Now Reading
Terra Mariana 800

Terra Mariana 800

Atsaucoties Latvijas katoļu Baznīcas bīskapu aicinājumam 2015. gadā ticīgajiem apmeklēt Māras Zemes baznīcas, Viļānu klosterī kalpojošie mariāņu tēvi nolēma katru mēnesi organizēt svētceļojumus pa Latvijas un, iespējams, arī Igaunijas baznīcām.

Pirmais svētceļojums notika 26. februārī, kad 45 ticīgie no Viļānu un apkārtējām draudzēm devās svētceļojumā pie mūsu pirmā misionāra un bīskapa sv. Meinarda. Ceļš līdz Rīgai aizsteidzās ļoti ātri. Rīgā vispirms apmeklējām Sv. Pētera baznīcu, Doma katedrāli (kopīgi lūdzāmies Rožukroni pie sv. Meinarda relikvijām, kā arī nodziedājām Latvijas himnu „Dievs, svētī Latviju” nodomā par mūsu Tēvzemi). Tālāk ceļš veda uz Sv. Jēkaba katedrāli un adorācijas kapelu Vecrīgā, kur katrs no svētceļniekiem varēja pavadīt laiku klusā pielūgsmē Vissvētākā Sakramenta priekšā. Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu klostera kapelā tēvs Imants MIC kopā ar tēvu Rinaldu MIC svinēja Svēto Misi nodomā par svētceļniekiem un jauniem paaicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi. Neaizmirstamas bija Viļānu svētceļniekiem sagatavotās garšīgās pusdienas. Arī Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas un Sāpju Dievmātes baznīcas uzrunāja ticīgos ar savu lūgšanas gaisotni un meditatīvo noskaņojumu.

Pēc tam devāmies apmeklēt vēl divus sieviešu klosterus, kuri tik ļoti atšķiras viens no otra. Vispirms mūs laipni uzņēma Pro Sanctitate māsas, kuru klosteris atrodas daudzdzīvokļu mājā. Tur mūsu svētceļnieku grupai bija dota iespēja pagodināt sv. pāvesta Jāņa XXIII relikvijas, bet pēc tam māsas Rita un Liliana pie tējas glāzes un garda pīrāga mazliet pastāstīja par savu aicinājumu un kalpošanu Latvijā. Pēdējā apstāšanās vieta šī svētceļojuma laikā bija Karmela māsu kontemplatīvais klosteris Ikšķilē, kur vispirms piedalījāmies klostermāsu vadītajās vakara lūgšanās, tad kopīgi nodziedājām „Ryugtōs Sōpes” nodomā par mieru pasaulē un Baznīcu Latvijā, lūdzot sv. Meinarda aizbildniecību un palīdzību svētuma ceļā.

Šī svētceļojuma organizatoru mērķis bija parādīt Rīgu no cita skatupunkta – no lūgšanas un svētuma perspektīvas. Svētceļnieku vārdā sakām lielu paldies visiem, kuri mūs tik laipni uzņēma, kalpoja mums un kopā ar mums lūdzās. Atpakaļceļš uz Viļāniem pagāja pārdomās par sv. Meinarda veikumu, kurš joprojām nes bagātīgus augļus daudzu cilvēku dvēselēs.

14. martā Viļānu mariāņu tēvi kopā ar draudzi devās jau nākamajā svētceļojumā, šoreiz pa Latgales senajām svētceļojuma vietām.

Ir patiess prieks, ka viļānieši un apkārtējo draudžu ticīgie atsaukušies Latvijas Katoļu Baznīcas bīskapu aicinājumam apmeklēt mūsu skaistos dievnamus. Martā svētceļojumam no Viļānu baznīcas bija pieteikušies jau gandrīz 90 svētceļnieku. Aicinām arī citu draudžu ticīgos labi izdzīvot šo skaisto Latvijas baznīcas jubilejas gadu.

Tēvs Benedikts MIC. Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2015. gada 28. marts

Scroll To Top