Now Reading
Ekspertu diskusija par “Eiropas padomes konvencija pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu”

Ekspertu diskusija par “Eiropas padomes konvencija pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu”

 Biedrība “Asociācija Ģimene” rīko ekspertu diskusiju par “Eiropas padomes konvencija pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu” (Stambulas konvencija).

Vardarbība pret sievietēm un vardarbība ģimenē ir kļuvusi par nopietnu sociālu problēmu, kuras pamatcēloņi slēpjas laulības vērtības kritumā, ģimeņu kopējā nestabilitātē un funkcionālajos traucējumos. Neskatoties uz to, ka ģimenēm ar bērniem būtu nepieciešama valstiska aizsardzība, tās tiek pakļautas aizvien lielākam ideoloģiskajam un politiskajam spiedienam. Stambulas konvencijas ratificēšana paredz ieviest jaunu jēdzienu – sociālais dzimums (ang. – gender).
Biedrība ”Asociācija ģimene” kategoriski iestājas pret jebkura veida vardarbību un uzsver, ka Latvijas Republikas Krimināllikums ir dzimumneitrāls un jau tagad paredz sodus vardarbības veicējiem neatkarīgi no upura vai varmākas dzimuma.
Demokrātiskā sabiedrībā, pirms tik nozīmīgu dokumentu pieņemšanas, notiek sabiedriskā apspriešana un starptautisko līgumu akadēmiska (juridiska un zinātniska) analīze. Biedrība ”Asociācija Ģimene” aicina politiķus, ierēdņus un atbildīgās institūcijas izvērtēt pievienošanās Stambulas konvencijai lietderību un finansiālo, institucionālo u.c. ietekmi.
Ikviens interesents ir aicināts uz diskusiju “Vai pāreja uz sociālā dzimuma (gender) izpratni mazinās vardarbību pret sievietēm un stiprinās ģimenes Latvijā?”, kas notiks 11.02.2016. plkst.14:00-17:00 Rīgas Domes 508.auditorijā.
Ar priekšlasījumiem uzstāsies Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes departamenta vecākā referente, Mag. Sc. Pol. V.Boļšakova, Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs J. Iesalnieks, Dr.iur. B.Rudevska, Mg.Psych. I.Tretjakova, zvērināts advokāts A. Alliks, Dr.biol. J.Raipulis. 

Scroll To Top