Now Reading
Latvijas konsekrētie gatavi turpināt iesākto

Latvijas konsekrētie gatavi turpināt iesākto

Piektdien, 22. janvārī, māsu kalpoņu klosterī Ķīpsalā Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku/-ču apvienotā konference (LKDIPAK) pulcējās uz svinīgu kopsapulci, lai izvēlētos apvienības padomi nākamajiem trīs gadiem. Konference tika izveidota Aglonā, 2013. gadā, ar mērķi veicināt konsekrēto personu kopienu sadarbību Baznīcā, tā apvieno vairāk nekā 130 konsekrētās personas.

Kopsapulcē piedalījās 14 Latvijā pārstāvēto konsekrētās dzīves kopienu pārstāvji, kā arī apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Pedro Lopess Kintana. Pasākuma gaitā konsekrētie atskatījās uz aizvadītā, Konsekrētajai dzīvei veltītā, gada aktivitātēm, runāja par nākotnes iecerēm, kā arī pārvēlēja padomes locekļus. Uz nākamo pilnvaru termiņu tika ievēlēta padome līdzšinējā sastāvā: padomes prezidente māsa Inese Ieva Lietaviete BVJMK, viceprezidents tēvs Rinalds Stankēvičs MIC un sekretāre Liliana Bertrande no “Pro Sanctitate”.

Atskatoties uz aizvadīto gadu, konsekrētie atzina, ka piedzīvoja Latvijas diecēžu bīskapu atbalstu, kurš ir ļoti svarīgs, jo katrā diecēzē notika konsekrēto tikšanās. Tāpat pavisam nesen Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku/-ču apvienotā konference ir uzņemta Eiropas Ģenerālo priekšnieku konferenču (UCESM) savienībā. Tas nozīmē, ka turpmāk pārstāvji no Latvijas dosies uz Eiropas konsekrēto tikšanām, kā arī būs vienotā tīklā ar konsekrētajiem citās valstīs.

Aizvadītajā gadā konference ir izveidojusi arī savu mājaslapu www.konsekretie.lv, kā arī izstādi par konsekrēto dzīvi, kura apceļoja un turpina apceļot Latvijas draudzes. Tāpat katra mēneša pirmajā piektdienā Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzē notika konsekrēto personu organizēta Vissvētākā Sakramenta adorācija. Konferences vadītājai māsai Inesei ir prieks par to, ka aizvadītajā gadā 965 cilvēki pievienojās iniciatīvai lūgties par aicinājumiem uz priesterību un garīgo kārtu, kā arī par to, ka pērn konsekrētās personas rīkoja vasaras nometni jauniešiem “Campo Jesus”.

Kopumā arī šogad konsekrētie turpinās iesāktos darbus. Piemēram, pērn kopīgi organizētā nometne “Campo Jesus” bija skaists sadarbības auglis, tāpēc tā notiks arī šogad – no 27. līdz 30. jūnijam, Viļānos. Tāpat plānots, ka “Radio Marija” sāks skanēt konsekrēto personu veidots raidījums par aicinājumu.

Tomēr patlaban tuvākais notikums gaidāms jau 2. februārī, kad noslēgsies pāvesta Franciska izsludinātais Konsekrētajai dzīvei veltītais gads. Zīmīgi, ka šogad šajā dienā jau 20. reizi tiks atzīmēta Konsekrētajai dzīvei veltītā diena, kuru iedibināja pāvests Jānis Pāvils II.  Tāpēc no 28. janvāra līdz 2. februārim Romā notiks starptautiska konsekrēto personu tikšanās – simpozijs, uz kuru dosies aptuveni 15 konsekrētie no Latvijas. Tikšanās sāksies ar lūgšanu vigīliju, četras dienas būs iespēja piedalīties konferencēs par dažādām konsekrētajiem aktuālām tēmām. 1. februārī notiks audience pie pāvesta, bet 2. februārī – svētceļojums pa lielākajām Romas bazilikām un Konsekrētajai dzīvei veltītā gada noslēguma Svētā Mise. 

LRKB IC; FOTO: māsa Inese Ieva Lietaviete

Scroll To Top