Par studentu apvienības “Dzintars” jauno vadītāju ievēlēts Jānis Valtervitenheims

29. oktobrī uz kārtējo kongresu pulcējās Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienības (LKSAA) “Dzintars” biedri. Kongresā atskatījās uz paveikto, izvēlējās mērķus nākotnei un pārvēlēja prezidiju.

Atklājot kongresu, aizejošais apvienības prezidents Valdis Labinskis norādīja, ka pēc sešiem gadiem vadībā nepieciešamas izmaiņas, lai pārvarētu letarģiju un ievirzītu darbu jaunā gultnē. Atskatoties uz iepriekšējiem gadiem, tika atzīmēts, ka apvienība ar 200 biedriem vēl vienmēr ir lielākā latviešu katoļu laju organizācija, tomēr pēdējā laikā atpaliek aktivitāšu ziņā no vairākām citām. Pagājušajā divu gadu periodā “Dzintars” pārstāvēja katoļticīgo intereses mediju jautājumos NEPLP Sabiedriski konsultatīvajā padomē, piedalījās sabiedriski politiskajās diskusijās, uzturēja starptautiskos sakarus, turpināja aktivitātes vairākās pilsētās, kā arī veiksmīgi stiprināja savu finansiālo bāzi. Turpretim bijušas grūtības ar jaunu biedru piesaisti un apvienības pozicionēšu Baznīcas iekšējā dzīvē. Pēc bijušā apvienības prezidenta atklāšanas uzrunas un sveicienu nodošanas no Austrālijas, ASV, Kanādas un Vācijas, kā arī biedriem Liepājā un Rēzeknē, sekoja Rīgas vienības seniora Jāņa Valtervitenheima akadēmiskā uzruna.

Kongresa dievkalpojumu Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā celebrēja “Dzintara” goda biedrs Jānis Kardināls Pujats, piedaloties bīskapam emeritus Antonam Justam  un apvienības kapelānam priesterim Jurim Jalinskim.

Pēc dievkalpojuma notika maltīte un biedru sapulce. Biedru sapulce uzklausīja vairākus ziņojumus, t.s. kā apjomīgākos prezidija un revīzijas komisijas, un atbrīvoja no amatiem un saistībām iepriekšējo prezidiju. Par jauno prezidentu uz nākamajiem diviem gadiem tika ievēlēts Jānis Valtervitenheims. Ievēlētas tika arī pārējās amatpersonas, pavisam kopā 12 biedri. Apstiprināts tika budžeta projekts 2017. un 2018. gadam, kā arī jaunā vadība tika pilnvarota finansiāli atbalstīt piemiņas grāmatas izdošanu sakarā ar apvienības 70 gadu darbības jubileju., kas tiks atzīmēta nākamā gada sākumā.

Tāpat biedri pārrunāja, kā saglabāt apvienības dibinātāja bīskapa Boļeslava Sloskāna piemiņu. Tāpēc jaunā vadība turpinās projektu, kura ietvaros tiek vākti līdzekļi bīskapa gleznas izveidei, kas pēc tam atrastos viņa bijušajā darbības vietā kādreizējā Garīgajā seminārā, tagadējā Rīgas Katoļu ģimnāzijā, viņa vārdā nosauktajā muzejā, vai arī viņa atdusas vietā Aglonas bazilikas kapličā.

Biedru pilnsapulce tika noslēgta ar Latvijas valsts himnu un apņemšanos tikties Valsts svētkos akadēmiskās saimes gājienā no Latvijas Universitātes uz Brāļu kapiem. Pēc tam sekoja saviesīgs vakars, kura laikā nelielu koncertu sniedza no Daugavpils atbraukusī kristīgā latgaliešu dziesminiece Laura Bicāne, bet vēlāk jau skanēja kopīgi dziedātas dziesmas latviski un latgaliski.

Valdis Labinskis, LKSAA “Dzintars”

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti