Now Reading
Latviešu valodā iznākusi Benedikta XVI grāmatas “Jēzus no Nācaretes” otrā daļa

Latviešu valodā iznākusi Benedikta XVI grāmatas “Jēzus no Nācaretes” otrā daļa

Izdevniecība “Vox Ecclesiae” latviešu valodā izdevusi teologa un pāvesta Benedikta XVI grāmatas “Jēzus no Nācaretes” otro daļu, kurā ietverti notikumi no Jēzus ieiešanas Jeruzalemē līdz augšāmcelšanai. Šīs grāmatas pirmā daļa, kas aptver Jēzus dzīves posmu no kristības Jordānā līdz apskaidrošanai, latviešu valodā iznāca 2014. gada rudenī.

Grāmatas “Jēzus no Nācaretes” otrās daļas priekšvārdā pāvests Benedikts XVI raksta, ka negribēja rakstīt “Jēzus dzīves stāstu”, jo jau ir pieejami augstas kvalitātes darbi par Jēzus dzīves “hronoloģiskajiem un topogrāfiskajiem jautājumiem”. Tāpat tas nav darbs kristoloģijā, bet “tuvāk manam nodomam ir salīdzinājums ar teoloģisku traktātu par Jēzus dzīves notikumiem,” raksta Benedikts XVI. Tomēr tai pat laikā pāvests uzsver, ka pamatā grāmatai ir cits konteksts un līdz ar to arī citi iekšējie mērķi. Tā ataino Jēzus personu un viņa vēsti, un tās pamatnodoms ir “saprast Jēzus personu, viņa vārdus un darbus”. Pāvests nevēlas, lai par Jēzu lasām kā senu un vēsturisku personību, bet viņam ir svarīgi, lai šī persona mūs šeit un tagad uzrunā.

Kā norāda izdevniecības vadītāja Žanete Narkēviča, grāmata varētu kļūt par īpaši aktuālu lasāmvielu gavēņa laikā, jo tajā apskatītie notikumi ir saistīti ar Jēzus ciešanām un augšāmcelšanos. Turklāt, lai tekstu lasītu un izprastu, nav jābūt akadēmiskajiem grādiem teoloģijā, jo Benedikts XVI “lakoniskā formā ieliek to, ko pārdomājis daudzu gadu garumā”. Līdz ar to grāmata ir laba lasāmviela gan tiem, kam interesē teoloģijas dziļumi, gan arī ikvienam citam.

Ž. Narkēviča uzsver, ka grāmata ir kopdarbs, kurā iesaistījās cilvēki ar dažādiem talantiem. Grāmatu no vācu valodas tulkoja māsa Marija Estere no Jēzus OCD, teoloģiskais konsultants bija priesteris Pauls Kļaviņš Dr.theol., redaktors Arturs Hansons, bet mākslinieks Mārtiņš Krūklis.

Jau tagad grāmatas “Jēzus no Nācaretes” otro daļu jau var iegādāties draudžu grāmatu galdos, bet grāmatas svinīgā atvēršana notiks sestdien, 19. martā, Svētā Jēkaba katedrālē. Pasākumu ievadīs Svētā Mise pl. 18.30, kuru celebrēs arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Nākotnē plānots latviešu valodā izdot arī grāmatas trešo daļu, kurā aptverta Jēzus bērnība.

LRKB IC

Scroll To Top