Now Reading
Ziemassvētku dievkalpojumi

Ziemassvētku dievkalpojumi

Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle
24.12. – plkst. 8.00, 15.00 (bērnu Mise), 18.00 (Misi svin Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs), 20.00
25.12. – plkst. 8.00, 11.00 (Misi svin Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, radio translācija LR1), 18.30
26.12. – plkst. 8.00, 11.00, (Misi svin Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs) 18.30
31.12. – plkst. 8.00,18.00 un 24.00 (Pateicības Svētā Mise)
1.01. – plkst. 8.00, 11.00 (Misi svin Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs), 18.30
6.01. – plkst. 8.00, 11.00, 18.30
 
 
 
Rīgas Sv. Alberta baznīca
24.12.- plkst. 18.00, 23.00 (Ganiņu Mise)
25.12.- plkst. 8.00 (poliski), 9.00, 11.00, 13.00 (krieviski), 18.00
26.12. – plkst. 8.00, 11.00, 18.00
27.12.- plkst. 8.00 (poliski), 9.00, 11.00, 13.00 (krieviski), 18.00
31.12.- plkst. 8.00 un 18.00 (pateicības Svētā Mise)
1.01. – plkst. 8.00 (poliski), 9.00, 11.00, 18.00
6.01. – plkst. 8.00, 11.00, 18.00
Rīgas Sv. Antona baznīca
24.12.- plkst. 7.00, 16.00 (bērniem), 17.00 (PL), 18.00
25.12.- plkst. 9.00 (PL), 10.30, 12.00 (bērniem), 18.00 (RU)
26.12. – plkst. 9.00 (PL), 10.30, 18.00 (RU)
27.12.- plkst. 9.00 (PL), 10.30, 12.00 (bērniem), 18.00 (RU)
1.01. – plkst. 9.00 (PL), 10.30, 12.00 (bērniem), 18.00 (RU)
6.01. – plkst. 7.00, 9.00 (PL), 10.30, 18.00 (RU)
Rīgas Sv. Jāzepa baznīca
24.12. – plkst. 18.00 (vigīlijas Svētā Mise)
25.12. – plkst. 9.00 (PL), 11.00, 18.00
26.12. – plkst. 9.00 (PL), 11.00, 18.00
27.12. – plkst. 9.00 (PL), 11.00 (Kristus dzimšanas uzvedums), 18.00
31.12. – plkst. 18.00
1.01. – plkst. 9.00 (PL), 11.00, 18.00
Bolderājas J. Marijas debesīs uzņemšanas baznīca
24.12.- plkst. 19.00
25.12.- plkst. 10.00, 11.30 (poliski), 13.00 (krieviski)
26.12. – plkst. 10.00
27.12.- plkst. 10.00, 11.30 (poliski), 13.00 (krieviski)
Rīgas Kristus Karaļa baznīca
24.12.- plkst. 18.00
25.12.- plkst. 9.00 (PL), 11.00, 14.00 (RU)
26.12. – plkst. 9.00 (PL), 11.00
27.12. – plkst. 9.00 (PL), 11.00, 14.00 (RU)
31.12. – plkst. 9.00, 18.00
1.01. – plkst. 9.00 (PL), 11.00
6.01. – plkst. 9.00 (PL), 11.00, 18.00
Rīgas Sv. Franciska baznīca
24.12.- plkst. 16.00, 18.00
25.12.- plkst. 7.30, 8.30, 9.30, 11.00, 18.00
26.12. – plkst. 7.30, 11.00, 18.00
1.01. – plkst. 7.30, 11.00, 18.00
6.01. – plkst. 7.00, 8.00, 18.00
Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus kapela
24.12.- plkst. 17.00 (Vigīlijas Svētā Mise), 23.00 (Pusnakts Svētā Mise)
25.12.- plkst. 11 (Svētku Svētā Mise)

