fbpx
Now Reading
Šiluva

Šiluva

Dievmātes parādīšanās Šiluvā, Lietuvā, tiek uzskatīta par senāko zināmo Dievmātes parādīšanos Eiropā. 1608. gadā šinī vietā ganiņi uz akmens redzējuši Jaunavu Mariju ar bērniņu uz rokām, gauži raudam. Šajā vietā 1913. gadā tika uzbūvēta Parādīšanās kapela, kuras altāra pamatu veido akmens, uz kura stāvējusi raudošā Jaunava Marija ar bērnu uz rokām. Nedaudz tālāk atrodas arī Jaunavas Marijas dzimšanas bazilika. Šiluva ir viena no galvenajām Lietuvas svētceļojumu vietām, īpaši daudz svētceļnieku šeit pulcējas septembra sākumā, kā arī katra mēneša 13. datumā. 

Scroll To Top