Now Reading
Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts uzņem audzēkņus

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts uzņem audzēkņus

Latvijā un Vatikānā akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts 2015./2016. studiju gadā uzņem studentus šādās akreditētās studiju programmās:

Augstākā līmeņa studijas

Aicinām reflektantus ar bakalaura grādu reliģijā/teoloģijā vai arī reflektantus ar bakalaura grādu humanitārajā vai sociālajā jomā, kuri ir apguvuši  Katoliskās teoloģijas pamatkursus 20 krp apjomā studēt  profesionālajās maģistra programmās:

 Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: filozofijas, ētikas un kristīgās mācības (2 gadi 6 mēneši), studiju maksa 900,00 € gadā (90,00 € mēnesī)
Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: pastorālais konsultants (2 gadi 6 mēneši), studiju maksa 900,00 € gadā, (90,00 € mēnesī)

 

MŪŽIZGLĪTĪBA

Klausītājiem un viesstudentiem iespēja apmeklēt izvēlētos studiju kursus no aktuālā institūta lekciju saraksta

.

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM

Ar studiju programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem un uzņemšanas kārtību

var iepazīties mājas lapā www.rarzi.lv

Pieteikšanās studijām visās studiju programmās no 2016. gada 8. līdz 28. janvārim

Rīgā, Klostera ielā 4-35, 3. stāvā RARZI biroja darba laikā

O.- C. no 9.00 līdz 15.00 un P., S. no 9.00 līdz 16.30.

Iestājpārrunas 2016. gada 29. janvārī pl. 15.00

Studijas maģistra programmās sāksies 2016. gada 5. februārī

Scroll To Top