Balvos aizvadīta kārtējā Latgales draudžu jauniešu tikšanās

6. februārī Balvos bija sabraukuši vairāk nekā 70 bērni un jaunieši no Baltinavas, Šķilbēnu, Viļakas, Ludzas un Gulbenes katoļu draudzes. Tā bija ceturtā Latgales draudžu jauniešu tikšanās, kurā šoreiz viesus uzņēma Balvu katoļu draudze. Balvu draudzes jaunieši, pieaugušie un prāvests Mārtiņš Klušs bija izdomājuši interesantu pasākuma programmu.

Sākumā visi dalībnieki pulcējās Balvu Sakrālās kultūras centrā, lai reģistrētos, sadalītos grupās, prezentētu savu draudzi un kopā dziedātu dziesmas Dieva godam. Dienas laikā dalībnieki apmeklēja dažādas meistardarbnīcas Balvu novada pašvaldības iestādēs – Balvu novada muzejā, Balvu mākslas skolā, Balvu pamatskolā un Balvu Valsts ģimnāzijā. Vakars noslēdzās ar Tezē lūgšanu, Svēto Misi baznīcā, pēc kuras sekoja vakarēšana Balvu Sakrālās kultūras centrā.

Atklājot pasākumu, M. Klušs uzsvēra, ka galvenā ir mīlestības valoda, kurā šodien centīsies runāt, lai visi Balvos justos gaidīti, bet Baltinavas un Šķilbēnu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis novēlēja, lai šis ir īpašs laiks, kurā var būt tuvāk Dievam, kā arī vēlēja, lai kopā kārtīgi izpriecājamies, jo drīz sāksies Lielais gavēnis, un lai šī tikšanās palīdz labāk sagatavoties Lielajam gavēnim.

Draudžu jauniešu atraktīvās prezentācijas bija interesanti vērot arī pieaugušajiem.  Balvu jaunieši izspēlēja etīdi par mīlestību, ko varam dāvāt ikvienam un kurai varam ļaut plaukt savā sirdī. Gulbenes bērni kopā ar priesteri Andžeju Stoklosu un Bērniņa Jēzus māsām karmelītēm dziedāja dziesmu.  Jaunietes no Šķilbēniem stāstīja, ka draudzē darbojas bērnu un jauniešu ansamblis, pagājušajā decembrī iekārtots bērnu stūrītis, baznīcā ir silti un mājīgi, un aicināja ciemos. Baltinavas bērni un jaunieši pastāstīja par baznīcas vēsturi un aktivitātēm draudzē, bet ludzēnieši –  par sevi un savām interesēm.

Meistardarbnīcas un Tezē lūgšanas vadītājs Edgars Svētiņš atzina, ka šajā tikšanās jutās kā mājās, kaut gan īstās mājas atrodas Jelgavas novadā. “Kas mūs šeit vieno? Laikam tas, ka meklējam savā dzīvē patiesību, labo un skaisto, to atrodam ticībā Kristum. Viņš mums ir atklājis patiesību par to, kas ir nepieciešams. Katra diena ir kā svētceļojums. “Es esmu Ceļš, Patiesība, Dzīvība,” saka Jēzus, un pie Tēva mani ved,” teica E. Svētiņš.

Jautājot pasākuma dalībniekiem, kas viņiem patika vislabāk, karmelītes sacīja, ka meistardarbnīcu izkārtojums dažādās vietās pilsētā, jo bija iespējams redzēt vairākas pašvaldības iestādes un pabūt svaigā gaisā. Šķilbēnu jaunietēm Marijai visvairāk patika iepazīšanās spēles, jo patīk uzzināt, kas interesē citiem jauniešiem, un darboties grupās; Karīnai ļoti patika, ka iemācījās izgatavot papīra kastītes; Sabīnei – piedalīties visās meistardarbnīcās, jo visas bija interesantas. Raivita no Viļakas pastāstīja, ka labprāt vēl spēlētu iepazīšanās spēles, Gundega salocītu kastītes un Žanete izgatavotu dekoratīvo rāmīti, kur bija jāstrādā ar karsto līmes pistoli, un skaisto krāsu varēja iegūt, nopūšot ar speciālas krāsas baloniņu. Balvu draudzes katehēte Iveta Larka pateicās Dievam, ka bija dota šāda iespēja visiem kopā pavadīt brīnišķīgu dienu, slavēt un pateikties Dievam.

Balvu pasākums ir noslēdzies, bet nākamā bērnu un jauniešu tikšanās notiks Viļakā, jo ceļojošā Dievmātes statuja nonāca Viļakas draudzes pārstāves rokās, kura bija ļoti pārsteigta, bet solīja visu rūpīgi izplānot un gaidīt ciemiņus.

Pasākuma dalībnieki saka paldies darbnīcu vadītājiem: skolotājai Ritai Lipānei, Līgai Podkovirinai; muzeja darbiniecei Astrai Ločmelei – Ambarovai, E. Svētiņam, kā arī Ingai Paršovai un E. Svētiņam par slavēšanu un Tezē lūgšanas vakaru. Paldies arī Balvu draudzei par viesmīlīgo uzņemšanu: Sendai par garšīgajām pusdienām un Balvu jauniešiem, kuri plānoja, gatavoja un vadīja aktivitātes un palīdzēja ciemiņiem justies kā mājās.

TEKSTS un FOTO: Vineta Zeltkalne

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti