Now Reading
Rekolekcijas „Žēlastībā stiprināts” Saldū

Rekolekcijas „Žēlastībā stiprināts” Saldū

Aicinām Jūs 26.-27. februārī uz rekolekcijām „Žēlastībā stiprināts”  Sv. Gregora kristīgās misijas centrā Saldū!
Rekolekcijas vadīs Žozefs Bastēns
Žozefs studējis filozofiju un teoloģiju Luvēnas universitātē. Pēc septiņu gadu ilgas depresijas iestājies Šķirsta kopienā, kur gadu dzīvojis un darbojies pie cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Astoņus gadus bijis vientuļnieks Tiberiādes kopienā. Vada rekolekcijas un seminārus daudzās Eiropas valstīs – gan Romas katoļu Baznīcā, gan citās konfesijās.
 “Šodien daudzi dzīvo panikā, domājot par to, kas notiks rīt: nedrošība, bailes un raizes. Tikai bezgalīgā Dieva žēlastība iepretī visām bailēm, raizēm un problēmām.” – Ž. Bastēns.
Ef. 3:16-19 „Lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību.”
Dalības maksa – 20 eiro. Bet ja dalības maksa ir vienīgais šķērslis Jūsu klātbūtnei, lūdzu, ziņojiet par to organizatoriem!
Pieteikšanās līdz 19. februārim pa tālr. 20216655 vai skola@gregors.lv
Vairāk informācijas – www.gregors.lv.

Scroll To Top