Rīgas Marijas Magdalēnas baznīca
24.12.- plkst. 15.00 (bērniem), 18.00 un 23.30
25.12.- plkst. 8.00, 10.00, 18.00
26.12. – plkst. 8.00, 10.00, 18.00
31.12. – plkst. 7.30 un 19.00 (Pateicības Svētā Mise)
1.01. – plkst. 8.00, 10.00, 18.00
6.01. – plkst. 7.30, 10.00, 19.00 un 20.00

Rīgas Sāpju Dievmātes baznīca
24.12.- plkst. 7.00 (LV); 17.00 (LV); 21.00 (PL+RU, procesija ar bērnu Jēzu).
25.12.- plkst. 7.00 (LV); 09.00 (LT); 10.30 (LV); 12.00 (PL); 18.00 (RU)
26.12. – plkst. 7.00 (LV); 12.00 (PL); 18.00 (LV)
27.12. – plkst. 09.00 (LT); 10.30 (LV); 12.00 (PL); 14.00 (bērniem); 18.00 (RU)
1.01. – plkst. 7.00 (LV); 09.00 (LT); 10.30 (LV); 12.00 (PL); 18.00 (RU)

Rīgas Vissv. Trīsvienības baznīca
24.12.- plkst. 15.00 (PL), 17.00 (bērniem), 18.00 (RU), 24.00 (Ganiņu Svētā Mise)
25.12.- plkst. 8.30 (PL), 10.00 (bērnu Mise), 11.30 (Summa), 13.00 (RU), 18.00
26.12. – plkst. 7.00 (PL), 8.30 (PL), 11.30, 18.00

******************************
Aglona
24.12.- plkst. 19.00 Adventa dziesmas un dalīšanās ar oblātēm, 20.00
25.12.- plkst. 12.00
26.12. – plkst. 10.00, 12.00, 19.00
27.12. – plkst. 10.00, 12.00, 19.00
31.12. – plkst. 7.00, 12.00, 19.00,24.00
1.01. – plkst. 10.00, 12.00, 19.00

Aizkraukle
24.12.- plkst. 20.00
25.12.- plkst. 12.00
26.12. – plkst. 18.00
27.12.- plkst. 12.00

Arendole
24.12.- plkst. 12.00
25.12.- plkst. 14.00
Auleja
24.12.- plkst. 19.00
25.12.- plkst. 7.00
26.12. – plkst. 12.00
Augškalne
25.12.- plkst. 7.00

Augustova
24.12.- plkst. 16.00 (Mise bērniem un ģimenēm)
25.12.- plkst. 12.00
27.12. – plkst.12.00
31.12. – plkst.19.00
Andzeļmuiža
24.12.- plkst. 16.00
25.12.- plkst. 12.00
26.12. – plkst.11.00
31.12. – plkst.19.00
Ādažu militārā kapela
24.12.- plkst. 15.30
25.12.- plkst. 15.00
27.12. – plkst. 15.00
Baltinava
24.12.- plkst. 22.00
25.12.- plkst. 11.30
26.12. – plkst. 11.30
27.12. – plkst. 11.30
31.12. – plkst. 20.00

Baldone
25.12.- plkst.15

Balvi
24.12.- plkst. 15.00, 18.00, 24.00
25.12- plkst.14.00 (Balvu pansionātā)
25.12.- plkst. 8.00, 11.00
26.12. – plkst. 8.00, 11.00,18.00
27.12.- plkst. 8.00, 11.00
31.12. – plkst.18.00
1.01. – plkst. 8.00, 11.00
6.01. – plkst. 7.00, 11.00, 18.00

Bebrene
24.12.- plkst.20.00
25.12.- plkst.10.00
26.12.- plkst.10.00
Beresne
25.12.- plkst.8.00
Bērzgale (Aglonas)
25.12.- plkst. 9.00
26.12. – plkst. 9.00

Birzgale
25.12.- plkst.9.30

Borovka
25.12.- plkst. 10.00
26.12. – plkst.13.00
Bukmuiža
24.12.- plkst. 19.00
25.12.- plkst.9.30
26.12.- plkst.9.00

