Now Reading
Latviešu valodā iznākusi pāvesta Franciska enciklika “Laudato si”

Latviešu valodā iznākusi pāvesta Franciska enciklika “Laudato si”

Latviešu valodā iznākusi pāvesta Franciska enciklika “Laudato si” jeb “Esi slavēts”, kas veltīta rūpēm par kopējām mājām jeb planētu Zemi. Encikliku latviešu lasītājiem piedāvā izdevniecība “Vox Ecclesiae” un to varēs iegādāties draudžu grāmatu galdos.

Encikliku ir tulkojis Ēvalds Ikaunieks, teksta redaktore ir Astra Feldmane, teoloģiskais konsultants – Dr. theol. priesteris Pauls Kļaviņš. Izdevuma vāku rotā Džoto freska “Svētais Francisks sludina putniem”.

Encikliku pāvests lasītājiem piedāvāja aizvadītā gada vasarā. Enciklikas nosaukums ir izvēlēts no svētā Franciska slavas dziesmas „Esi slavēts, mans Kungs”. Dokuments sastāv no sešām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīts, kas patlaban notiek ar mūsu planētu saskaņā ar jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem apkārtējās vides jomā. Otrajā nodaļā pāvests atsaucas uz Bībeles tekstiem, kā arī runā par cilvēka atbildību par radību un apkārtējo vidi.

Nākamajā nodaļā pāvests meklē cilvēciskus cēloņus, kas izraisa ekoloģisko krīzi. Ceturtajā nodaļā pāvests norāda, ka viss ir savstarpēji saistīts, tāpēc problēmu risināšanā ir nepieciešama pieeja, “kas ņemtu vērā visus pasaules krīzes faktorus,” tāpēc “tagad piedāvāju apskatīt atsevišķus integrālās ekoloģijas elementus,” kurai ir cilvēciskā un sociālā dimensija.

Piektajā nodaļā pāvests raksta par to, ko varam darīt un kas mums ir jādara. Savukārt pēdējā nodaļā tiek stāstīts par ekoloģiskās atgriešanās būtību, uzsverot, ka vispirms ir jāmainās pašai cilvēcei, lai pārorientētu daudzus procesus.

Enciklikas noslēgumā ir pāvesta Franciska lūgšana par visu zemi un kristiešu lūgšana vienotībā ar visu radīto pasauli.

Saistībā ar encikliku vērts atzīmēt, ka ceturtdien, 12. maijā, pl. 15 Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pjetro Parolina lekcija “Pasaules un cilvēka redzējums enciklikā “Laudato si”, kuru būs iespējams skatīties tiešraidē internetā (precīza adrese vēl tiks norādīta).

LRKB IC

Scroll To Top