Now Reading
Ekumeniskajā dievkalpojumā bīskapi uzsver dialoga un kopīgu vērtību nozīmi

Ekumeniskajā dievkalpojumā bīskapi uzsver dialoga un kopīgu vērtību nozīmi

Atzīmējot Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību, ceturtdienas, 21. janvāra, pievakarē Latvijas lielāko kristīgo konfesiju bīskapi aicināja uz kopīgu ekumenisku dievkalpojumu Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē. Dievnamā bija pulcējušies dažādu konfesiju garīdznieki, topošie garīdznieki,  klosterļaudis un ticīgie.

Dievkalpojuma laikā sanākušos uzrunāja Rīgas Romas Katoļu Baznīcas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags, Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs, kā arī Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis. Dievkalpojums sākās ar Svētā Gara piesaukšanu, un Z. Stankevičs, pamatojot dievkalpojuma nozīmi, sacīja, ka ekumenisma centienos vissvarīgākā ir lūgšana: “Jēzus savu ciešanu priekšvakarā […] lūdzās, lai mācekļi ir viens, tāpēc kopā lūgsimies un atzīsim, ka kā kristieši neesam bijuši sava uzdevuma augstumos.”

Pēc Svēto Rakstu lasījumu noklausīšanās klātesošos uzrunāja visi četri baznīcu gani.

Metropolīts Aleksandrs aicināja lūgties, lai esam dievišķās mīlestības un mums dāvāto labumu cienīgi, kā arī lai Kungs svētī mūsu tautu un zemi.

LELB arhibīskaps J. Vanags savā uzrunā norādīja uz to, ka Jēzus nevēlējās savas Baznīcas šķelšanos, taču cilvēkiem likās, ka jānošķiras citam no cita. Un šī sadalītība var nest gan postu, gan labumu: “Gadu simtiem Baznīca ir gājusi ļauno ceļu, tas nesa postu. […] Šodien ar Dieva palīgu gribam iet citu ceļu, labo ceļu.” Arhibīskaps atzina, ka sadalītības stāvoklis nav normāls, tomēr “varam kaut ko darīt, lai Dievs šo situāciju lieto”. Viņaprāt, mēs jau ejam ekumeniskā dialoga ceļu, “apputeksnējot cits citu, lai nestu augļus”. Un šī dialoga ceļā esam ieguvēji, lai arī nevar noliegt, ka domstarpības vēl pastāv.

Kā skaistu vienotības simbolu J. Vanags minēja Tezē kopienu Francijā, uz kuru ik gadu dodas tūkstošiem cilvēku no dažādām konfesijām, lai kopā lūgtos. Viņš uzskata, ka arī gaidāmā Tezē Eiropas jauniešu tikšanās, kas šī gada nogalē notiks Rīgā, var kļūt par priecīgu savstarpējas tuvināšanās pieredzi.

Bīskaps P. Sproģis klātesošajiem atgādināja par Evaņģēlija skaistumu. Viņaprāt, ja pārstāj Evaņģēliju apbrīnot, tad cilvēki zaudē vienotību. Un otrādi, netiecoties pēc vienotības, zūd apziņa par Evaņģēlija skaistumu. Lai nezaudētu šo apziņu un vienotību, mums jāsāk skatīties plašāk un arī dziļāk – pāri savai konfesijai, ierobežotībai.

Savukārt arhibīskaps Z. Stankevičs savā uzrunā uzsvēra, ka Latvijā, lai arī esam maza tauta, varam justies bagāti. “Mēs esam bagāti, un liela bagātība ir tā, ka varam pulcēties kopā – visu konfesiju garīdznieki. Iestājamies par vērtībām, kas mums svarīgas valsts un sabiedrības priekšā. Protams, vēl neesam pilnībā vienoti, mums nav dievgalda kopības, bet mēs to vēlamies, par to lūdzamies, un mēs ticam, ka Dievs var secīgi soli pa solim palīdzēt novērst šķēršļus, kas traucē,” sacīja Z. Stankevičs.

LRKB IC; FOTO: Matiass Heins

Scroll To Top