Dagda
24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst.10.30
26.12. – plkst10.30
Daugavpils Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas draudze
24.12.- plkst.17.30 – Ganiņu Mise
25.12.- plkst. 9.30,12.00, 17.30
26.12. – plkst. 9.30,12.00, 17.30
27.12. – plkst. 9.30,12.00,16.00, 17.30
31.12. – plkst. 7.00, 17.30, 23.30

Daugavpils Jēzus Sirds draudze

24.12.- plkst.18.00.21.00
25.12.- plkst.10.00,12.00,18.30
26.12. – plkst.7.30,18.30
27.12.- plkst.10.00,12.00,15.00
31.12.- plkst. 7.30,18.30,23.00
1.01. – plkst. 12.00, 18.30
Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs baznīca
24.12.- plkst.17.00 Ganiņu Svētā Mise ar bērnu procesiju pie Betlēmītes
25.12.- plkst. 9.30, 12.00, 18.00
26.12. – plkst. 9.30, 12.00, 18.00
27.12. – plkst. 9.30, 12.00, 18.00
31.12. – plkst. 7.00,17.00, 18.00
1.01. – plkst. 9.30, 12.00, 18.00
6.01. – plkst. 9.30, 12.00, 18.00

Demene
24.12.- plkst.20.30
25.12.- plkst.10.30
Dobele
24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst. 11.00
26.12. – plkst.11.00
27.12. – plkst.11.00
31.12. – plkst.18.00
1.01. – plkst.11.00
6.01. – plkst. 11.00
Dunava
24.12.- plkst.15.00
25.12. – plkst. 15.00
Dviete
25.12.- plkst. 9.00
26.12. – plkst. 9.00
Eglaine
24.12.- plkst. 18.00
3.04.- plkst. 12.00

Elerne
24.12.- plkst. 20.00
24.12.- plkst. 8.00
Ērgļi
24.12.- plkst. 14.00
25.12. – plkst.15.00
27.12. – plkst.15.00

Grīva
24.12.- plkst. 18.00
25.12.- plkst. 8.30, 10.00 ,12.00
26.12. – plkst. 8.30, 10.00, 12.00

Feimaņi
24.12.- plkst. 17.00
25.12.- plkst.7.00
27.12. – plkst.14.00
1.01. – plkst.14.00
6.01. – plkst. 14.00
Ikšķile
24.12.- plkst. 21.00
25.12.- plkst. 12.00
26.12. – plkst. 12.00
27.12. – plkst. 12.00
31.12. – plkst. 7.00, 20.00
1.01. – plkst.12.00
6.01. – plkst.12.00
Ilūkste
24.12.- plkst.20.00,24.00
25.12.- plkst. 8.00, 8.45,10.30
26.12. – plkst. 8.45,10.30
Jaunkalsnava
24.12.- plkst.15.00
26.12.- plkst.8.30

Jelgavas katedrāle
24.12. Plkst. 15.00 bērnu Ziemassvētku uzvedums katedrālē. 16.00 Svētā Mise bērniem. 18.00 Ganiņu Svētā Mise. 23.00 Svinīgā pusnakts Svētā Mise jauniešiem un pieaugušajiem.
25.12.- plkst. 9.00 Svētā Mise (poliski), 11.00 Ziemassvētku svinīga Svētā Mise. No plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00 būs atvērta „Dzīvā Betlēme” katedrāles dārzā. 18.00 Vakara Svētā Mise.
26.12. – plkst. 9.00 (poliski), 11.00, 16.00
27.12. – plkst. 9.00 (poliski), 11.00, 18.00
31.12. – plkst. 7.30 (poliski) ,23.00
1.01. – plkst. 9.00 (poliski), 11.00, 18.00
Jēkabpils
24.12.- plkst. 15.00,18.00
25.12.- plkst. 8.30 (poļu val.) 11.00
26.12. – plkst. 8.30 (poļu val.) 11.00
27.12. – plkst. 8.30 (poļu val.) 11.00
31.12. – plkst. 17.00
1.01. – plkst.11.00
6.01. – plkst.11.00.18.00

