Pateicoties ziedotājiem, pērn “Caritas Latvija” palīdzēja grūtībās nonākušajiem Latvijā un citās valstīs

2015. gadā organizācija “Caritas Latvija”, pateicoties saņemtajiem ziedojumiem, varēja turpināt īstenot savu misiju Latvijā, kā arī atbalstīt starptautiskas palīdzības iniciatīvas. Tāpat šai gadā organizācija rīkoja vairākus pasākumus, veicinot izpratni  un iesaistīšanos brīvprātīgo darbā.

Latvijā patlaban kopumā draudzēs darbojas 17 Caritas grupas (salīdzinoši 2015. gada pavasarī Latvijā bija 14 draudžu Caritas grupas): Rīgas arhidiecēzē darbojas 12 Caritas grupas, Rēzeknes- Aglonas diecēzē – 2 Caritas grupas, Jelgavas diecēzē – 2 Caritas grupas, Liepājas diecēzē – 1 Caritas grupa. Gada laikā visā Latvijā, pateicoties 130 Caritas kalpotājiem, kā arī biroja darbiniekiem Rīgā tiek sniegta palīdzība aptuveni 2000 cilvēkiem – apmeklējot mājās, izsniedzot pārtiku un apģērbu, kā arī organizējot sadraudzības pasākumus draudzē.

Kopumā 2015. gadā ziedojumos saņemti 23 358,21 eiro, no tiem gandrīz 15 000 eiro tika ziedoti konkrētiem mērķiem, piemēram, bērnu nometņu Viļānos, Valmierā un Dzintaros organizēšanai, humānās palīdzības sniegšanai Ukrainā, Nepālā, kā arī bēgļiem Eiropā, ekskursijai, kurā devās bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes. Pateicoties privātajiem ziedotājiem, Ziemassvētkos bija iespēja palīdzēt pārtikas iegādē draudžu zupas virtuvēm Saldū, Krāslavā, Bebrenē, Ilūkstē, Krāslavā, Eglainē un Kalkutas māsām. Pārtikas pakas tika nogādātas draudzēs Rikavā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Krāslavā, Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, Mazsalacā, kā arī Betlēmes Žēlsirdības mājai un Bruknas Kalna svētību kopienai kopumā 3789,52 eiro vērtībā.

“Caritas Latvija” organizēja arī tādas ziedojumu vākšanas akcijas, kā “Gavēņa kalendārs”  sadarbībā ar Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Informācijas centru, dāvanas ieslodzītajiem sadarbībā ar Katoļu Baznīcas Cietumu kapelānu dienestu, “Mucenieku” bērniem skolas somas. Tāpat “Caritas Latvija” vēršas cilvēki, kas nonākuši grūtībās un kuriem nepieciešama palīdzība. Iespēju robežās organizācija sniedza atbalstu pamatā vienreizēju pārtikas paku veidā, atsevišķos gadījumos medikamentu iegādei, dažkārt ievietojot konkrēto palīdzības lūgumu mājaslapā un sociālajos tīklos, vai informējot par citām palīdzības saņemšanas iespējām.

2014./2015.gadā turpinājās darbs ar brīvprātīgajiem kalpotājiem. Notika kalpotāju formācijas pasākumi Dzintaros, kuros intelektuālā apmācība tika apvienota ar sirds formāciju, kā arī brīvprātīgo apmācība Liepājas diecēzē (8 nodarbības četrās sestdienās), kurās tika sniegta brīvprātīgo kalpošanai nepieciešamās pamatzināšanas. Tās bija pirmās reģionālās – diecēzes līmeņa apmācības kalpotājiem žēlsirdības darbu jomā.

Augustā organizācija rīkoja svētceļojumu uz Aglonu, kurā došanās kājām uz svētvietu tiek apvienota ar darbu lauku saimniecībās un naktsmājās. Šai mēnesī organizācija kopā ar domubiedriem izveidoja bezmaksas praktisko lietu apmaiņas portālu www.draudzedraudzei.lv, kurā šobrīd ir vairāk nekā 300 reģistrētie lietotāji.

Aizvadītā gada rudenī 13 Latvijas katoļu draudžu pārstāvji, t.sk. Caritas 8 grupu koordinatori un citi Caritas kalpotāji, piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Viļņas arhidiecēzes Caritas. Oktobrī “Caritas Latvija” sadarbībā ar Jauniešu pastorālo māju uzsāka projektu jauniešiem “Mīlestības graudi”, kas ilgs līdz 2016. gada jūlijam. Projekta mērķis ir dot iespēju jauniešiem Žēlsirdības gadā līdz Pasaules Jauniešu dienām Krakovā piedzīvot kalpošanas prieku dažādām sabiedrības grupām – trūcīgajiem, cilvēkiem ar invaliditāti, bēgļiem utml.

Decembrī tika uzsākta Caritas sveču akciju draudzēs, kuras laikā var iegādāties sveces ar Caritas logo un Svētās ģimenes attēlu. Ienākumi tiks izmantoti “Caritas Latvija” iniciatīvu atbalstam. Decembrī tāpat notika “Caritas Latvija” labdarības tirdziņš, kurā tirgotāji saziedoja 450 eiro organizācijas darbības atbalstam Latvijā.

Organizācija pateicas visiem ziedotājiem par sniegto finansiālo atbalstu 2015. gadā un labdariem, kas palīdz ar savu profesionālo padomu, lai kalpotāji vēl labāk varētu sniegt palīdzību tiem cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams.

“Caritas Latvija” biroja vadītāja Egita Volinska

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti