sveci, ikviens var atbalstīt “Caritas Latvija” darbību visā Latvijā vai savā draudzē.

Aicinām arī citas organizācijas un draudzes pastāstīt mums par savām Žēlsirdības gada aktivitātēm!

Lai labāk izprastu Dieva žēlsirdības gada nozīmi, kā arī piedzīvotu žēlsirdību un dalītos tajā ar citiem, aicinām iepazīties ar Žēlsirdības ārkārtējās izsludināšanas bullu, kuras tulkojums latviešu valodā pieejams mūsu mājaslapā. Savukārt Dieva žēlsirdības gada oficiālajā mājaslapā: http://www.iubilaeummisericordiae.va/ septiņās valodās ir pieejama plašāka informācija par Jubilejas gadu, tā aktivitātēm, kā arī ir iespēja pieteikt dalību dažādiem pasākumiem, kas notiks Romā, tostarp svētceļojumam, lai izietu caur Svētā Pētera bazilikas Svētajām durvīm. 

LRKB IC

Scroll To Top