Now Reading
Katoļu ģimnāzijā notiks konference par kristīgo izglītību Latvijā

Katoļu ģimnāzijā notiks konference par kristīgo izglītību Latvijā

9. aprīlī Rīgas Katoļu ģimnāzija un Rīgas Augstākai reliģijas zinātņu institūts organizē konferenci “Kristīgā izglītība Latvijā”. Konference ir noslēgums semināru ciklam “Vecāku skola”, kas ģimnāzijā sākās janvāra otrajā pusē.

Konference notiks Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzes mājā, Rīgā, O. Vācieša ielā 6. To pl. 9 ievadīs Svētā Mise ģimnāzijas kapelā, kuru celebrēs arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Konference sāksies pl. 10. 15. Tās ievadā klātesošos uzrunās Latvijas Republikas vēstniece pie Svētā Krēsla Veronika Erte, Latvijas izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, kā arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Priekšpusdienā varēs noklausīties Latvijas Universitātes Filosofijas un socioloģijas institūta vadošās pētnieces Ineses Runces lekciju “Renesanses ideju ienākšana Latvijā: izglītība un garīgums” un Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta direktores Žanetes Narkēvičas lekciju “Kristīgais humānisms izglītībā un vienota Izglītības centra izveides perspektīvas”. Pēc lekcijām notiks diskusija, kuru vadīs Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelāns priesteris Modris Lācis.

Pl. 12.30 interesenti varēs piedalīties radošās meistardarbnīcās, pēc kurām notiks darbu prezentācija un viedokļu apmaiņa.

Kā uzsver konferences rīkotāji, šodien Latvijā, Eiropā un pasaulē viens no aktuālajiem jautājumiem ir sabiedrības ilgtspējīga attīstība. Un tās noteicošs faktors ir kvalitatīva izglītība. Neatliekams uzdevums ir kristīgās dimensijas integrēšana mācību procesā, kā arī kristīgās izglītības kvalitātes paaugstināšana.

Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktore Anna Jermakoviča uzskata, ka konference ir nozīmīgs ieguldījums kristīgās izglītības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanā. “Otrs konferences nozīmīgais ieguldījums ir sadarbības un sadraudzības veicināšana starp skolu un vecākiem, kā arī ar citām institūcijām, kuras ir saistītas ar bērnu harmoniskas attīstības jautājumiem. Konferences un semināru rīkošanu novērtēju kā lietderīgu pasākumu kristīgās izglītības sekmēšanā Latvijā un dažādu par bērnu izglītošanu atbildīgo institūciju sadarbības veicināšanā,” norāda A. Jermakoviča.

LRKB IC

Scroll To Top