Visā pasaulē apcerēs Latvijā sagatavotās meditācijas Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību

No 18. līdz 25. janvārim visā pasaulē norisināsies kārtējā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību, bet šoreiz Latvijai tā būs īpaša, jo meditācijas katrai dienai ir sagatavojuši kristieši no Latvijas. 2016. gada Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību tēma ir “Aicināti sludināt Kunga varenos darbus (sal. 1 Pēt 2,9)”.

Katru gadu meditācijas Lūgšanu nedēļai gatavo kristieši no citas valsts, kura tiek izvēlēta jau dažus gadus pirms notikuma. Arī latvieši aicinājumu gatavot meditācijas saņēma pirms vairāk nekā diviem gadiem. Šī aicinājuma sākumi meklējami jau 2013. gada maijā, kad Latvijā viesojās Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes prezidents kardināls Kurts Kohs. Pēc tam arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, kurš ir arī Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes loceklis, aicināja kristiešus no Latvijas iesaistīties materiālu sagatavošanā.

Pēc K. Koha vizītes vispirms tika sasaukta komanda, kas izdomāja pamatkoncepciju, un tad pamazām tika izveidotas atsevišķās daļas. Tika sagatavoti meditāciju teksti, arī liturģijas daļa, kuru izstrādāja kustība “Pro Sanctitate”. 2014. gada septembra sākumā Rīgā ieradās Pasaules Baznīcu padomes Ticības un kārtības komisijas un Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes Starptautiskās komitejas pārstāvji, lai sagatavoto materiālu rediģētu un izstrādātu gala variantu. Tikšanās notika Rīgas Garīgā semināra telpās, viesi apmeklēja arī Ikšķili un Rīgas Domu.

Tekstu pamatā ir dažādu Latvijas ekumenisko projektu pārstāvju pārdomas par Lūgšanu nedēļas tēmu un sava darba pieredzi. Tekstu tapšanā īpašu ieguldījumu deva Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāve un izdevuma “Kas mūs vieno” veidotāja Anda Done, Latvijas Lūgšanu nama visām tautām pārstāvis Levi Ivars Graudiņš, kas ir arī vairākkārtējās ekumeniskās bīskapu sanāksmes, kas neoficiāli tiek dēvēta par bīskapu Gaiziņu, organizētājs, žurnāliste Žanna Helmane no programmas “Vertikāle”, Nils Jansons no kopienas “Chemin Neuf”, Rita Refalo no kustības “Pro Sanctitate”, “Alfa kursa” Latvijas pārstāvis priesteris Rihards Rasnacis, kā arī Vidzemes Katoļu jauniešu centra pārstāves Velta Skolmeistere un Gunta Ziemele, kas ir ļoti iesaistītas ikgadējā Ekumeniskā Krustaceļa organizēšanā Vecrīgā.

Sagaidot Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību, Pontifikālā kristiešu vienotības veicināšanas padome un Vispasaules Baznīcu padomes Ticības un kārtības komisija ir sagatavojusi brošūru. Tajā ir iekļauta informācija par meditāciju sagatavotājiem, ekumenisko situāciju Latvijā, kā arī meditāciju teksti, kurus var izmantot gan dievkalpojumos, gan arī privāti. Brošūras tulkojums latviešu valodā ir pieejams mājas lapā katolis.lv: https://katolis.000webhostapp.com//biblioteka/tematiskais-katalogs/ekumenisms/lugsanu-nedela-par-kristiesu-vienotibu/2016.html. Meditācijas katrai dienai latviešu valodā būs pieejamas arī izdevumā “Mieram Tuvu”.

LRKB IC; FOTO no Starptautiskās komitejas pārstāvju viesošanās Latvijā 2014. gadā: Tims Stratfords

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti