Now Reading
Aprīlī Latvijas diecēzes apmeklēja pārstāvis no “Bonifatiuswerk”

Aprīlī Latvijas diecēzes apmeklēja pārstāvis no “Bonifatiuswerk”

Aprīļa otrajā pusē Latviju apmeklēja Vācijas organizācijas “Bonifatiuswerk” pārstāvis Tomass Tvents (Thomas Twent). Vācijas organizācija Latvijā finansiāli atbalsta dažādus katoļu Baznīcas Latvijā celtniecības un sociālos projektus, tāpat vairākas draudzes ir saņēmušas “Bonifatiuswerk” dzeltenos busiņus. Vizītes laikā organizācijas pārstāvis apciemoja visu Latvijas diecēžu bīskapus, kā arī iepazinās ar dažādiem Baznīcas projektiem, kurus atbalsta “Bonifatiuswerk”.

Kā pastāstīja T. Tvents, Latvijā nepilnu piecu dienu apmeklējumam viņš bija izvirzījis divus mērķus. Viens no tiem bija apskatīt līdz šim atbalstītos, patlaban procesā esošos projektus un klātienē uzzināt par tiem projektiem, par kuriem ir saņemts lūgums pēc finansiāla atbalsta. Otrs mērķis bija izveidot personīgus kontaktus ar visu diecēžu bīskapiem, kā arī apmeklēt vismaz dažas no draudzēm, kuras piedāvā interesantas iniciatīvas. Protams, viss tik īsā laikā nebija iespējams, tāpēc T. Tvents cer, ka radīsies iespēja līdzīgu braucienu atkārtot.

Jautāts par to, kā redz sadarbību starp Baznīcu Latvijā un “Bonifatiuswerk”, T. Tvents atbild, ka organizācijā strādā tikai trīs gadus, kas ir neliela daļa no vairāk nekā 20 gadu ilgās sadarbības, tomēr viņš novērtē to, ka, neskatoties uz valodas barjeru, vienmēr ir iespējams izveidot tiešus kontaktus. Tam apliecinājums bija arī viņa vizīte Latvijā, kad, neskatoties uz īso laika posmu, bija iespējams satikt cilvēkus visās Latvijas diecēzēs, lai pārrunātu ne tikai ar sadarbību saistītas lietas, bet arī iepazītu tuvāk cilvēku un Baznīcas dzīvi Latvijā.

Stāstot par saviem iespaidiem, viesis atzina, ka to ir daudz, tomēr viens, kas viņu īpaši pārsteidza, bija tas, cik ļoti daudzās jomās ticīgie Latvijā ir gatavi iesaistīties draudzes un Baznīcas dzīvē kā brīvprātīgie, par to nesaņemot samaksu.

T. Tvents organizācijā “Bonifatiuswerk” ir atbildīgs par tiem projektiem, kas ir saistīti ar celtniecību un transporta palīdzību, tas ir, dzelteno mikroautobusu nonākšanu vietās, kur tie ir nepieciešami. Latvijā šie autobusi jau ir vairākās draudzēs. Viens no pēdējiem mikroautobusiem aizceļoja uz Liepājas diecēzi. To uz Latviju atveda bīskaps Viktors Stulpins. Savukārt par projektiem, kas saistīti ar misijas un pastorālo darbu, ir atbildīgs viņa kolēģis Matiass Mihēls (Matthias Micheel).

Stāstot par darbu ar saņemtajiem finansējuma pieprasījumiem, T. Tvents atzīst, ka “Bonifatiuswerk” saņem daudzus projekta pieteikumus, tomēr bieži tajos ir kļūdas, dažkārt tie tiek nosūtīti pārāk vēlu, tāpēc arī finansējuma pieprasītājs naudu nesaņem vai arī saņem par vēlu. Lai nerastos pārpratumi un neizpratne, kāpēc tā notiek, pirms projekta rakstīšanas T. Tvents iesaka apmeklēt organizācijas mājaslapu www.bonifatiuswerk.de un iepazīties ar veidlapām un pieteikuma kārtību. Šo informāciju ir iespējams lejupielādēt gan vācu, gan angļu valodā.

Organizācijas pārstāvis arī uzsver, ka pieteikums jāsūta laicīgi: “Mēs esam salīdzinoši neliela komanda, kas strādājam ar lielu skaitu atsūtīto pieteikumu. Turklāt par lielāko daļu pieprasījumu lēmums tiek pieņemts noteiktu tikšanos laikā, kas tiek organizētas pāris reizes gadā. Tad arī var rasties dažādas problēmas, ja pieteikums ir atsūtīts pārāk vēlu un, sākoties projektam, “Bonifatiuswerk” vēl nav devis savu gala atbildi par finansējuma piešķiršanu.”

Vēsturiski “Bonifatiuswerk” vispirms sāka sniegt palīdzību Austrumvācijai, tikai 20. gadsimta otrā pusē darbība tika paplašināta, atbalstot katoļu Baznīcu Austrumeiropas valstīs, kur ir katoļu diaspora. Projektiem, kas tiek atbalstīti Igaunijā un Latvijā, tiek atvēlēts konkrēts budžets. Šī iemesla dēļ palīdzību organizācija var sniegt ierobežotā apjomā. Ne vienmēr, ja projekta saturs ir labs, “Bonifatiuswerk” var to atbalstīt finansiāli, skaidro T. Tvents.

Organizācija “Bonifatiuswerk” tika dibināta 1849. gadā. Tās birojs atrodas Vācijas pilsētā Paderbornā. Tās mērķis vienmēr ir bijis atbalstīt katoliskas iniciatīvas vietās, kur katoļi ir minoritāte. Ilgu laiku tā bija Vācijas austrumu daļa, šodien arī Latvija, Igaunija, Skandināvijas valstis. Organizācijas darbības finansiālais atbalsts balstās ziedojumos, ko kontā ieskaita regulārie ziedotāji. Tāpat “Bonifatiuswerk” saņem ziedojumus, kas Vācijas katoļu baznīcās tiek savākti kolektē Diasporas svētdienā un kurus piedāvā Pirmo Svēto komūniju saņēmušie bērni.

LRKB IC

Scroll To Top