Jezupova
24.12.- plkst.18.00
25.12. – plkst.10.00
26.12- plkst.10.00

Jumprava
27.12. – plkst.16.00

Kauguri
24.12.- plkst.19.00
25.12.- plkst.12.00
26.12. – plkst.12.00
27.12. – plkst.12.00
31.12. – plkst.12.00
1.01. – plkst.12.00

Kārsava
24.12.- plkst. 8.00 (vecajā baznīcā) 21.00
25.12.- plkst. 9.00, 11.00 (vecajā baznīcā)
26.12. – plkst. 9.00, 11.00 (vecajā baznīcā)
27.12. – plkst. 9.00, 11.00 (vecajā baznīcā)
31.12. – plkst. 17.00
1.01. – plkst. 9.00, 11.00 (vecajā baznīcā)
6.01. – plkst. 9.00, 11.00 (vecajā baznīcā)

Koknese
24.12.- plkst.19.30
25.12.- plkst. 8.30

Kalnciems
24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst. 11.00

Krāslava
24.12.- plkst.21.00
25.12.- plkst. 8.00, 9.15, 11.30  
26.12. – plkst. 8.00, 9.15, 11.30 
Krišjāņi
24.12.- plkst. 13.00
25.12.- plkst. 15.00

Kuldīga
24.12.- plkst.20.00
25.12.- plkst.11.00
26.12. – plkst.9.00
27.12.- plkst.11.00
31.12.- plkst.9.00
1.01. – plkst.11.00
6.01. – plkst. 11.00

Kūkova
24.12.- plkst.17.00

Ķeipene
26.12. – plkst.14.00

Ķemeri
24.12.- plkst.16.00
25.12.- plkst.9.00
26.12. – plkst.9.00
27.12. – plkst.9.00
1.01. – plkst.9.00

Ladskorona
24.12.- plkst.19.00
25.12.- plkst.11.00
26.12. – plkst.8.00

Lēdmane
24.12.- plkst.16.00
25.12. – plkst.13.00
27.12. – plkst.13.00
1.01. – plkst.13.00

Lēnas
24.12.- plkst.17.00
27.12. – plkst.15.00

Lielvārde
24.12.- plkst. 19:30 – Bērnu ansambļa Kristus Dzimšanas dziesmu izpildījums.
20.00 – Vigīlijas Svētā Mise ar bērnu procesiju uz Betlēmes stallīti.
25.12.- plkst. 0.00 – Pusnakts jeb Ganiņu svinīgā Svētā Mise.
2.00 – Svētku salūts; draudžu rīkotais Ziemassvētku „oblāts” un agape draudzes mājas telpās. Iespējams Ziemassvētku vecīša apciemojums ar dāvanām.
5.00 – Kopīgi meditēta un dziedāta Rožukroņa I.daļa pie uzstādītā Vissvētākā Sakramenta („Ganiņu rožukronis” – sagatavot lūgšanu „groziņus”!)
7.00 – Kristus Dzimšanas svētku Laudes (Rīta slavas dziesmas). Noslēguma svētība.
11:00 – Dienas Svētā Mise.
27.12. – plkst. Svētā Mise, kuras laikā laulātie pāri atjaunos Laulības solījumus un saņems svētību. Pēc Mises dāmu vokālā ansambļa “Pusnakts stundā” Ziemassvētku koncerts (diriģente Baiba Klepere, koncertmeistars Antonijs Klepers). Bez maksas!
31.12. – plkst.17.00 Pateicības Svētā Mise. Pusnaktī – Jaunā gada iezvanīšana un Rožukronis.
1.01. – plkst.11.00.
6.01. – plkst.11.00. Tiks pasvētīts krīts, vīraks, ūdens un dārglietas

Liepna
24.12.- plkst.20.00
27.12. – plkst.14.00
1.01. – plkst.14.00
6.01. – plkst. 14.00
Limbaži
24.12.- plkst.18.00
25.12. – plkst.9.00
27.12. – plkst.9.00
Līksna
24.12.- plkst.19.00
25.12.- plkst.9.30
26.12. – plkst.8.00
Līvāni
24.12.- plkst. 18.00 Ziemassvētku Vigīlijas Svētā Mise.
25.12.- plkst. 8.00 Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise
26.12. – plkst. 9.00 un 11.30 Svētā Stefana dienas Svētā Mise.

Līvbērze
24.12.- plkst.14.00
25.12.- plkst.14.00

Ludza
24.12.- plkst.8.00
25.12.- plkst.10.00
26.12. – plkst.10.00

Lūznava
25.12.- plkst.12.00

Madaliena
24.12.- plkst.15.30
25.12.- plkst.13.30
26.12. – plkst.11.00
27.12. – plkst.13.30

Madliena (Madlienas pansionātā)
26.12. – plkst. 16.00

Madona
24.12.- plkst. 17.30 (kult. namā)
25.12.- plkst. 11.00, 15.00
26.12. – plkst. 18.00
27.12. – plkst. 11.00, 18.00

Majori
24.12.- plkst.19.00
25.12.- plkst.15.00
26.12. – plkst.15.00
27.12. – plkst.15.00
31.12. – plkst.15.00
1.01. – plkst. 15.00

Mazsalaca
24.12.- plkst. 10.00

Medumi
24.12.- plkst.17.00
25.12.- plkst.13.00
Ogre
24.12.- plkst. 8.00, 17.00 (bērniem), 19.00
25.12.- plkst. 8.00, 10.00, 18.00
26.12. – plkst. 8.00, 10.00, 18.00
27.12. – plkst. 10.00, 16.30(poļu val.), 18.00
31.12.- plkst. 8.00, 18.00, 24.00
1.01. – plkst. 8.00, 10.00 un 18.00, 19.00 (latīņu val.) Tridentes Svētā Mise
6.01. – plkst. 8.00, 10.00 un 18.00

Olaine
24.12.- plkst. 19 (svinību vigīlijas Svētā Mise), 24 (ganu Svētā Mise)
25.12.- plkst. 9, 11
26.12. – plkst. 9, 11
27.12. – plkst. 9, 11

Peipiņi
25.12.- plkst.12
27.12. – plkst.12
Pēternieki
24.12. – plkst. 15
Pieniņi
24.12.- plkst.24.00
25.12.- plkst.13.00
26.12. – plkst.13.00
27.12. – plkst.13.00

Pļaviņas
24.12.- plkst. 17.00 Ziemassvētku priekšvakara Mise bērniem.
25.12.- plkst. 11.00 Ziemassvētku Mise.
26.12. – plkst.11.00
Preiļi
24.12.- plkst.18.00
25.12. – plkst. 8.00, 10.00
26.12. – plkst. 10.00, 17.30
Raģeļi
25.12.- plkst.10.00
27.12.- plkst.10.00
Rauna
26.12. – plkst.10.00
Rēzeknes Jēzus sirds katedrāle
24.12. – plkst. 17.00 Ziemassvētku dziesmas, 18.00 lūgšanas pie Betlēmes un vigīlijas Svētā Mise
25.12.- plkst. 8.00 Svētku galvenā Svētā Mise, 12.00 Svētā Mise
26.12. – plkst. 8.00, 10.00, 12.00
27.12. – plkst. 8.00, 10.00, 12.00 (svētība ģimenēm)
31.12. – plkst. 15.00 Vissv. Sakramenta adorācija, 16.00 Svētā Mise, 22.00 Vissv.Sakramenta adorācija, 23.00 Svētā Mise.
1.01. – plkst. 8.00, 10.00, 12.00
Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudze
24.12.- plkst. 22.00
25.12.- plkst. 8.00,10.00,18.00
26.12. – plkst. 8.00,10.00,18.00
27.12. – plkst. 8.00,10.00,18.00
31.12. – plkst.7.00, 23.00
Rozentova
24.12.- plkst. 20.00
25.12.- plkst. 10.00
26.12. – plkst. 10.00
27.12. – plkst. 11.00
31.12. – plkst. 11.00
1.01. – plkst. 11.00
6.01. – plkst. 18.00
Rudzāti
24.12.- plkst. 19.30
25.12.- plkst. 8.00
26.12. – plkst. 10.00

Rušona
25.12.- plkst.18.00

Rūjiena
25.12. – plkst.14.00
Salacgrīva
24.12.- plkst.12.00
27.12. – plkst. 18.00
Salaspils
24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst.9.00 (RU), plkst. 11.00
26.12. – plkst. 11.00
1.01. – plkst. 9.00 (RU), plkst. 11.00

Sala
27.12. – plkst.15.00

Salnava
25.12.- plkst. 13.30
Saulkrasti
24.12. – plkst. 21
25.12. – plkst. 12
26.12. – plkst. 18
27.12. – plkst. 12
1.01. – plkst. 12
6.01. – plkst. 7
Seda
25.12. – plkst. 8.00

Sigulda
24.12.- plkst. 18.00 Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise (bērniem), 21.00 Ganiņu Svētā Mise
25.12.- plkst.9.00,12.00
26.12. – plkst.12.00
27.12.- plkst.9.00,12.00
Skrīveri
24.12.- plkst.17.00
25.12.- plkst.15.00
27.12. – plkst.15.00

Silene
24.12.- plkst. 14.00
25.12.- plkst. 8.00
Smelteri
25.12.- plkst.10.00 Smelteru lūgšanu namā

Sproģi
25.12. – plkst.14.00
27.12. – plkst.14.00
Suntaži
24.12.- plkst. 19.00 (bērnu svētīšana)
25.12.- plkst.10.30
26.12. – plkst.8.30
27.12. – plkst. 10.30
1.01. – plkst.10.30

Skujetnieki
24.12.- plkst. 10.00

Sloka
27.12. – plkst. 9.00
Šķilbēni
24.12.- plkst. 18.00
25.12.- plkst. 9.00
26.12. – plkst. 9.00
27.12. – plkst. 9.00
31.12. – plkst.23.00
Tilža
24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst.8.00
26.12. – plkst.12.00
27.12. – plkst.12.00
31.12. – plkst.18.00

Vanagi
24.12.- plkst.22.00
25.12.- plkst.10.30

Valmiera
24.12.- plkst.17.00, 21.00
25.12.- plkst. 11.00
26.12. – plkst. 7.30

Varakļāni
24.12.- plkst. 20.00
25.12.- plkst. 9.00, 11.00
26.12. – plkst. 9.00, 11.00
27.12. – plkst. 9.00, 11.00
31.12. – plkst.18.00
1.01. – plkst. 9.00, 11.00
Vecbebri
25.12. – plkst. 9.00
3.01. – plkst. 9.00

Viesīte
25.12. – plkst.15

Viļaka
24.12.- plkst. 16.00 (klosterī) un 24.00 (baznīcā)
25.12.- plkst. 11.00 (baznīcā) un 18.00 (klosterī)
27.12. – plkst. 11.00 (baznīcā) un 18.00 (klosterī)
1.01. – plkst. 11.00 (baznīcā) un 18.00 (klosterī)
6.01. – plkst. 11.00 (baznīcā) un 18.00 (klosterī)

Zasa
26.12. – plkst. 15.00
Znotiņi
24.12.- plkst.18.00
27.12.- plkst.10.00

Šeit ir publicēta līdz 23.12. apkopotā informācija. Saraksts tiks papildināts. Konstatēto kļūdu gadījumā lūdzu rakstīt uz info@catholic.lv

Scroll To Top