Deklarācija par attiecību atjaunošanu

Kopīgā deklarācija

Vēloties oficiāli atjaunot savstarpējās draudzības un sadarbības saites, kas kādreiz pastāvēja starp Latvijas Republiku un Svēto Krēslu, Svētais Krēsls, ko pārstāv īpašais sūtnis, Metas arhibīskaps +Audrys J. Bačkis, un Latvijas Republika, ko pārstāv tās ārlietu ministrs Jānis Jurkāns, ir vienojušies, ka diplomātiskās attiecības, kas tika vardarbīgi pārtrauktas 1940. gada 5. augustā, ir atjaunotas no šīs dienas, 1991. gada 1. oktobra.

Attiecības tiek veidotas Apustuliskās Nunciatūras līmenī no Svētā Krēsla puses un vēstniecības līmenī no Latvijas Republikas puses.
Savstarpējo attiecību jautājumi abpusējo līgumu jomā tiks risināti, abām pusēm vienojoties.

Parakstīta Rīgā 1991. gada 1. oktobrī divos eksemplāros angļu valodā.

Svētā Krēsla vārdā                                       Latvijas Republikas vārdā
paraksts                                                     paraksts
+ Audrys J. Bačkis,                                       Jānis Jurkāns,
titulārais Metas arhibīskaps                           ārlietu ministrs
īpašais sūtnis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti