Iznācis “Katoliskās Baznīcas katehisma kompendijs”

Izdevniecība “Kala Raksti” Lielā gavēņa sākumā lasītājiem piedāvā jaunu grāmatu – “Katoliskās Baznīcas katehisma kompendiju”. Kā grāmatas izdevuma latviešu valodā ievadvārdos raksta arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, ne katram ir viegli lasīt “lielo katehismu”, tāpēc kompendijs ir “vienkāršāks un viegli pārskatāms” kopsavilkums, tajā “kodolīgi un reizē visaptveroši aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar kristīgo ticību, kristīgo dzīvi, Dieva noslēpumu svinēšanu un lūgšanu”.

1992. gadā pāvests Jānis Pāvils II ticīgos iepazīstināja ar “Katoliskās Baznīcas katehismu”, kas latviešu valodā tika izdots 2000.gadā. Tomēr drīz atklājās nepieciešamība pēc šī izdevuma sintēzes, kas sastāvētu no visiem ticības un katoļu morāles būtiskajiem elementiem un kas būtu formulēti vienkāršā un visiem saprotamā valodā.
 
2002. gada oktobrī Starptautiskā katehētu kongresa dalībnieki pauda vēlmi pēc Katoļu Baznīcas katehisma īsa kopsavilkuma. Tāpēc 2003. gada februārī Jānis Pāvils II deva rīkojumu sākt kompendija gatavošanu. Tā sagatavošanu vadīja toreizējais kardināls Jozefs Racingers, bet piedalījās visi kardināli un Bīskapu konferenču priekšsēdētāji, kā arī priesteri, klosterļaudis un laji.

Tāpat kā katehismam, arī kompendijam ir četras daļas – “Ticības apliecinājums”, “Kristīgā noslēpuma svinēšana”, “Dzīve Kristū”, “Kristīgā lūgšana” -, kas atbilst galvenajiem dzīves Kristū pamatlikumiem. Tomēr atšķirībā no katehisma tas ir veidots dialoga formā, atsaucot atmiņā seno katehēzes literāro formu, kurā jautājumi mijas ar atbildēm. Turklāt tajā ir iekļauti vairāki mākslinieciski attēli no kristīgās ikonogrāfijas mantojuma, jo gadsimtiem senā koncilu tradīcija māca, ka arī attēli sludina Evaņģēliju.

Kā 2005. gadā rakstīja pāvests Benedikts XVI, kompendijs tiek uzticēts Baznīcai un ikvienam kristietim, kā arī tas ir paredzēts “ikvienam cilvēkam, kurš šajā apjukuma un dažādo vēstījumu pārpilnajā pasaulē vēlas iepazīt dzīvības ceļu, patiesību, ko Dievs ir uzticējis sava Dēla Baznīcai”.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti