Now Reading
Svētā Jāņa Pāvila II relikviju pagodināšana

Svētā Jāņa Pāvila II relikviju pagodināšana

2016. gadā jūlijā notiks Pasaules Jauniešu dienas Krakovā. Daudzi jaunieši dosies uz Krakovu, lai piedalītos šajā skaistajā pasākumā.
Pasaules Jauniešu dienu dibinātājs bija svētais Jānis Pāvils II. Tāpēc vēlamies uz Latviju atvest svētā Jāņa Pāvila II relikvijas, lai visi jaunieši un Latvijas tauta tās varētu pagodināt.
Šīs dienas lūgsimies caur svētā Jāņa Pāvila aizbildniecību par to, lai Dievs sūta svētus aicinājumus un dāvā mieru pasaulei.
 
Apustuliskas Oblātes Pro Sanctitate

Scroll To Top