Now Reading
Konkurss bērniem un jauniešiem “Dievs ir žēlsirdīgs”

Konkurss bērniem un jauniešiem “Dievs ir žēlsirdīgs”

Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) Katehēzes metodiskais centrs sadarbībā ar Latvijas kristīgo skolotāju asociāciju izsludina konkursu “Dievs ir žēlsirdīgs” kristīgo draudžu jaunajai paaudzei.

Šogad baznīca svin Dieva žēlsirdības gadu, kurā īpaši esam aicināti iepazīt Dievu kā mīlošu Tēvu, piedot, pieņemt Dieva žēlastības dāvanas un ar atjaunotu entuziasmu sludināt Labo vēsti. Mēs esam aicināti uz savstarpēju mīlestību, palīdzot savam tuvākajam viņa miesas un gara vajadzībās. Pamācīt nezinošo; dot padomu tam, kas šaubās; mierināt noskumušo; aizrādīt grēciniekam; piedot tam, kas apvaino; pacietīgi panest netaisnību; aizlūgt par dzīvajiem un mirušajiem; paēdināt izsalkušo; padzirdināt izslāpušo; apģērbt kailo; dot patvērumu tam, kuram nav pajumtes; apraudzīt slimnieku; apmeklēt ieslodzīto un apbedīt mirušo.

Konkursa mērķis ir aicināt bērnus un jauniešus ievērot un atspoguļot ikdienā sastopamus žēlsirdības darbus, ko mēs un mūsu tuvākie veicam, Dieva labsirdības iedvesmoti. Konkursā var piedalīties kristīgām draudzēm piederoši bērni un jaunieši vai tādi, kas gatavojas par tādiem kļūt.

Konkurss ir izsludināts divos vecumposmos. 1. grupā ir bērni no 7 līdz 12 gadiem, kuru uzdevums ir, strādājot grupā vai individuāli, veidot zīmējumu aplikāciju, kurā tiktu parādīts kāds žēlsirdības darbs (vēlamais izmērs ir A3, jebkādā tehnikā). Attēlam jāpievieno nosaukums un apraksts (3-5 teikumi).  

2. grupā ir bērni un jaunieši no 12-16 gadiem, un viņu uzdevums ir iemūžināt žēlsirdības darbu fotogrāfijā. Arī, fotogrāfiju iesniedzot, tai jāpievieno nosaukums un apraksts (3-5 teikumi). Fotogrāfiju izmēri ir: 15×21 cm vai 20×30 cm.

Konkursam jāpiesakās līdz 2016.gada 22. februārim, nosūtot pieteikumu, kurā norādīta draudze un plānoto iesniedzamo darbu veids. Vienas draudzes ietvaros vēlams iesniegt ne vairāk kā 3 darbus katrā vecumposmā. Darbi tiks vērtēti dažādās nominācijās. 

Darbi ir jāiesniedz līdz 2016. gada 5.aprīlim. 1. grupas dalībniekiem darbi jāiesūta vai personīgi jānogādā uz pasta adresi: Klostera iela 4 – 35 / M. Pils iela 2, Rīga, LV-1050, Latvijā, ar norādi: “Konkursam: Dievs ir žēlsirdīgs”. 2. grupas dalībniekiem darbi jāatsūta elektroniski uz e-pastu: ilze.serzane@inbox.lv ar norādi: “Konkursam: Dievs ir žēlsirdīgs” un jāiesūta vai personīgi jānogādā uz pasta adresi: Klostera iela 4 – 35 / M. Pils iela 2, Rīga, LV-1050, Latvijā, ar tādu pašu norādi.

Papildus informāciju var saņemt, zvanot Lolitai Ērglei pa tālruni 29527064 vai  Ilzei Seržānei pa tālruni 27831364, kā arī sūtot jautājumus elektroniski uz e-pastiem: lolita_ergle@inbox.lv; ilze.serzane@inbox.lv. Konkursa nolikums ir publicēts www.rarzi.lv un www.katolis.lv.

Konkursa “Dievs ir žēlsirdīgs” noslēguma pasākums un dalībnieku sumināšana notiks 23. aprīlī Skrīveru Vissvētākās Jaunavas Marijas Miera Karalienes baznīcā un Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā.

Lolita Ērgle, RARZI Katehēzes metodiskā centra vadītāja

Scroll To Top