Tagad lasi
Lūgšanu tikšanās Aglonā

Lūgšanu tikšanās Aglonā

Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas svētkos notiks lūgšanu tikšanās Aglonā

2016. gada 24.-25. jūnijā Aglonas bazilikā notiks kārtējā lūgšanu tikšanās, uz kuru aicina Latgales jaunieši, lai kopīgi lūgtos, dziedātu Dieva godam un Viņu slavētu, lai savstarpēji labāk iepazītos un sadraudzētos. Šajā reizē, atzīmējot Sv. Jāņa Kristītāja svētkus, īpaša uzmanība tiks veltīta tam, kā ar lūgšanas palīdzību tuvoties Kungam Jēzum Kristum. Tāpat arī tiks skaidrots, kā svinēt pāvesta Franciska izsludināto ārkārtas Žēlsirdības jubilejas gadu un kas jādara, lai saņemtu šī gada garīgos augļus – atlaidas.

Lūgšanu tikšanās sāksies ar vakara Svēto Misi plkst. 19.00. Tai sekos kopīgas vakariņas, sadraudzība un lekcija par tēmu “Kāpēc un kā man lūgties?”. Pēc tam dalībnieki dosies svinīgā gājienā pie Žēlsirdības gada Svētajām Aglonas bazilikas durvīm, lai kopīgi izietu caur tām un, izpildot nepieciešamos nosacījumus lūgšanu nakts laikā, saņemtu Baznīcas atlaidas no laicīgā soda par grēkiem sev vai mirušajiem.

No apmēram plkst. 22.00 Aglonas bazilikā Vissvētākā Sakramenta priekšā lūgšanas, dziesmas un meditācijas vadīs vairākas jauniešu grupas, kuri kopīgi lūdzas un dzied Dieva godam arī savā draudzē.

Lūgšanu tikšanās laikā būs arī grēksūdzes iespēja un pusnakts Svētā Mise, pēc kuras kopīgas lūgšanas turpināsies līdz pat rītam. Pārtraukumos dalībniekiem būs iespēja savstarpējai sadraudzībai pie tējas krūzes un līdzi paņemtajiem cienastiņiem, plānots arī ugunskurs.

Dalībniekiem, kuri dodas uz lūgšanu nakti Aglonā no citām draudzēm, ir iespēja iepriekš pieteikt gultasvietu un nakšņot bazilikas klostera istabiņās.

Aglonas bazilikā pēdējā pusgada laikā pēc priestera Jura Skutela iniciatīvas ir notikušas jau divas organizētas nakts adorācijas jauniešiem. Šīs lūgšanu tikšanās vairākiem dalībniekiem ir kļuvušas arī par iespēju tikties, kopīgi lūgties un garīgi gatavoties braucienam uz Pasaules Jauniešu dienām Krakovā šī gada jūlijā.

Papildus informācija un nakstmītņu pieteikšana pie priestera Jura Skutela, mob. tālr.: +371 28604045.

Lūgšanu nakts komanda

<